Látó
Szépirodalmi folyóirat

    folyóiratok   » Látó - szépirodalmi folyóirat
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  összes lapszám » 1996. január, VII. évfolyam, 1. szám »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 
HADIKIKÖTŐ

HADIKIKÖTŐ

látó
Havi szépirodalmi folyóirat
VI. évfolyam (1995), 1-12. szám
TARTALOM


VERSEK
Bogdán László: A szentgyörgyi nagyré-
ten (1. sz.) 25
Átiratok múzeuma. A befejezetlen re-
gény (6.sz.) 67
Átiratok múzeuma. Üvöltés (7. sz.) 3
Carmina Burana (1. sz.)
Oly gyakorta panaszlom... (Végh
György fordítása) 84
Ó szerencse (Kányádi Sándor fordítá-
sa) 88
Félre, könyvek, doktrinák... (Szabó
Lőrinc fordítása) 89
Jöszte, jöszte, szerelmesem (Weöres
Sándor fordítása) 91
Kedves és kívánatos... (Jékely Zoltán
fordítása) 91
Míg kocsmában jól időzünk... (Weö-
res Sándor fordítása) 96
Choli Daróczi József: Tél (3. sz.) 51
Mint Jézus a keresztet 52
Czegő Zoltán: Porban, füstben (10. sz.)
22
... Tengerén kínjának... 23
Csiki László: Más világok (1. sz.) 32
Demény Péter: Zsoltár II. (5. sz.) 41
Gyónás 41
A távozás 42
Mozdony 42
Dénes László: A sziget fölsejlő képe (8.
sz.) 32
Jövőre 32
Dobozi Eszter: Magdalai Mária (9. sz.)
45
Egyed Emese: Vánkos szélére (3. sz.) 3


Holnap 3
Ismétlés 4
Egyed Péter: Dalfordulat (5. sz.) 3
Farkas Wellmann Endre: A legfelső tró-
nuson (3. sz.) 44
Ágnesasszony emlékeiből (8. sz.) 25
Fazakas Attila Hunor: Kegyelem(4. sz.)
26
Délután 27
A rettenet szerenádjai 27
Ferenczes István: A boszorkány eljöve-
tele (6. sz.) 42
Mikor a kedves beállt a sorba (12. sz.)
78
Fényi István: Hála (1. sz.) 44
Történelem a magasban 44
Szülőföld 45
Magadat darabolva 46
Anyám 46
Nyári tiszta ég 47
Gál Éva Emese: Lázadó rettenet (8. sz.)
46
Hűtlenség 47
Metszet 47
Pasztell 48
Kívül-belül 48
Törtszonett 50
Káosz 51
Nyugalom 51
Gombos Szilárd: Cigánytábor (3. sz.) 30
(Mikoron vitorlát bontott az ég) 31
Határ Győző: Metronómiáda (2. sz.) 57
A látomás horogütése 58
El csak el 59
Elcsábulás (9. sz.) 3
Húrtalan költő 5


I


Fejbúb 7
Horváth Gyula: Haza (3. sz.) 60
Holtak árnak a földön 60
Húsz éve istent várom 61
Jánk Károly: A provincia (8. sz.) 3
A kirakatrendező 4
(A szerelem esendő...) 4
A menhely 4
Az áruló 5
Jánky Béla: Japánbirs (Haikuk; 4. sz.) 16
Genealógia 16
Páva tornya 16
Ekloga 16
Hivatkozás 17
Öregkor 17
Hamuelemzés 17
Félelem 17
Isten nemzetisége 17
Pompeji freskó 18
Néma kórus 18
Jéggyűrű 18
Pestis 18
Végtisztesség 18
Ballada 19
Nyugdíjas 19
Légszomj 19
Időzavar 19
Jánosházy György: A Kis Magyar
Brehmből (3. sz.)
Kenguru 17
Vakond 17
Hermelin 18
Fekete özvegy 18
Patkány 19
Az Éden kígyója 19
A gizehi szfinksz 20
A főniksz 20
Mezei pacsirta 21
Költői értekezés a zene mindenható-
ságáról (Szonettkoszorú; 5. sz.) 60
Orpheusz 60
Landino 61
Gesualdo 61
Monteverdi 62
Purceii 62
Esterházy 63
Mozart 64
Schubert 64


Paganini 65
Wagner 65
Muszorgszkij 66
Mahler 67
Debussy 67
Bartók 68
Óda a zenéhez 68
Abu’1-Amid ibn ar-Rajb szonettjeiből
(7. sz.)
Arab alkony 52
A szép Rebab 52
Teveháton a sivatagban 53
Arab eszkatológia 54
Két portrévázlat
A gyönyörűséges 54
A csúf 55
Áprilisi havazás (Szonettek; 10. sz.) 12
„Ábrándozás az élet megrontója” 12
Elégia Mallarmé délutánjáról 13
Radnótira gondol az erdő 14
Koronás muzsikusok
Mutamid 14
Bölcs Alfonz 15
Oroszlánszívű Richárd 15
VIII. Henrik 16
I. Lipót 16
József Attila: Betlehemi királyok – Bet-
lehemoske Kraja (Nagy Gusztáv
fordítása; 3. sz.) 50
Káli István: Várakozás (Hét haiku; 9.
sz.) 16
Mérték 16
Bűn 16
Negédes 16
Egyensúly 17
Kérdés 17
Romlás 17
Hírvétel 17
Kányádi Sándor: Két makáma:
Ha (1. sz.) 3
Civil 3
Valaki jár a fák hegyén (2. sz.) 3
Kovács András Ferenc: Álmodik a gyo-
mor (12. sz.) 95
Kukorelly Endre:
H. Ö. L. D. E. R. L. I. N. (11. sz.) 24
H. Mein Vorsatz 24
Ö. Die Eichbäume 24


II


L. Der Jüngling an die klugen Ratge-
ber 25
D. Die Wanderung 25
E.  An die Parzen 25
R. Die Kürze 26
L. Der gute Glaube und das Herz ist
mir Müd vom Weinen 26
I. An den Aether 27
N. An die Natur 27
Lakatos Anka: Tenyérből mondtál jö-
vendőt (3. sz.) 57
Hajamba izzó zsarátot tűzök 58
Elhamvadtak a nagy tüzek 59
László Noémi: Leltár (3. sz.) 46
Sereg 46
*** 47
Pecsét 47
A díszletek mögött (11. sz.) 3
Mozaik 4
Mértan 4
(Halottaim) 5
(***)5
(***)6
Mit (is) eszik az árdéli írónő (12. sz.)
66
No, és akkor lássuk, mit enne az árdé-
li? 67
Lászlóffy Aladár: Ex cathedra (7. sz.) 19
Provincializmus 21
Eszik evő csendesen (12. sz.) 29
I. Taktika 29
II. Akusztika 29
III.  Politika 30
Lászlóffy Csaba: Pőreségünk elégiája (2.
sz.) 50
Schubert VIII. befejezetlen szimfóni-
ája közben 51
Kísértetidő 53
Klasszikusok közt álmatlanul 55
Kiben erőt vevén... (12. sz.) 45
Lázáry René Sándor: Egynémely apróbb
metszetek (4. sz.) 3
Ákosi himnusz 3
Gelence 3
Psalmus 4
Marosfelfalu 4
Beszterce felé 4
Őszi önarckép 5


Vir dolorum 5
Hatvankilencz csujogatók (6. sz.) 100
Konyhai ballada Julimról (12. sz.) 39
Főzőcskéző köröcskézők Julimhoz 40
Magyi János-kódex (Tóth István fordí-
tásai; 4. sz.)
Az időnk beteljesült 91
A szerelem rendszabálya 93
Sírfelirat a boldog életü és halálú Ist-
ván deákról 94
Szerelmi Béklyó 95
A részegségről 95
A békéről 95
Siratóvers a váradi török pusztításról
96
A szerencsecsillagról 96
A tétlenségről 96
Mandelstam, Oszip: Pala-óda (5. sz.) 91
A jövő korok... 92
Idegen s irreális az ország... 93
Még nem haltam meg 94
Most egy pókhálóban... 94
Leheletét a fagynak... 95
Voronyezs, 1937 95
A nyolcsorosokból
(Baka István, Kántor Péter, Faludy
György, Bajcsi Cecília, Bella István
és Rab Zsuzsa fordítása)
Márai Sándor: Ujjgyakorlat (2. sz.) 82
Mennyből az angyal 86
Manhattani szonettek 88
Molnár Vilmos: Három haiku (6. sz.) 7
Monoszlóy Dezső: Egy öreg székellyel
vitázom (2. sz.) 10
Orbán János Dénes: Ott volt a hülye
Kréta is (5. sz.) 50
Tragédiák és cipők 51
Erőversek 52
Páll Lajos: Négy évszak (8. sz.) 12
Mikor szilveszterkor 14
Bálint András emlékére 15
Nincs ára 15
A rét 16
Pintér Lajos: Mirror (4. sz.) 8
Fantomkép 9
Rilke, Rainer Maria: Magány (Nemes
Nagy Ágnes, Radnóti Miklós, Rónay
György fordításai; 8. sz.) 93


III


Az idegen 93
A második elégia 94
Napsütötte országúton 96
Szász János: Júdás és Jézus (9. sz.) 26
Dunacorso 29
Harag György emlékezete 29
Válasz Kányádi Sándornak 30
Szász János 31
Szepesi Attila: Sárkányfogak (1. sz.) 16
Papírsárkány 16
Szalamandra 16
Vízimalom 16
Van Gogh cseresznyefái 17
Denevér 17
Egy cédrusra 17
Selmecbánya 17
Balkáni emlék 17
Kukázók 18
Fésűskagylók 18
Babits írógépe 18
Torockó 18
Pán madara 18
Egy akasztott kutyára 19
Indiai templomszobrok 19
Jegenyék 19
Boszorkányszombat 19
Halott patak 19
Korai hó 20
Vízcsepp 20
Salvator Dalí 20
1993 nyara 20
Egy autóroncsra 20
Swedenborg 21
Jégmadár 21
Egy meztelencsigára 21
Töklámpák 21
Szilágyi Domokos: Vér (7. sz.) 88
Pogány zsoltárok – 7 88
Asszonyom! 89
(Dal) 90
Zápor 90
Székely János: Évek 91
Szügyi Zoltán: Budapesti tájvers (10.
sz.) 48
A magad helyén 49
Mégis, mert költő vagyok... 50
Nem tudom, van-e okom... 51
Tamás Tímea: Befejezés (4. sz.) 22


A falevél dalai 23
Töredék egy álomvadász naplójából
25
ha... 25
A zenélő bohóc (7. sz.) 33
Tőzsér Árpád: Tanulmány egy Bosch-
képhez (5. sz.) 22
Bevezetés Mittel úr emlékeibe 23
Veress Gerzson: Vendégsorokból (2.
sz.) 26
Pipás 26
Vidám strófák leányzóknak 27
Vermesser Levente: A törésvonal men-
tén (2. sz.) 21
Versféle, télen 22
Előhívni az árnyékot (11. sz.) 17
Visky András: Levél hull, életem (4. sz.)
11
PRÓZA
Ábrahám János: Nősül a prímás (Elbe-
szélés; 3. sz.) 62
Gyibolica (Novella; 6. sz.) 86
Édes Jézus, légy vendégünk (12. sz.) 47
Bálint Tibor: Fáraók hétköznapjai (Re-
gényrészlet; 3. sz.) 5
Bartók Árpád: Ahol a katáng fehéret is
virágzik (Novella; 3. sz.) 36
Balla D. Károly: Egy negyedóra (Novel-
la; 11 sz.) 28
Benő Attila: Fák az udvaron (Karcolat;
4. sz.) 20
Bíró Á Attila: kabaLLa (Novella; 7. sz.)
35
Botár Emőke: Nincs címe (Novella; 11.
sz.) 54
Bölöni Domokos: Elindult a hagymalé...
(12.sz.)15
Csutak Zoltán: Nosztalgia (Karcolatok;
2. sz.) 23
Kafka-apokrif 23
Erdély, melankólia 24
Hallban 24
Idilli dili (Novella; 7. sz.) 39
Demény Péter: A macska (Karcolatok;
4. sz.) 12
Hátha 14


IV


(Levél a jó szakácsnak) (12. sz.) 14
Egyed Péter: A peretz (12. sz.) 30
Fekete Vince: Mit, hogyan? (12. sz.) 82
Ferenczes István: Mit eszik... (12. sz.) 79
Ferenczi Attila: Interjú hét részben a há-
zasságtörő Asszonnyal, avagy a
szereplők hogyan ismerik fel az íróju-
kat (Novella; 11. sz.) 38
Fodor Sándor: Halálos szerelem (Nap-
lójegyzet; 6. sz.) 58
Gagyi József: A nemzetség és az idegen
(Naplójegyzet; 11. sz.) 31
Gál Sándor: Alternáció-kronológia
(Napló; 10. sz.) 18
Gergely Edit: Mielőtt újratöltenél (Kar-
colatok; 11. sz.) 50
Valakinek hallgatnia is kell 51
Gergely Tamás: Ansúvisz (12. sz.) 96
Grendel Lajos: És eljön az ő országa
(Regényrészlet; 5. sz.) 26
György Attila: A Sárkány, aki hozta a
Fényt (Karcolatok; 5. sz.) 43
A tribunus utolsó éjszakája 45
A győzelem 47
Herédi Gusztáv: Bosnyákok (Napló-
jegyzet; 9. sz.) 32
Kali Kinga: Babgulyás á lá Petri (v. fel-
tételes gulyás; 12. sz.) 70
Kántor Lajos: Svédcsavar (12. sz.) 58
Kelemen Hunor: Köménymaglevest so-
ha (12. sz.) 74
Kinde Annamária: A várkisasszony
megszabadítása (Karcolatok; 7. sz.) 29
Tjer Forvardsen háza 31
Örvényben (12. sz.) 84
Kuszálik Péter: Példázat arról, mely’ sok
módon lehet az étket megkavarni (12.
sz.) 11
Laczkó András: Kemény Zsigmond ét-
kezései (12. sz.) 38
Lakatos Menyhért: Variációk a fekete
hegedűn (Novella; 3. sz.) 53
Lakatos Mihály: Átváltozások (Novella;
8. sz.) 26
Lászlóffy Aladár: Nemzedékek (Novel-
la; 6. sz.) 93
Lászlóffy Csaba: Miurunk napja kél me-
dencecsontodon (Novella; 6. sz.) 15


De ki a nyertes? (Kisregény; I. rész; 8.
sz.) 53
De ki a nyertes? (Kisregény; 2. befeje-
ző rész; 9. sz.) 47
Markó Bálint: fetvozső (Novella; 10 sz.)
42
Méliusz József: Háborús napló (Beveze-
tővel és jegyzetekkel ellátta Borcsa
János; 10. sz.) 3
Háborús napló (Második, befejező
rész; 11. sz.) 58
Mészöly Miklós: Adamecz (Regényrész-
let; 5. sz.) 4
Mózes Attila: Levél a szerető(k)nek (6.
sz.) 4
(L)étlap (12. sz.) 5
Orbán János Dénes: Az orvos válaszol
(12. sz.) 23
Palocsay Zsigmond: Kákaláz (Elbeszé-
lés; I. rész; 1. sz.) 48
Kákaláz (Elbeszélés, befejező rész; 2.
sz.) 29
Papp Sándor Zsigmond: ‘72-es blues
(Elbeszélés; 10. sz.) 25
Plugor Sándor: Az élet kapuja (Karco-
lat; 6. sz.) 54
Pop, Anamaria: A sors mint börtön
(Napló; 5. sz.) 53
Pusztai János: Álmok (Naplójegyzet; 9.
sz.) 18
Sebestyén Mihály: Angolóra (Novella;
3. sz.) 22
A távolság igézete (Novella; 7. sz.) 14
Szerelmes novella (8. sz.) 17
Pas de Transylvanie (12. sz.) 85
Szabó Gyula: Kikelet a lány (Napló; 6.
sz.) 24
Szabolcsi Borbála: Heti étrend (12. sz.)
72
Szakács István Péter: Kísérleti adás
(Novella; 2. sz.) 4
Francia tavasz (Novella; 6. sz.) 8
Az égő szárnyú madár (Novella; 7. sz.)
22
Kék pajzsban szemtől szemben (12.
sz.) 62
Szalka Endre: *** (Elbeszélés; 2. sz.) 11
Szász János: Dán pástétom (12. sz.) 93


V


Székely János: Ítéletidő (Novella; 1. sz.)
5
Tóth Mária: A japán metszet (Novella,
7. sz.) 43
Piros hús, fehér hús (12. sz.) 54
Végh Balázs: Mit eszik az erdélyi írónő?
(12. sz.) 68
Visky András: A séta (Novella; 1. sz.) 22
Északi megállóhely (Filmnovella; 11.
sz.) 7
Vida Gábor: Én és a pásztor (Napló; 4.
sz.) 6
Kolozsvári anzix (Regényvázlat; 9. sz.)
8
Vitus K. György: Szavak és falatok (12.
sz.) 25
BESZÉLGETÉSEK, INTERJÚK
Ady József válaszai Chikán Bálint kér-
déseire – A tisztulás vágya (Részlet;
10. sz.) 52
Chikán Bálint beszélgetése Ady József-
fel-A tisztulás vágya (Részlet; 10. sz.)
52
Hizsnyai Zoltán válaszol Láng Zsolt
kérdéseire – Kalligram és környéke (5.
sz.) 37
Károlyi Csaba válaszai Papp Sándor
Zsigmond kérdéseire – Szakítópróba
(11.sz.) 18
Kornis Mihály válaszol Papp Sándor
Zsigmond kérdéseire – Szakítópróba
(11. sz.) 18
Láng Zsolt kérdéseire Hizsnyai Zoltán
válaszol – Kalligram és környéke (5.
sz.) 37
Papp Sándor Zsigmond kérdéseire vála-
szol Kornis Mihály, Károlyi Csaba,
Réz Pál – Szakítópróba (11. sz.) 18
Réz Pál válaszol Papp Sándor Zsigmond
kérdéseire – Szakítópróba (11. sz.) 18
DRÁMA
Onetti, Antonio: A Tőrös Szűz (Színjá-
ték; Jánosházy György fordítása; 8.
sz.) 38


Szász János: Sötét verem (Színpadi váz-
lat; 6. sz.) 61
Székely János: Varázstükör (Színjáték;
4. sz.) 37
Zurro, Alfonso: Játék Pöttyről és a Ha-
lálról (Színjáték; Jánosházy György
fordítása; 8. sz.) 33
TANULMÁNYOK, CIKKEK,
ESSZÉK
Borcsa János: Méliusz József: Háborús
napló (Bevezető cikk; 10 sz.) 3
Foucault, Michel: A szerelem tárgya
(Esszé; Szabolcsi Borbála fordítása; 6.
sz.) 107
Jánosházy György: Két spanyol játék
(Bevezető cikk; 8. sz.) 33
Kereskényi Sándor: Rómaidélután (Esz-
szé; 1. sz.) 35
Lakatos Menyhért: A cigányság irodal-
ma (Cikk; 3. sz.) 48
Mártonffy Marcell: Temérdek név alatt
(Esszé; 8. sz.) 6
Szász László: Varázstükrében rejtőzkö-
dő Székely János (Tanulmány; 4. sz.)
29
Szirák Péter: Tériszonyom van,
Einstein! (Részlet a Grendel Lajos-
monográfiából; 5. sz.) 30
Thomka Beáta: Közép-Európai
Atlantisz (Részlet a Mészöly Miklós
-monográfiából: Mészöly rövidpróza-
világa; 5. sz.) 12
Tóth István: Szent László király emléke
költészetünkben (Tanulmány; 7. sz.)
56
Végh Balázs: Előszó hat vershez (Lásd
Fényi István költeményei; 1. sz.) 43
FÓRUM
Jánosházy György: Shakespeare közöt-
tünk (10. sz.) 72
Kali Kinga: Ikarosz szárnyai (Demény
Péter: Ikarosz imája. Mentor Kiadó,
Marosvásárhely, 1994; 10. sz.) 69
Lakatos Mihály: Experimentális meta-


VI


szöveg (Hamvas Béla: Szilveszter.
Életünk Könyvek, Szombathely, 1991;
7. sz.) 69
Láng Gusztáv: Imitáció és variáció (Né-
hány új nézőpont Radnóti Miklós
eclogáinak elemzéséhez; 11. sz.) 69
Selyem Zsuzsa: A sötétség rései (Jánk
Károly Álom a nyomokban című ver-
seskötete mentén; 8. sz.) 79
Szekér Endre: „Eljön a vers is még...”
(Szabálytalan jegyzetek Kovács And-
rás Ferenc verseit olvasva; 1. sz.) 68
Vida Gábor: Mondatokat hív segítségül
(Jánk Károly: Álom a nyomokban.
Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 1994;
3. sz.) 74
Villányi László: Metszet, jézusi csavar-
góval (Kormos István költészetéről; 4.
sz.) 77
DISPUTA
 
Angyalosi Gergely: A tekintély trón-
fosztása (A Tokaji Írótáborban 1995.
aug. 18-19-én elhangzott előadás; 11.
sz.)77
Bányai János: Szarajevó, 1986. és azután
(Elhangzott a Tokaji Írótábor 1994.
aug. 17-19 közötti tanácskozásain; 2.
sz.) 72
Csiki László: Vázlat egy álomról (El-
hangzott a Magyar PEN Club
tanácskozásán 1994. okt. 12-14. kö-
zött; 1. sz.) 77
Dobák Lívia: Conspirare necesse est!
(1995 májusában a Szatmárnémeti-
ben megrendezett Színházi Nyílt
Fórumon hangzott el; 10. sz.) 76
Ferencz Győző: Megjegyzések a közel-
múlt magyar költészetéről
(Elhangzott a Tokaji Írótábor tanács-
kozásán 1994. aug. 17-19-én; 2. sz.) 61
Hubay Miklós: Paradigmaváltás (A To-
kaji Írótáborban elhangzott előadás,
1995. aug. 18-19.; ll.sz.)74
Kántor Lajos: Író és olvasó (Elhangzott
a Tokaji Írótáborban 1995. aug. 18-19-
én; 11. sz.) 85


Konrád György: Az idő hullámverése
(Elhangzott a Magyar PEN Club ta-
nácskozásán 1994. okt. 12-14. között;
1. sz.) 74
Kuszálik Péter: Piroska néni és Jenő bá-
csi avagy mit ér az irodalmi lexikon, ha
magyar és új? (Új Magyar Irodalmi
Lexikon. Akadémiai Kiadó, 1994; 5.
sz.) 70
Martos Gábor: Nyelv, dráma, nyelvdrá-
ma, drámanyelv (Néhány gondolat
Szőcs Géza A kisbereki böszörmé-
nyek c. darabja kapcsán; 10. sz.) 81
Szekusmese (Néprajzi adalék Szőcs
Géza A kisbereki böszörmények cí-
mű darabjához) 86
Monoszlóy Dezső: Széljegyzetek a nyu-
gati magyar irodalomhoz (Elhangzott
a Magyar PEN Club 1994. okt. 12-14.
közötti tanácskozásán; 1. sz.) 80
Papp Tibor: Szárnyas kerék (Elhangzott
a Tokaji Írótábor 1994. aug. 17-19 kö-
zötti tanácskozásain; 2. sz.) 77
Petőcz András: Szubjektív jegyzet a 80-
as évek magyar irodalmáról,
költészetéről (Elhangzott a Tokaji
Írótábor 1994. aug. 17-19 közötti ta-
nácskozásain; 2. sz.) 68
Szász László: Az írószerep viszontagsá-
gai (Elhangzott Székesfehérváron
1995. június 2-án a Székely János-em-
lékünnepségen; 9. sz.) 75
Szilágyi Júlia: „Szabott nagyságom van,
s az én vagyok” (Személyiségképletek
Székely János művében; Elhangzott
Székesfehérváron 1995. június 2-án a
Székely János-emlékünnepségen; 9.
sz.) 70
Tarján Tamás: Ez a föladat ránk marad
(Elhangzott a Tokaji Írótáborban
1995. aug. 18-19-én; 11. sz.) 80
DOKUMENTUM
Albert Zsuzsa: Legenda Tamási Áronról
(5. sz.) 78
Legenda Nemes Nagy Ágnesről (7.
sz.) 76


VII


Legenda Csanádi Imréről (8. sz.) 83
Legenda Szabó Lőrincről (9. sz.) 87
Legenda Sarkadi Imréről (10. sz.) 88
Legenda Kassák Lajosról (11. sz.) 88
Domokos Géza: Karikás szeműek
(Részlet Az esély című visszaemléke-
zésből; 3. sz.) 78
Szabó György: Egy kéziratos pasquil-
lus a XIX. század elejéről (4. sz.) 85
DELEATUR
Tömöry Péter: A Darwin-front vonulása
(Szelekció; 5. sz.) 87
MŰTEREM
Kusztos Endre: Magam vigasztalása (9.
sz.) 86
IRODALOM ÉS ISKOLA
Fekete Vince: Sziveri János: Lógunk fe-
szes zsinegen (3. sz.) 89
KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
Bogdán László: Márai Sándor, a költő
(2. sz.) 81
Költő és kora (Oszip Mandelstam; 5.
sz.) 90
Rilke-kerengő (8. sz.) 92
Demény Péter: Két változat Szilágyi Do-
mokosra (7. sz.) 86
Kovács András Ferenc: Confessio Go-
liae (1. sz.) 82
Tóth István: A Magyi János-kódex (4.
sz.) 90
SZEMLE
Demény Péter–Láng Zsolt: Dialógus
(Nádas Péter– Richard Swartz: Párbe-
széd. Jelenkor K, Pécs, 1993; 7. sz.) 94


Deréky Pál: Remény és reménytelenség
(Gáll Ernő: A nacionalizmus színevál-
tozásai. Litea Kiadó, Nagyvárad, 1994;
2. sz.) 92
Horpácsi Sándor: Önreflexió (Csiki
László: Kutya a Holdban. Széphalom
Könyvkiadó, Bp., 1994; 3. sz.) 94
Láng Zsolt–Demény Péter: Dialógus
(Lásd Demény Péter: Nádas Péter-
Richárd Swartz: Párbeszéd. Jelenkor
K, Pécs, 1993; 7. sz.) 94
Páll Lajos: Búcsú Páskándi Gézától (El-
hangzott Budapesten Páskándi Géza
temetésén; 7. sz.) 92
Simó Márton: Cs. Szabó László rejtel-
mei (Cs. Szabó László: Kárpát
kebelében. Könyves Kálmán Kiadó,
1994. Válogatta és sajtó alá rendezte:
Sás Péter; 2. sz.) 95
ILLUSZTRÁCIÓK
Ady József grafikái (10. sz.)
Gaál András akvarelljei (3. sz.)
Kusztos Endre grafikái (9. sz.)
Miklóssy Mária grafikái (4. sz.)
Páll Lajos rajzai (8. sz.)
Plugor Sándor rajzai (6. sz.)
Szép György festményei, rajzai(5. sz.)
HADIKIKÖTŐ
Gálfalvi György (2., 9. sz.)
István Mihály (3. sz.)
Kali Kinga (4. sz.)
Káli István (8. sz.)
Király László (1. sz.)
Kovács András Ferenc (7. sz.)
Kuszálik Péter (11. sz.)
Láng Zsolt (10., 12. sz.)
Plugor Sándor rajza (6. sz.)
Vida Gábor (5. sz.)

VIII

kapcsolódók
  » Látó szépirodalmi folyóirat honlapja
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék