Látó
Szépirodalmi folyóirat

    folyóiratok   » Látó - szépirodalmi folyóirat
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
  összes lapszám » 1991. május, II. évfolyam, 5. szám »
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 
Valóság és Katicabogár

Valóság és Katicabogár
A vers mélysége, magassága, a vers súlya, a vers ideje, a vers formája, vers… Egyáltalán meddig ér a vers, meddig terjedhet a szó birodalma, a valóság és a „másik valóság” között, az egyszeri igézetében? És mit kérhetünk számon egy költőtől, most a századvégen, mi a mérce, ami szerint megítélhető a vers, határozott vagy határozatlan névelővel?
A költői kifejezés egyszerre valóságmegmutatás és a valóságmegmutatás kritikai felülvizsgálata. A költő egy konstans értékrend látószögéből ábrázolja a jelenségeket, eseményeket, hangulatokat, ez a vers etikai tényezője, ez az az állandó értékrend, amely viszonyítási alapot jelent a valóságmegmutatáshoz.
Fábián Imre új verskötetében, a Varázskörben a természet felé fordul, etikája a természet örök törvényszerűségeiből vétetett: „fűszálak írnak rám soha nem látott jeleket/ hegyes fejüket úgy szúrják belém nem is érzem” – az örök formákat, a természet őrző-megtartó erejét keresi a költő, menedék ez is. „tenyerembe vettem az erdőt/ s ím arcodhoz emelem/…/ hajtsd a fejed az erdőre/ elaltat furulyázó szelíd farkasének” (Vigasztaló). Nem harmónia ez, nem nyugalom, inkább álcázott disszonancia. Bizonytalanság, amelyet a játék sem oldhat föl.
A költő számára a valóság csak forma, bizonytalan és viszonylagos, a díszletvalóságot aligha cáfolhatjuk meg, szélmalomharc, vesztesek és nyertesek nélkül. De nem a győzelem vagy a vereség a fontos, hanem a hit, a poézis évezredes misztériuma: „parázsló örökség/ már megjelölve/ jöttem a világra/ számon hordom a szót/ rajtam a csók/ a titok a sors/ láthatatlan jele” (Meg nem írt levelek Péternek – Megjelölve). És ugyanabból a ciklusból: „nyelvem alatt a kő/ mély titok/ szavak hordaléka/ ki nem köpött” (Mély titok).
A szabadság – Fábián Imre számára – nem más, mint a szembesülés lehetősége, a jog, hogy a költő bepillantást nyerjen az örök formák titkaiba: „bőröm alatt/ éget a nap/ néma galaktika/ tele félelemmel” szól a vers, a Bohócként című.
Fábián Imre a valóság esetlegességeit ábrázolja, az örök formák tükrében, szubjektív megközelítéssel. Verseiben dominál a lírai én. Versei nem próféciák, tudja, a váteszek kora lejárt, a költő csak megállapít, jelzi a valóság tényeinek ránk vonatkozó üzenetét: „falon nem tudok átlépni/ előttem mindig fal a fal/ egyformán kirekeszt/ kicsi s nagy” (Egy verssorra). Tehetétlenség, bizonytalanság? A Zuhanás után imperatívuszai önmagukért beszélnek: „a temetőben elkiáltható az el nem kiáltott szó/ építkezz/ emelj szobrot emlékművet a halhatatlanságot ha nincs/ hely s nincs anyag szóval váltsd meg szóból rakjál várakat/ szót rakjál szóra kőkemény szavakat helye ne legyen a /sehonnai üres beszédnek az eget ostromold…” Hit, kétely és megmaradás, emberi létünk valósága. Az életet, erőt és bizakodást jelentő világfát (vö. Világfa című vers), mégis meg kell másznunk, egyéni és közös létünkkel szembenézve.
A Varázskör költője magabiztosan kezeli a nyelvet, a képek mind szuggesztivitásukat, kifejezőerejüket, mind hangulati telítettségüket tekintve jól kidomborítják, explicitté teszik a versek etikai üzenetét. Kár, hogy néha nem eléggé következetes a költő, túlírja, túlmagyarázza a verset, vagy begyakorolt fordulatokkal, közhelyszerű megoldásokkal él: különösen a prózaversek esetében érezzük bántónak a túlmagyarázásokat, öncélú képhalmozásokat.
A katicabogarat talán mégsem fogja elnyomni, eltaposni, megsemmisíteni a világ. Hiszünk benne.
Fábián Imre: Varázskör. Versek. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1990.
KEDVES CSABA

kapcsolódók
  » Látó szépirodalmi folyóirat honlapja
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék