Látó
Szépirodalmi folyóirat

    folyóiratok   » Látó - szépirodalmi folyóirat
  szerzők a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă â î ş ţ
 
 


| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm


 
  
 

2000. január, XI. évfolyam, 1. szám


 • Határ Győző Armageddon; Ignorabimus; S�nta fa; Fogyaszt�i t�rsadalom; H�stest; Tintinnabulum; H�talv�; Betolakod�; Gabaly-n�ta (Versek) [html]
 • Sebestyén Mihály Mezőségi legényes (Novella) [html]
 • Jánosházy György Copland (Szonettek) [html]
 • Lakatos Mihály Magyar ügy (Novella) [html]
 • Lackfi János Reggeli disznósajt; Régi erdő (Versek) [html]
 • Fazakas Attila Szarvasok; Az őzsuta (Karcolatok) [html]
 • Stockholmi beszélgetés. Gergely Tamás válaszol Tófalvi Zoltán kérdéseire [html]
 • Sulyok Vince Benny Andersen, Korunk legnépszerűbb dán költője [html]
 • Benny Andersen Legfőbb ideje; Az élet keskeny és magas; A fényképek; Az életút felén; Ne tedd többé; Boldogság; A szeretetreméltó csontváz; Mosoly; Rendrakás a házi patikában (Versek; Sulyok Vince fordításai) [html]

FÓRUM
 • A Látó villám-körkérdése [html]
 • Kőbányai János Az apokalipszis aggadája [html]
 • Panek Zoltán Radnóti Miklós magyarsága [html]

DOKUMENTUM
 • Domokos Géza Mese a vörös plajbászról [html]

SZEMLE
 • Keszeg Vilmos Egy barátság és egy életmű története [html]
 • Nagy Olga Az erdélyi sorsvállalás átfogó szintézise [html]
 • Vallasek Júlia Helyszíni közvetítés [html]

2000. február, XI. évfolyam, 2. szám


 • Egyed Emese Hajnalének (Vers) [html]
 • Gömöri György Pillanatkép; Poézis; Ózonlyuk; Az új keresése; Változatok egy Szemlér-epigrammára; Epigrammák (Versek) [html]
 • Zsidó Ferenc Jómagam és egyéb állatfajták (Kisregény; I. rész) [html]
 • Pintér Lajos Tengerre néz ki ablakom (Vers) [html]
 • Szabó György Radnóti iskolám; Rövid életrajz (Versek) [html]
 • Gergely Tamás A Dunánál; A castrupi vécé; Hogyan kötik a pionírnyakkendőt?; Pártvonalon; Ná Práhu (Karcolatok) [html]
 • Makkai Bence A ház; Mennybemenetel; Kocsmai sztori (Karcolatok) [html]
 • Molnár Vilmos Pille (Vers) [html]
 • Kali Kinga Persián, Dávid, Agopián (Metainterjú) [html]
 • Nagy Attila „Szeretnék élni 2000-ig”; Goethe-vigyor; Hinta-palinta; Fölfelé; Anya (Versek) [html]

PENNA HISTORIAE
 • Gagyi József Szobor bajlátta városban [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Bogdán László A kellemetlen szemtanú, avagy egy költő Auschwitzból [html]
 • Tadeusz Borowski A megvetés kora; Dal; Emlékmű; Láger-bölcsődal; Gonosz bölcsődal; Auschwitz napfénye; A demokrácia adományai; Az ember újjászületése; Halott költők; Emlékkönyvbe (Versek; Spiró György fordításai) [html]

SZEMLE
 • Balla Bálint Harald Roth: Kleine Geschichte Siebenbürgens [html]
 • Vallasek Júlia A panoptikum megelevenítése avagy a gorombaság retorikája [html]
 • Balázs Imre József A romániai magyar kuturális lapok kritikai anyaga (1998. január – 1999. december) [html]

2000. március, XI. évfolyam, 3. szám


 • Cuius Licinius Calvus Versek (I-XII) (Kovács András Ferenc fordításai) [html]
 • Szakács István Péter Használt álmok butikja (Elbeszélés) [html]
 • Bogdán László Átiratok múzeuma. Titkos értelmű rózsa; A kintrekedtek; Summa (Versek) [html]
 • Fazakas Attila Pathétique. Hommage; Új és új provinciák; Clown-darabok (Versek) [html]
 • Karácsonyi Zsolt Török alagút; Emlékkönyv; Amikor Jeanne d’Arc-ot idézi...; Boxmeccs (Versek) [html]
 • Észak „Mikes Kelemenje”. Sulyok Vincével Tófalvi Zoltán beszélget [html]
 • Sulyok Vince Három földön; Aranylángú pillanatunk; A csendet itt tanultam már; Mindjobban belefeketedve; Ennél messzebbre; A Sziámi-öböl Buddhája; Minthogyha (Versek) [html]
 • Zsidó Ferenc Jómagam és egyéb állatfajták (Regény; 2. rész) [html]

FÓRUM
 • Szilágyi Júlia Versenymű égő zongorára [html]
 • Balázs Imre József Karácsony Benő [html]

DOKUMENTUM
 • Fodor Ilona Kassák Lajos és a Mesteremberek [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Gömöri György Történetfilozófia és személyesség Norwid műveiben [html]
 • Cyprian Norwid Albumba; Itália! Itália!; A Rém; Szibériák (Versek) [html]

A LÁTÓ POSTÁJÁBÓL
 • Szöllősy Pál Tízéves a Látó [html]

2000. április, XI. évfolyam, 4. szám


 • Demény Péter Óda; Egyszer talán; Hattyúdal; Sirató (Versek) [html]
 • Zsidó Ferenc Jómagam és egyéb állatfajták (Regény; 3., befejező rész) [html]
 • Bogdán László Átiratok múzeuma. Áprily lesen (Vers) [html]
 • Berszán István „Ügyelj az időre!” (Tanulmány; 1. rész) [html]
 • Benő Attila (November?); (Talált tárgyak boltja); (Homokszemek) (A teremtés első napja) (Versek) [html]
 • Gál Éva Emese Fal; Cella; Közöny; Kudarc; Földcsend (Versek) [html]
 • Írni annyi, mint hazatalálni. Gulyás Miklóssal Tófalvi Zoltán beszélget [html]
 • Gulyás Miklós Utcák és terek [html]
 • Határ Győző Évszámlálás; Nemzeti dal; Quasimodo; Széptevés; A leányka és a pap (Versek) [html]

FÓRUM
 • Láng Gusztáv Szemlér Ferenc költészete [html]
 • Balázs Imre József Tamási Áron [html]

DOKUMENTUM
 • Gulázsi Aurélia Dsida Jenő, a szerkesztő [html]

SZEMLE
 • Vallasek Júlia A vég vonzásában [html]
 • Lajosi Krisztina Az ember arról ír, mi nincs neki [html]

2000. május, XI. évfolyam, 5. szám


 • Láng Zsolt A pióca (Novella) [html]
 • Cuius Licinius Calvus Versek (Kovács András Ferenc fordításai) [html]
 • Gáspár B. Árpád Lili kisasszony (Regényrészlet) [html]
 • Jánosházy György Csak sírod, nem hazád; Ködben; Szarka-térkép; Hegycsúcs alatt; Kitől búcsúzzam?; Madarak (Versek) [html]
 • Kukorelly Endre Megfelelően lelassítva (Novella) [html]
 • Páll Lajos Katalinra...; Róza a patakban... (Versek) [html]
 • Berszán István A grádicsok éneke Dávidtól (Tanulmány; II. rész) [html]
 • Géczi János Physiologus (Vers) [html]
 • Tóth Ágnes Kapaszkodom; A legszebb vonat; A karóra, a bableves és Nostradamus; Megérkezés (Karcolatok) [html]
 • Domokos Johanna napló verstörtek [html]
 • Északi fényben. Mevel Ferenccel beszélget Tófalvi Zoltán [html]
 • Szonda Szabolcs Mert mindenben; Hasmánt kiáltozok tagbaszakadt reggel; Mars poetica; Egy ilyen, egy olyan; Fókamáj, halk vonatsor (Versek) [html]
 • Balogh László Szelleminduló (Regény; I. rész) [html]
 • Jean-Luc Moreau Rejtett szülőfolyóm; Szeretlek látni, ha...; A derűlátó; Utolsó szép nap; Dal; Az élet; Pacsirtaszó; A haladék (Versek; Tóth István fordításai) [html]

FÓRUM

SZEMLE
 • Lajosi Krisztina „A nyelv mint a lélek követe” [html]
 • Szabó László Jel és kép [html]
 • György Andrea A vízhordó küszködése [html]

TALÁLT VERS
 • Jékely Zoltán Új évezred felé [html]

2000. június, XI. évfolyam, 6. szám


 • Vári Attila Apja fia (Novella) [html]
 • Balázs Imre József Madame de Canapé; Mary Beton (Versek) [html]
 • Bogdán László Drakula elragad (Regényrészlet) [html]
 • Nagy Attila 45; LGT-like; Koncert után; Pille; Bogáti est (Versek) [html]
 • Nicolae Steinhardt Elmélkedés a halálról (Esszé; Részlet; Láng Zsolt fordítása) [html]
 • Bárdos B. Arthur Utak; Senki földjén; Igazoltatás (Versek) [html]
 • Pomogáts Béla Márai Sándor. Emigráció előtt és után (Tanulmány) [html]
 • Káli István Kánaán; Imazsámoly (Versek) [html]
 • Elek Tibor „...létformája a meghasonlottság” (Tanulmány; Részlet) [html]
 • Lucien Noullez Huszonnégy kristály; Bernard Bailly-nak (Versek; Lackfi János fordításai) [html]
 • Mészáros Lehel A hídról; Előrejelzés; Előadás után (Versek) [html]
 • Balogh László Szelleminduló (Regény; II. rész) [html]

FÓRUM
 • Szász János Eminescu 2000-ben [html]
 • Végh Balázs Kánon és érték (Tanulmány; Részlet) [html]

DOKUMENTUM
 • Veress Dániel Gondolattöredékek Székely Jánosról [html]

SZEMLE
 • Balla G. Mária Nyomozás eredménnyel és mértéktartó pátosszal [html]
 • Balázs Imre József Nemzedéki érdeklődés [html]

TALÁLT VERS

2000. július, XI. évfolyam, 7. szám


VERSEK
 • Petri György Lesz ez még rosszabb; Reggeli; Az vagy nekem [html]
 • Vas István Búcsúszó [html]
 • Ferencz Győző A közelítő ősz [html]
 • Tandori Dezső F. Gy. közelítő ősze [html]
 • Várady Szabolcs Harmadik közelítés [html]
 • Vörös István A közbülső ítélet [html]
 • Takáts Gyula A mellén ég a láz [html]
 • Ballá Zsófia Vágytölte [html]
 • Bozsik Péter Ideghúron [html]
 • Röhrig Géza November [html]
 • Simon Balázs Patkányfogó [html]
 • Tóth Krisztina Az emlékezetről [html]
 • Rakovszky Zsuzsa Családregény [html]
 • Nádasdy Ádám Rekonstrukciós kísérlet [html]
 • Szakács Eszter Egy hangya is erősebb [html]
 • Baka István Yorick arsch poeticája [html]

PRÓZA
 • Bodor Ádám Az érsek látogatása (Regényrészlet) [html]
 • Márton László Niembsch a Glacis mögött [html]
 • Lukácsy Sándor A Hymnus koordinátái [html]
 • Szende Tamás Lingua politica cum voluntate falsum enuntiandi [html]
 • Susan Sontag Az értelmezés ellen (Rakovszky Zsuzsa fordítása) [html]
 • Bruno Schulz Holtszezon (Körtvélyessy Klára fordítása [html]
 • Komis Mihály A Napkönyv vége (XI) [html]
 • Esterházy Péter A kékszakállú herceg csodálatos élete [html]
 • T. Coraghessan Boyle A tápláléklánc csúcsa (Bukovszky Andrea fordítása) [html]
 • Kertész Imre Táborok maradandósága [html]
 • A Holmi (Réz Pál válaszol a szerkesztő kérdéseire) [html]

2000. augusztus-szeptember, XI. évfolyam, 8-9. szám


 • Király László Grand Hotel Balkán (Versek) [html]
 • Pomogáts Béla Trianon és a magyar irodalom (Esszé) [html]
 • Határ Győző Bogárhát; Zavaros élet; Tar Bedő; A bánatos fenekű pávián; Zsák; Mosoly; Magas ég; Euníké (Versek) [html]
 • Balogh László Szelleminduló (Kisregény; 3., befejező ész) [html]
 • Gyukics Gábor P. Gy.-nek (Vers) [html]
 • Tóth Mária Nő, angolkosztümben [html]
 • Dobozi Eszter A nehéz reggel (Novella) [html]
 • Karácsonyi Zsolt Francia levél; Zárszó; Csúszás a sárga part fele; Szieszta (Versek) [html]
 • Király Kinga Júlia Natúr-szonáta; Korszakok; „A rózsaszínű párduc” (Színjátékok) [html]
 • Demény Péter Pierrot sanzonjaiból (Versek) [html]
 • Láng Zsolt A Rúkmadár (Mesejáték) [html]
 • A színház mint sziget.Dragoş Galgoţiuval Visky András beszélget [html]
 • Ungvári Zrínyi Ildikó Maga a víz (Esszé) [html]
 • Jánosházy György A tizedik [html]
 • William Shakespeare A vihar (Színmű; Jánosházy György fordítása [html]

DOKUMENTUM
 • A szembejövő ember.
  Lengyel Lászlóval Sylvester Lajos beszélget [html]

SZEMLE
 • Nagy Gabriella Kit szólít meg az Aranylevél? [html]
 • Kuszálik Péter Dühös konoksággal [html]

TALÁLT VERS

2000. október, XI. évfolyam, 10. szám


 • Tóth István Ibrányi Mihály váradi kapitány elfelejtett sírfelirata 1660-ból; Ócskavas; Jég; Emlék; Változat; Egy hársfához (Versek) [html]
 • Vida Gábor Navigare necesse... (Novella) [html]
 • Kinde Annamária Szandra May felnő, választ s eltűnik (Vers) [html]
 • Páll Lajos Háromkirályok menekülése; Menyhárt magára marad; Ne akard...; Ne engedd...; Ha nem álmodsz...; Igézetben; Védőimnek (Versek) [html]
 • Segesváry Viktor Ady és a modern kor tragikuma (Esszé) [html]
 • Káli István „Uram, ne segíts...!”; Helyzet; Verseny; Vicc (Versek) [html]
 • Gáspár B. Árpád Nyomorúságok párhuzamai (Novella) [html]
 • Bárdos B. Arthur Szomszédos kálvária; Alzheimer; A barlanglakó (Versek) [html]
 • Fazakas Attila Éjféli halászat (Novella) [html]
 • Benő Attila (Ház); (Pohár, korsó); (Hallgatásainkban) (Versek) [html]
 • Farkas Wellmann Éva A kegyvesztett balladája (Vers) [html]
 • Urgyen Sangharakshita Tanács fiatal költőnek (Domokos Johanna fordítása) [html]
 • Bogdán László Képek és tükörképek (Kisregény; 1. rész) [html]

FÓRUM
 • Gagyi József Élő székelykapu, avagy: meg lehet-e élni kapufaragásból? [html]

SZEMLE
 • Demény Péter Költő a kéregtoronyban [html]
 • Orbán Kinga Jóságos próza [html]
 • György Andrea Mégis van mester és van tanítvány [html]

TALÁLT VERS
 • József Attila (Ős patkány terjeszt kórt) [html]

2000. november, XI. évfolyam, 11. szám


 • Térey János Májusi kalapács (Vers) [html]
 • Méray Tibor A magyar nyelvet fenyegető veszedelmekről (Esszé) [html]
 • Lászlóffy Aladár Ars longa (Versek) [html]
 • Tóth Mária Donna Moriko (Elbeszélés) [html]
 • Jánosházy György Alkony; Bárányfelhők; Búcsú a nyártól; Te már a tájhoz tartozol; Mért, hogy csak az álom... (Szonettek) [html]
 • Fábián Imre Zsorda néni mosni akar; Fekete kenyér; Kóstolgatni való; Igazságom; Eltévedt bárány; Felnőttek játéka; Arany bácsi; Könyvek; Alagút a talpunk alatt? (Karcolatok) [html]
 • Gömöri György Januári elégia; Álom a tatárról, aki elvisz (Versek) [html]
 • Nehogy teljesen elnémuljunk. Tóth Károly Antal beszélgetése Urbán Imrével [html]
 • Magyar László András Örök; Légyott; A Híd; A kitaszított; Könnyű lenne; Csupa múlt; Emlék; Kígyó (Versek) [html]
 • Bogdán László Képek és tükörképek (Kisregény, II. rész) [html]

FÓRUM
 • Selyem Zsuzsa Archeológia és prímszám-technika a Tizenhét hattyúkban [html]

SZEMLE
 • István Mihály Tudunk-e mesélni a múltról? [html]
 • Holl Ildikó A helytállástól a desirabilitásig [html]

TALÁLT VERS
 • Babits Mihály Olyan az életünk... [html]

2000. december, XI. évfolyam, 12. szám


 • Bogdán László Az öreg Vörösmarty (Vers) [html]
 • Király László Fondorlatok a könyvtárban (Vers) [html]
 • Kovács András Ferenc Vörösmarty visszhangján (Vers) [html]
 • Sebestyén Mihály Nagybátyám utazása Atlantiszba (Novella) [html]
 • Egyed Emese Festékek; Látogatás (Versek) [html]
 • Rott József Végső kiterjedés (Novella) [html]
 • UtassyJózsef Nagy éjszaka; Hazamegyek; Égre tárt karú... (Versek) [html]
 • Zsidó Ferenc Napfogyatkozás; Emberismeret; Tetemre hívás; A haladás elmélete és gyakorlata (Karcolatok) [html]
 • Fazakas Attila Rilkeóra; Woyczek; Kommosztöredék (Versek) [html]
 • Bogdán László Képek és tükörképek (Kisregény, III. befejező rész) [html]
 • Simonfy József szivárvány; egy tiszta ablakot; évek; itt lakott; mint riadt macska; öregedő; félelem; cinegék; megint; fehér csontjával; mindenki párzik mindenkivel; úri kutyák (Versek) [html]

FÓRUM
 • Szilágyi Júlia A fehér komód titka [html]
 • Selyem Zsuzsa Egy egyenlet, két ismeretlennel [html]

DOKUMENTUM
 • Albert Zsuzsa Legenda Szilágyi Domokosról [html]

TALÁLT VERS
 • Tóth Árpád Új tavaszig vagy a halálig [html]

2001. január, XII. évfolyam, 1. szám


 • Szepesi Attila Bizánci évszakok (Vers) [html]
 • Egyed Emese Történetek a rajzfüzetből (Játék) [html]
 • Kovács András Ferenc Az egerek könyvéből (Versek) [html]
 • Papp Sándor Zsigmond (lepke lepke hátán) (Regényrészlet) [html]
 • Tóth István Láng; Levegő; Szökőkút; Vidék (Versek) [html]
 • Füzi László Kapcsolatkeresés a világgal (Tanulmány) [html]
 • Roth Endre Szerelem és fele-halál (Napló) [html]
 • Jánosházy György Előhang huszonöt Shakespeare-szonetthez [html]
 • William Shakespeare Szonettek (Jánosházy György fordításai) [html]
 • Jánosházy György Az utolsó szonett [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Bogdán László Catullus és Rákos [html]
 • Rákos Sándor Catullusi játékok (Versek) [html]

TÉKA
 • Tim Wilkinson A történelembe gabalyodva (Vida Erika fordítása) [html]

DELEATUR
 • Fodor Sándor „Amit rögtön el kell mondani [html]
 • Hajdu Farkas-Zoltán Óra – Hóra [html]
 • Láng Zsolt Fotóalbum. Cigaretta múló divatja [html]

TALÁLT VERS

2001. február, XII. évfolyam, 2. szám


 • Demény Péter Egy szerelem töredékei (Versek) [html]
 • Szakács István Péter Jerikói lonc (Novella) [html]
 • Nagy Attila Új édenkert; Poklos; Állomás; Andaluz (Versek) [html]
 • Szabó György Vásárhelyi tanáraim; Kedves utcáim; Itthon (Versek) [html]
 • Balla D. Károly A generációváltás elmarad (Tanulmány) [html]
 • Forrai Eszter Testemben viharok; Földre hullott (Versek) [html]
 • Kozma Mária Tőzegtűz (Novella) [html]
 • Vermesser Levente Le chant du fin (Vers) [html]
 • Géczi János Ábrázolások Könyve (Részlet) [html]

FÓRUM
 • Balázs Imre József Az erdélyi magyar irodalom neve [html]
 • Szakács István Péter Szavak tükör kertjében [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Mervel ferenc Tomas Tranströmer [html]
 • Tomas Tranströmer A bizonytalanság birodalma; Kyrie; Összefüggés; Női arckép – az 1800-as évekből; Ostinato; Vázlat 1844-ből; Július haladéka; Ha tél; Felindult meditáció; Csúcsok; Homlokzatok; Tűzjelek; Légiposta; Eszpresszó; Szétoszlott gyülekezet; [html]

TÉKA
 • Holl Ildikó Nagyszabású kísérlet [html]
 • György Andrea A botrány terápiája [html]

DELEATUR
 • Láng Zsolt Fotóalbum. Az Éneklő Borz [html]
 • Hajdú Farkas-Zoltán A múzsa délutánja [html]

TALÁLT VERS
 • Márai Sándor Mint a hal vagy a néger [html]

2001. március, XII. évfolyam, 3. szám


 • Egyed Emese Napszakok (Versek) [html]
 • Szabó Gyula Újévi napló [html]
 • Domokos Johanna Viharok és csendek (Jelenet) [html]
 • Demény Péter Gyilkosság kakaólikőrrel (Regényrészlet) [html]
 • Dobozi Eszter Töredékek Marcus Aurelius feljegyzéseiből; Marcus Aurelius elveszejtett jegyzeteiből; San Diegóban Márai... (Versek) [html]
 • Farkas Wellmann Éva Ima elveszett szerelméért (Vers) [html]
 • Szász János Napfogyatkozás (Regényrészlet) [html]
 • Pintér Lajos István király verses históriája (Vers) [html]
 • Sebestyén Mihály Egy név, ami csak úgy eléd kerül (Novella) [html]
 • Banner Zoltán Kései levél Székely Jánosnak; halottak napja Szatmáron; hontalanoknak való ének (Versek) [html]
 • Pomogáts Béla Erdélyi lélek és kisebbségi humánum (Tanulmány) [html]

DOKUMENTUM
 • Jánosházy György Így élt Franyó Zoltán [html]

FÓRUM
 • Vincze Hanna Orsolya Hermányi Dienes József Bethlen- és Kemény-olvasata [html]
 • Fábián Lajos Az irodalom háza [html]
 • Végh Balázs Az eltérő értelmezői közösségek és a többrendszerszerűség kérdése az egyetemes magyar irodalomban [html]

TÉKA
 • Kali Kinga Diaszpóra-terek [html]
 • Pieldner Judit Belső vizeken kalózkodó [html]

DELEATUR
 • Hajdú Farkas-Zoltán Alkaiosz lakomája [html]
 • LÁNG Zsolt Fotóalbum. Záptojás [html]

TALÁLT VERS

2001. április, XII. évfolyam, 4. szám


 • Kinde Annamária Szandra May az alkonyi kertben kötését ölébe ejti; Szandra May emlékezik a sivatagra; Uran Waterbird holttá nyilvánít eltűnt személyeket; Tom Vanguard búcsúja barátaitól; Stációk (Versek) [html]
 • Hornyák József Csendélet Zelmával; Lovon (Karcolatok) [html]
 • Lászlóffy Aladár Kifutni Ázsiába; Csak kívül áll; Uraságtól levetett hírek; Kolumbusz visszanéz 1492-re; A világsajtó (Versek) [html]
 • Bárdos B. Arthur Naplopó; Víz; Föld; Levegő; Végvári vers; Jóslat; Katarzis (Versek) [html]
 • Villányi László Hármasok (Versek) [html]
 • Márton Gyöngyvér (A ház, a kert); (Faluemlék); (Munkanyelv) (Karcolatok) [html]
 • Egyed Emese Hamvas titkok dicsérete. Két tételben (Versek) [html]
 • Marián Gabriella A betörő; Apróhirdetés; Verslábfaragók műhelye (Karcolatok) [html]
 • Király Zoltán Tollas Csöpi balladája (Vers) [html]
 • Márkus-Barbarossa János Tik es írtok (Paródiák) [html]
 • James Butler Néhány meslohesi per (Novella; Saszet Ágnes fordítása) [html]
 • Simonfy József könyv és írás; de ami; nyakamban hordom; nem látod; a nyár székében; el nem élvez; ebihal; ahogy a vonat; úton (Versek) [html]
 • Nagy Attila Nagyanyám vállán holló; Transylvanian Song; Kavafisz fényképe; Táphosz; Ponte dei Sospiri; II Duomo; Burok (Versek) [html]
 • Tóth Mária Régimódi hűség (Regényrészlet) [html]
 • Kovács András Ferenc Kései Ady. Fragmentum (Vers) [html]

FÓRUM
 • Szakolczay Lajos Erdély álomittas lovagja [html]
 • Szávai Géza Íme: Méliusz! [html]
 • Demény Péter Don Quijote szerenádjai [html]

TÉKA
 • Balázs Imre József A megtörtént fordulat [html]
 • Demény Péter Király László: Kék farkasok [html]
 • Vallasek Júlia Kék farkasok [html]
 • Virginás Andrea Fikció. doc [html]

DELEATUR
 • Hajdú Farkas-Zoltán Hajnali csendélet [html]
 • Láng Zsolt Fotóalbum. Nagyítás [html]
 • Végh Tamás Lapok alapok nélkül [html]

TALÁLT VERS
 • Nemes Nagy Ágnes Mesterségemhez [html]

2001. május, XII. évfolyam, 5. szám


 • Balázs Imre József Panopticum Transsylvaniae (Versek) [html]
 • Bogdán László A farsang árnyai (Regényrészlet) [html]
 • Fekete Vince Függönyt von közénk; Jövendő órák; Még ’988; Varázsos idő (Versek) [html]
 • Nagy Gáspár Egy alul is múlhatatlan polgár felülmúlhatatlan sírfelirata...; Becsvágy; Mit keresek még itt? (Versek) [html]
 • Segesváry Viktor Hazatérés (Útinapló) [html]
 • Banner Zoltán segesvári nyelvemlék, 2000 (Vers) [html]
 • Csávossy György Itthon; A Magurán (Versek) [html]
 • Simon Endre Hihetetlen, hogy voltak ilyen idők (Napló) [html]
 • Szepesi Attila Arcimboldo-szonettek [html]

FÓRUM
 • Selyem Zsuzsa Valami helyet, a place [html]

DOKUMENTUM
 • Tóth Károly Antal Torzítások az Ellenpontokról [html]

TÉKA
 • Demény Péter Szex tószttal és totállal [html]
 • Szabó László Előítéletek és utóéletek [html]
 • Vallasek Júlia A mentalitás lefordíthatatlansága [html]

DELEATUR
 • Hajdú Farkas-Zoltán Hajnali szellem [html]
 • Láng Zsolt Fotóalbum. Írók vadászpuskával [html]

TALÁLT VERS

2001. június, XII. évfolyam, 6. szám


 • Pompeji [html]
 • Visky András Goblen (Vers) [html]
 • Tolnai Ottó várjam meg míg kivirágzik (Vers) [html]
 • Szijj Ferenc [Részlet] (Vers) [html]
 • Simon Balázs Aeneas és Hekaté (Vers) [html]
 • Juhász Anikó Képek (Vers) [html]
 • Baka István Karácsonyi ének (Vers) [html]
 • Parti Nagy Lajos Kis őszi rádióvers (Vers) [html]
 • Rakovszky Zsuzsa Két történés (Versek) [html]
 • Jónás Csaba Napló (Vers) [html]
 • Emil és a kérdések (Laczkó Sándor és Szilasi László válaszol) [html]
 • Takáts József Jelentéskioltás (Esszé) [html]
 • Tillmann J.A. Lángban álló szigettenger [html]
 • Solymosi Bálint A kertész (Elbeszélés) [html]
 • Umberto Eco Levél az eszményi olvasónak (Tanulmány) [html]
 • Darvas László Kalaf áriája (Elbeszélés) [html]
 • Drago Jančar Incidens a réten (Elbeszélés) [html]
 • Mirrko Kovač A Regény jegyében (Esszé) [html]
 • Mártoni László A darázs (Elbeszélés) [html]
 • George Bataille Egy halandó lény szerelme (Esszé) [html]
 • Ernesto Grasso A metafora mint az eredeti nyelv alapeleme (Tanulmány) [html]
 • Adrienne Kennedy Lecke holt nyelvből [html]
 • Csuhai István Feleségeim története (Elbeszélés) [html]
 • Nyikolaj Bergyajev Töprengések az Erószról [html]
 • Podmaniczky Szilárd A nagyágyú (Elbeszélés) [html]

2001. július, XII. évfolyam, 7. szám


 • Térey JÁNOS Paulus (Vers; Részlet) [html]
 • LÁNG ZSOLT Bestiárium Transylvaniae. A Tamárion (Regényrészlet) [html]
 • KŐRÖSSI P. JÓZSEF Egy történet; Még egy történet; Néró, a lángossütő; Samu bácsi; Automata nő (Egypercesek) [html]
 • Kemény István A gonosz idők vége; Nem dőlt össze; Bácsi, délen (Versek) [html]
 • Sebestyén Mihály Lépcsőfutam (Novella) [html]
 • Demény Péter Daladal; Sötétkamra (Versek) [html]
 • POMOGÁTS BÉLA A helikoni irodalom és a modernség (Tanulmány) [html]
 • LACKFI JÁNOS Mazsola-rajzás; Árnyékszínház; Az idénymunka tanulságai; A helyhezkötésről Georges Perrosnak (Versek) [html]
 • Karácsonyi Zsolt A támadás elmarad; Levelek, máshol; A lépcső hölgye; A második napon (Versek) [html]
 • GAGYI JÓZSEF Például székelykapu (Tanulmány) [html]
 • SZILÁGYI DOMOKOS Hajnali kakasszó; Inter arma... (Versek; Közli Balázs Imre József) [html]

FÓRUM
 • BOKA LÁSZLÓ Kanonizáció és „szerzői arc” [html]

TÉKA
 • Hajdú Farkas-Zoltán Büszke vagy kíváncsi - a jóleső érzés ára [html]
 • Balázs Imre JÓZSEF Csuklóból, a megfelelő helyre [html]

DELEATUR
 • KÁNTOR LAJOS Panekkel üzenem Végh Tamásnak [html]

TALÁLT VERS
 • VÉGH TAMÁS Válasz Kántor Lajos üzenetére [html]
 • KORMOS ISTVÁN Profán mágia [html]

2001. augusztus-szeptember, XII. évfolyam, 8-9. szám


 • PÁLL LAJOS Egy nyári nap; Bogaras...; Mit fölemelsz...; Igen, eltelt...; Valld be...; Akik elhagytak...; Megbocsájtás; Ismétlés; Tűzijáték; Őket sajnálom; Elátkozni...; 1944 karácsonyán (Versek) [html]
 • POMOGÁTS BÉLA Szent István a magyar költészetben [html]
 • KINDE ANNAMÁRIA Perec verse anyjáról, ki mélakórban szenved; Asszonyok útja; Rózsavér. A jótanács; Rózsavér. A csábító; Rózsavér. A hasonlító; Rózsavér. Egy másik leány; Rózsavér. Háttér a híradóban (Versek) [html]
 • Lakatos Mihály Vizit a gömb túloldalán (Vígjáték) [html]
 • KŐRÖSSI P. JÓZSEF Sarkonleső; Ezerkilencszáhatvannégy; December 31-én, 1981-ben (Versek) [html]
 • Tompa Gábor Pontosság és remény [html]
 • Visky András Tanítványok (Játék az Írással és a Színházzal) [html]
 • Nagy Gabriella Karja van; Fél lélek (Versek) [html]
 • KŐBÁNYAI JÁNOS Jákob és Ézsaiás [html]
 • HORIA GĂRBEA A miniszter kávéja (Színmű; Jánk Károly fordítása) [html]
 • Hajdú Farkas-Zoltán Társtalan játékaink [html]
 • JÁNOSHÁZY GYÖRGY Arany János után [html]
 • SHAKESPEARE Szentivánéji álom (Vígjáték; Jánosházy György fordítása) [html]

FÓRUM
 • Győrki Edina Gabriella Szerelmi démonikusság [html]

TÉKA
 • Tamás Andrea Ami látható, és ami nem [html]
 • Demény Péter Az ‘56-os életmű [html]
 • Papp Attila Zsolt Rózsák és tigrisek [html]

DELEATUR
 • Hajdú Farkas-Zoltán Fehér Audi, fekete Rómeó [html]
 • LÁNG Zsolt Fotóalbum. A titok [html]

TALÁLT VERS

2001. október, XII. évfolyam, 10. szám


 • LÁNG ZSOLT Beszélgetni Mészöly Miklóssal [html]
 • CZESŁAV MIŁOSZ Alámerültek; Hűséges nyelvem (Versek; Gömöri György fordításai) [html]
 • Szász JÁNOS Napfogyatkozás (Regényrészlet) [html]
 • FAZAKAS ATTILA Vanitas; Párizsi séták, Amadeus; Hommage á Antoine Watteau; Clowndarabok; Noktürn (Versek) [html]
 • PODMANICZKY SZILÁRD Az elrendelőben; Legyen kegyes; Mit keres a hal a nappaliban?; Bármi az égből; Hófehérke a feketegazdaságban (Karcolatok) [html]
 • GÉCZI JÁNOS Káosz; A szörny (Versek) [html]
 • Kabdebó TAMÁS Aki á-t mond: Feltámadás; Mondjon b-t is: sádam ÁT Lef (Novella) [html]
 • MÁRKUS-BARBAROSSA JÁNOS Görögösen; *** ; Szép reggel; hahahaiku (Versek) [html]
 • M. Szabó István Aki hóban született az udvaron (Novella) [html]
 • FARKAS WELLMANN ÉVA Pont, ami még nem (Vers). [html]
 • ZSIDÓ FERENC A maradandóság meséje; Polifon bánat; Életcélok (Karcolatok) [html]
 • TÓTH MÁRIA Az eső némasága (Novella) [html]
 • GREGORY CORSO Óda magamnak és neki; Első éjszaka az Akropoliszon; Reflexió egy zöld arénában; Gondolat; Oscar Wilde sírjánál; Néhány marokkói írás (Versek; Gyukics Gábor fordításai) [html]
 • GYUKICS GÁBOR Gregory Corso (1930–2001) [html]
 • Ira COHEN Virrasztás Gregorio Nunzio Corso mellett (Vers; Gyukics Gábor fordítása) [html]

FÓRUM
 • KIRÁLY KINGA JÚLIA A Wortton dráma wagneri jelentése [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA

TÉKA
 • GIDÓ Attila Szemben az idővel [html]
 • GÁLL ANDRÁS Esélyek és esélytelenségek [html]
 • MERNYEI RÓBERT A valahol narratívája [html]

DELEATUR
 • Hajdú Farkas-Zoltán Ütések, rúgások, pofonok [html]
 • LÁNG ZSOLT Fotóalbum. A józan ész kritikája [html]

TALÁLT VERS
 • KÁLNOKY LÁSZLÓ Shakespeare: XIX. Henrik [html]

2001. november, XII. évfolyam, 11. szám


 • Kovács András Ferenc Kiélt artista füstölög magában (Vers) [html]
 • BOGDÁN LÁSZLÓ Hosszú búcsúzások (Regényrészlet) [html]
 • SZÁLINGER BALÁZS Első pesti vérkabaré (Vers) [html]
 • Szakács István Péter A törlőmester (Novella) [html]
 • SIMONFY JÓZSEF nem is értem; nézd; kifutsz magadból; mindenre; csapda; járatom magam; szeg; az élet (Versek) [html]
 • Fazakas Attila Szökés; Át a partokon, monologizálás (Karcolatok) [html]
 • NAGY ATTILA Láng; Anyám (sokadszor); Mintha; Politika; Kavafisz után; Ópium; Trisztán; Dal (Versek) [html]
 • GÁNGOLY ATTILA Áradat (Novella) [html]
 • LANCZKOR GÁBOR Dédicaces; Tétova omázs; Monterchi elégia; D. E.-hez (Versek) [html]
 • BALOGH LÁSZLÓ Csíki sör és székely köményes (Novella) [html]
 • HORNYÁK JÓZSEF Te bolond, te drága (Regényrészlet) [html]
 • Csávossy György Játék; Héja kereng (Versek) [html]

FÓRUM
 • SZEKÉR ENDRE Harmadnapon (Jegyzetek Pilinszkyről) [html]
 • DÁNÉL MÓNIKA Hatalmát vesztette türannosz? [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Bogdán László A teljesség felé [html]
 • Új-Guinea népköltészetéből (Versek) [html]

TÉKA

DELEATUR
 • Hajdú Farkas-Zoltán A repülő [html]
 • LÁNG ZSOLT Fotóalbum. Üveghintó sétáltatása [html]

TALÁLT VERS
 • Pilinszky János Tilos csillagon [html]

2001. december, XII. évfolyam, 12. szám


 • JOHANN WOLFGANG GOETHE Nyugat-keleti díván (Versek; Eörsi István fordítása) [html]
 • VIDA GÁBOR Új korszak (Novella) [html]
 • PAPP SÁNDOR ZSIGMOND Zalbács néni albérlője (Novella) [html]
 • BÁRDOS B. ARTHUR Öregem; Utópia; Útonáll(ó); Kattintó; Szerep-csere (Versek) [html]
 • SEBESTYÉN MIHÁLY Monológ lassan sötétedő háttérrel (Novella) [html]
 • JÁNOSHÁZY GYÖRGY Találkozás önmagammal; Köd; Uram, elkoptam; Mint Liliputban; Itt élni nem lehet; Ha megállsz néha a tükör előtt; Romok az óceánban; Az évezred éjszakája (Szonettek) [html]
 • TÓTH MÁRIA Angyal a Földön (Elbeszélés) [html]

FÓRUM
 • SELYEM ZSUZSA Az „erdélyi magyar irodalom”-beszédmódok egyik utópiája [html]
 • GÁL ANDREA Anyánk, apánk s a többiek. Családi, nemi és testi metaforika a transzszilvanizmus szövegeiben [html]

TÉKA
 • BALÁZS IMRE JÓZSEF Szelíd botrányok [html]
 • BALASSA PÉTER Ki írta Szűcs Teri könyvét? [html]

DELEATUR
 • HAJDÚ FARKAS-ZOLTÁN Gandhi és Orwell – karácsonyra [html]
 • LÁNG ZSOLT Fotóalbum. Harminc év [html]

TALÁLT VERS
 • REMÉNYIK SÁNDOR Atlantisz harangoz [html]

2002. január, XIII. évfolyam


 • BOGDÁN LÁSZLÓ Átiratok múzeuma. Abráni lakoma (Vers) [html]
 • KÖRMENDI LAJOS Egy nyugtalan lélek (Novella) [html]
 • KÁLI ISTVÁN Hím-nuszok; Őszbe-dal (Versek) [html]
 • EGYED EMESE A lovag regéje (Bábjáték) [html]
 • BENŐ ATTILA (Harmincévesen); (Egyidejűség); (Papírsárkány); (Befejezetlen); (Alatt); (A szem); (Fehér partok) (Versek) [html]
 • SZONDA SZABOLCS A szép szomjúsága; A képtelen sávon; Földérkezés; Szép új világ (Versek) [html]
 • DÁVID ISTVÁN Az utolsó fuvar (Novella) [html]
 • MÓZSI FERENC „Ki gépen száll fölébe”; Felmérés; Országlás (Versek) [html]
 • GYUKICS GÁBOR Hó és por; Eső; A fényképező kiállítása; Egy nő (Versek) [html]
 • VÁRI ATTILA A szem (Kisregény; I. rész) [html]

FÓRUM
 • POMOGÁTS BÉLA Foklorizáció és avantgárd Szilágyi Domokos és nemzedéke költészetében [html]
 • NICOLAE BALOTA Kós Károly (Vallasek Júlia fordítása) [html]

TÉKA
 • TATÁR ETELKA A számadás versei [html]
 • SZABÓ LÁSZLÓ A hűség divatja [html]

DELEATUR
 • LÁNG ZSOLT Fotóalbum.Rimbaud & Co [html]
 • BALÁZS IMRE JÓZSEF A nagy fölolvasás [html]
 • DEMÉNY PÉTER Vakablak. A Hölgy, aki Nagyasszony volt [html]
 • MERNYEI RÓBERT Pro, kontra, pálma [html]

TALÁLT VERS

2002. február, XIII. évfolyam, 2. szám


 • LÁSZLÓFFY ALADÁR Arcom előtt a pára; „... A kapuja kilenczáros...”; Kelet, Nyugat; Azoknak, akik elérik ezt a sarkot... (Versek) [html]
 • FODOR SÁNDOR Méliusz József; Daday Lóránd; (ifj.) Szemlér Ferenc (Emlékirat) [html]
 • DEMÉNY PÉTER Nyár a Farkas utcában (Vers) [html]
 • Gergely Edit Sok a beszéd (Vers) [html]
 • TÓTH MÁRIA Help (Novella) [html]
 • KARÁCSONYI ZSOLT Levél Corpusból; Az ismeretlen évszak; A szerelemről (Versek) [html]
 • Marián Gabriella Baleset (Novella) [html]
 • GÖMÖRI GYÖRGY Nosztalgiáda; Egy utazás summája (Versek) [html]
 • KOLUMBÁN MIKLÓS Egzotikum; Várakozás; Ami hiányzik; A véred, a hajad; 25 éve; (Nézek egy filmet...) (Versek) [html]
 • VÁRI ATTILA A szem (Kisregény, 2., befejező rész) [html]
 • Szabó György Órák (Vers) [html]

FÓRUM
 • Kritikai újhullám (Három interjú) [html]
 • GAGYI JÓZSEF Harci feladatok és ellenállók [html]

DOKUMENTUM
 • VALLASEK JÚLIA „Az érték s jószándék mandátuma” [html]

DELEATUR
 • LÁNG ZSOLT Fotóalbum. Önszemlélet 2002 [html]
 • BALÁZS IMRE JÓZSEF A nép fotója [html]
 • DEMÉNY PÉTER Vakablak. A fúrógép és a választók [html]
 • HAJDÚ FARKAS-ZOLTÁN Újév (Máraival) [html]
 • MERNYEI RÓBERT Pro, kontra, a kar, amint lendül [html]

TALÁLT VERS

2002. március, XIII. évfolyam, 3. szám


 • VISKY András Kié Erdély? (Novella) [html]
 • KINDE Annamária Szandra May verse az idegenről; Szandra May az épületben; Szandra May verse az óvatosságról; Rózsavér. A hagyomány; Rózsavér. Körvers a harmadik forrásról; Rózsavér. Végeérhető; Családmadár (Versek) [html]
 • ZSIDÓ FERENC Szalmatánc (Regényrészlet) [html]
 • Farkas Wellmann Éva A megmentő bosszúja; Megbocsátás (Versek) [html]
 • SULYOK VINCE Summa summárum; Aki meghal; Képzeletemben még... (Versek) [html]
 • GÉCZI JÁNOS A kis herceg rózsája (Esszé) [html]
 • LÁZÁRY RENÉ SÁNDOR Ars amatoria; Fürdőkád; Antik téma. Hetéradal; Tűnt saturnusi szép idők (Versek) [html]
 • BOGDÁN LÁSZLÓ P. a ketrecben (Versciklus) [html]

FÓRUM
 • POMOGÁTS BÉLA Otthon a tájban, otthon nélkül a történelemben [html]

DOKUMENTUM
 • NICOLAE BALOTÁ Áprily Lajos (Vallasek Júlia fordítása) [html]

TÉKA
 • Farkas Wellmann Éva Többszörös teremtés [html]
 • RÉGEM JENŐ Hárman egy könyvben [html]
 • Szabó László A megbabonázott riporter
 • Csíki László Hajdú Farkas-Zoltán és Alkaiosz lakomája [html]
 • Grendel Lajos A 10. születésnapját ünneplő Kalligram Kiadóról, elfogultan [html]

DELEATUR
 • HAJDÚ FARKAS-ZOLTÁN Farsangi kenőmájas [html]
 • Balázs Imre József Az a gond [html]
 • MERNYEI RÓBERT Pro, kontra, műfajok boldogulása [html]
 • DEMÉNY PÉTER Vakablak. Röhögjünk, mint a farkasok [html]
 • LÁNG ZSOLT Fotóalbum. Dolfika [html]

TALÁLT VERS

2002. április, XIII. évfolyam, 4. szám


I.
 • Reményi József TAMÁS „Váradi – vár Ady” [html]
 • MÁRTON LÁSZLÓ A „hagyomány-űr” telítődése [html]
 • Szilágyi Júlia Ex libris [html]
 • Bodor Béla Ábel a redakcióban [html]
 • Bodor Béla Közjátékok [html]
 • BALOGH PIROSKA In memoriam... vagy De memoria...? [html]
 • LÁNG Zsolt A botrány korszerűsége [html]
 • ALMÁSI MIKLÓS A tett-paradoxon körül [html]
 • POSZLER GYÖRGY Gáll Ernő: Számvetés (a kisebbségi létforma méltósága) [html]
 • POSZLER GYÖRGY „Sorsod az értelem” [html]
 • DEMÉNY PÉTER Ex libris [html]
 • VISKY ANDRÁS A belső tér színháza [html]
 • LÁNG ZSOLT Etika és esztétika [html]
 • KÁNTOR LAJOS Hajdú Farkas-Zoltán [html]
 • Szilárd Gabriella Zsidózó székelyek [html]
 • Selyem ZSUZSA Egy-két perc differenciával [html]
 • DEMÉNY PÉTER A megkésett leleplezés [html]
 • DEMÉNY PÉTER A húzás művészete [html]
 • SÁNDOR CSILLA Svédasztal és irodalom [html]
 • Károlyi Csaba Részegész? [html]
 • MÁRTON LÁSZLÓ A tudós nagyúr [html]
 • Láng Zsolt Rébusz [html]
 • Csontos Erika Körkörös áramlások [html]
 • Károlyi Csaba „Meséld csak el” [html]

II.
 • Csíki LÁSZLÓ Rímálom [html]
 • BODOR BÉLA Lassú legényes, avagy „ugrani már: soha” [html]
 • GÁCS ANNA Váratlan férfikor [html]
 • MÁRTON LÁSZLÓ Mai szemmel olvasva [html]
 • Balogh Piroska Gondolat(i)kö(l)tészet? [html]
 • LÁNG ZSOLT Ex libris [html]
 • GÁCS ANNA Orbán János Dénes: A találkozás elkerülhetetlen [html]
 • HORKAY HÖRCHER FERENC A két gáláns test-őr [html]
 • KÁROLYI CSABA Orbán János Dénes: Vajda Albert csütörtököt mond [html]
 • BORBÉLY Szilárd Szegények passiója [html]
 • HORKAY HÖRCHER Ferenc Mozaik a teljességről [html]
 • BÁN ZOLTÁN ANDRÁS A zöldellő tárca [html]
 • KÁROLYI CSABA Egy nyugtalanító regény [html]
 • RÁCZ PÉTER Bartis Attila: A nyugalom [html]
 • Selyem Zsuzsa 3, 3, 3, 3, az 4 [html]
 • SZILASI LÁSZLÓ Lövétei Lázár László: A névadás öröme [html]
 • SCHEIN GÁBOR László Noémi: Az ébredés előterében [html]
 • Kemény István Jánk Károly: Másvilág [html]
 • Selyem Zsuzsa Firicsél (Private) [html]
 • KUKORELLY ENDRE Molnár Vilmos: Az olvasó fizetéséről [html]
 • MÁRTON LÁSZLÓ Nagy Koppány Zsolt: Arról, hogy milyen nehéz [html]
 • Selyem Zsuzsa Bábjáték! [html]
 • Poszler György Egyed Emese: Adieu, édes Barcsaym Avagy az ihletett filológia [html]
 • Demény PÉTER A lassúság gyümölcsei [html]

III.
 • MÁRTON LÁSZLÓ Időtlen idő, szárnyas idő [html]
 • Szilágyi Márton „Mi mind lehullunk” [html]
 • Kálmán C. György A szeméthalmok tövén [html]
 • Miklósi Zoltán A filozófia választása [html]
 • Kulcsár-Szabó Zoltán Kívül-belül a lírán [html]
 • LÁNG ZSOLT Kaland, rejtély, izgalom és még valami [html]

2002. május, XIII. évfolyam, 5. Szám


 • VÖRÖS ISTVÁN A veszett paradicsom és a többiek (Vers) [html]
 • PAPP SÁNDOR ZSIGMOND (egy alig hurbolt Renault 5-ös) (Regényrészlet) [html]
 • VISKY ANDRÁS Kolozsvári anziksz. Farkas utca (Vers) [html]
 • TÓTH MÁRIA A szárnyas bárány (Karcolat) [html]
 • KÁLI ISTVÁN Lepkeidő; Hangok (Versek) [html]
 • SlMONFY JÓZSEF önarckép; levelenként; ha meglelném; átütő arcom; evolúció; itt megpihenek; ahogy a vakond (Versek) [html]
 • BALOGH LÁSZLÓ Az álmot, az álmodott történetet... (Novella) [html]
 • JÁNOSHÁZY GYÖRGY Te vagy egész világom; Jóságodnak vagyok örökre foglya; Te vagy az éj; Játszd el az ifjúságot; Csak érted... (Szonettek) [html]
 • DOMOKOS GÉZA Parasztkollégium (Önéletírás) [html]
 • SZEPESI ATTILA Sikátor (Vers) [html]

DOKUMENTUM
 • SZÉLES KLÁRA Költészet, kritika és diplomácia? [html]

TÉKA
 • GERGELY TAMÁS „Olrájt, ahogy Pisti mondta vót...” [html]
 • NAGY ANDREA Asszonyok a mindennapok frontján [html]
 • SZABÓ LÁSZLÓ Iroda-lom? [html]

DELEATUR
 • Mernyei Róbert Pró, kontra, hol Demetrius jól érzi magát [html]
 • Balázs Imre József A költő ujjlenyomata [html]
 • LÁNG ZSOLT Fotóalbum. Három képeslap [html]
 • DEMÉNY PÉTER Vakablak. Poén a pokolban [html]
 • Hajdú Farkas-Zoltán This may be the last time I [html]

TALÁLT VERS

2002. június, XIII. évfolyam, 6. szám


 • LÁZÁRY RENÉ SÁNDOR (Férfit idézz föl, Múzsa...); Saluti da Venezia; (Marokkóból Algériába...); Sorella-fragmentumok (Versek) [html]
 • GÖMÖRI GYÖRGY Költészet és utazás [html]
 • JÁNK KÁROLY Három torony; Start; Süllyedő Atlantisz. A királylány álma; Határokig Ballada a limeszen túlról (Versek) [html]
 • Nagy Imola Perzsia [html]
 • Demény Péter Salzburgi káposzta [html]
 • KÁLI ISTVÁN Gulyásszagú alkonyok tengerszint alatt [html]
 • VIDA GÁBOR Minden lépésnek története [html]
 • GYUKICS GÁBOR Almádiból Pestre (Vers) [html]
 • AndrÉ ACIMAN Földalatti (Gyukics Gábor fordítása) [html]
 • LÁNG ZSOLT Bestiárium Transylvaniae. A fluxus-pont [html]
 • KOVÁCS ANDRÁS FERENC Transzeuróp leporelló (Vers) [html]
 • JÁNOSHÁZY GYÖRGY A János király elé [html]
 • W. SHAKESPEARE János király (Dráma; Jánosházy György fordítása) [html]

FÓRUM
 • Balázs Imre JÓZSEF „Építjük öröm-sejtjeinket” [html]
 • Szekér Endre Kálnoky László, a költő-magánzó [html]

DELEATUR
 • Demény Péter Vakablak. Szennyes játékaik szent vállainkat nyomják
 • BALÁZS IMRE JÓZSEF A teremtmények arca
 • Hajdú Farkas-Zoltán This may be the last time II
 • MERNYEI RÓBERT Pró, kontra, kettőt mindenképpen kap
 • Szabolcsi Borbála Menzesz vagy klimax?

TALÁLT VERS
 • VAS ISTVÁN Három császárszobor

2002. július, XIII. évfolyam, 7. szám


 • Szálinger Balázs Első Pesti Vérkabaré (Vers) [html]
 • ZSIDÓ FERENC Szalmatánc (Regényrészlet) [html]
 • BALÁSI ANDRÁS Mondatok; Csak te, ki én; Válasz; Hirtelen; Szóródás; Fehér; Mementó (Versek) [html]
 • Sarusi Mihály Magyar Igen [html]
 • Varró Dániel Merengés más-más színű hajzatokról (Vers) [html]
 • SlMONFY JÓZSEF felém tart; jégcsap (Versek) [html]
 • Szántai János Nászajándék Zsófinak; Robinson Crusoe kétkedéseiből (Versek) [html]
 • Kali Kinga Magyarörmény (Metainterjú) [html]
 • Szabó György Múzsák (Vers) [html]
 • Páll Lajos Triolett a bevert templomablakról; Bolyong; Velencében ’74 kora tavaszán; Ég és pokol között; Menekülés Egyiptomba; Búcsúsok (Versek) [html]
 • VISKY ANDRÁS Kolozsvári anziksz. Farkas utca (Vers) [html]

FÓRUM
 • POMOGÁTS BÉLA Kosztolányi Erdélyben [html]

TÉKA
 • Tamás Andrea Regény a szorosban [html]
 • RÉGENI Jenő A retorika magányos mámora [html]

DELEATUR
 • LÁNG ZSOLT Fotóalbum. A füstté lett író [html]
 • Balázs Imre József Kár [html]
 • Mernyei Róbert Pró, kontra, minek, hova, miért [html]
 • DeméNY Péter Vakablak. Történet a tapintatlanságról, és egy bónusz [html]
 • Hajdú Farkas-Zoltán Megszerezni, eltartani, megtartani [html]

TALÁLT VERS
 • Szép Ernő Milyen jó nékem lefeküdni [html]

2002. Augusztus-szeptember, XIII. évfolyam, 8-9. szám


 • Ungvári Zrínyi Ildikó Ki legyen az erdélyi magyar drámaíró [html]
 • Hatházi András A dilis Resner (Színmű) [html]
 • Kiss Csaba Hazatérés Dániába (Színmű) [html]
 • Láng Zsolt Játék a kriptában (Színmű) [html]
 • Kincses Elemér Csatorna (Dráma) [html]
 • BaláSI András Don Juan imája (Tanulmány) [html]

2002. október, XIII. évfolyam, 10. szám


 • Bogdán László A démon Berlinben (Versek) [html]
 • Sebestyén Mihály Az elefántok hátán táncolt (Novella) [html]
 • Balázs Imre József A buszsofőr hármasba vált; A buszsofőr a villamossíneken (Versek) [html]
 • Nemess László Póker Maóban (Novella) [html]
 • Nagy Attila A tübingeni asztalos; Szilágyi Domokos; Baka István; Pilinszky; Rák; Hajnali füst; Test hője; Hotel Montreux Palace; Genève; Pessoa; Hazafelé; Jövő (Versek) [html]
 • Farkas Wellmann ÉVA M. Sz. J. rector utolsó töredéke (Vers) [html]
 • Budaházi Attila Folyt. köv. (Dráma) [html]
 • Ferenczes István Marosszentimrei templom, 2002 (Vers) [html]

FÓRUM
 • Nicolae Balotă Kuncz Aladár (Vallasek Júlia fordítása) [html]

DOKUMENTUM
 • Dávid Gyula Reményik Sándor kiadatlan verseiből [html]
 • Reményik Sándor Kívül a hullámverésen; Jubileumra; Egy zászló árnyékában; Címzett ismeretlen; Szent Teréz oltalmába; Elhullt kék szirom; Tépelődés Sinai hegyén; Sevare mentem...; Én is, te is; Ábel pedig nincs; Csodálkozol?; Szakadás; Gáttalanul; A [html]

TÉKA
 • Balázs Imre József „Nekem már fáj a rétisas” [html]
 • Hudy Árpád A költői megszólalás dilemmája [html]
 • Boka László „Vetített kép illúzió” [html]

DELEATUR
 • Láng Zsolt Fotóalbum. Az árnyak ostroma [html]
 • Hajdú Farkas-Zoltán Szivarok
 • Demény Péter Vakablak. Hol vagytok, ti régi rohadékok? [html]
 • Vida Gábor Nem lépek be [html]
 • Mernyei Róbert Pró, kontra, miben hisz, aki nem hisz? [html]

TALÁLT VERS

2002. november, XIII. évfolyam, 11. szám


 • Bogdán László Brácsa a fal mellett (Regényrészlet) [html]
 • Szálinger Balázs Első Pesti Vérkabaré (Versek) [html]
 • Kozma Mária Különös század (Karcolat) [html]
 • Benő Attila (Metró); (Két villamos között); (Fák a parkban); (Kint, bent) (Versek)
 • Fazakas Attila Fecsegő hullámok piktúrája (Vers) [html]
 • Soó Éva A tavasz leánya; Mese; Szerelmem: vége; Minden üres; F. M. -nek; 1999. E; Játék a széllel; Az agy lázadásában; Az áhított (Versek) [html]
 • Balogh László Ipiapacs (Színjáték) [html]
 • Lászlóffy Csaba Scherzo; A halál maszkja; A rózsakeresztes és nőgyűlölő Peter Stahl emlékére; Ronda férfiúdal... hahota; Zuhanás; Kétségek (Versek) [html]

FÓRUM
 • Pomogáts Béla Válasz Herdernek és Adynak [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Bogdán László A fiatal Illyés [html]
 • Illyés Gyula Koldusok; Szegénység, örökös éhség; Óda egy hivatalba lépő afgán miniszterhez; Nem volt elég; A magánszorgalmú kutyák (Versek) [html]

DOKUMENTUM
 • Vallasek Júlia A konzervativizmus fény- és árnyoldalai [html]

TÉKA
 • Engel György Az elvesztett otthon [html]
 • Gidó Attila Személyes történelem [html]

DELEATUR
 • Balázs Imre József Hogyan másoljunk szakdolgozatot? [html]
 • Láng Zsolt Fotóalbum. A hársfák alatt [html]
 • Vida Gábor Erdélyi lovaspanzió [html]
 • Demény Péter Vakablak. A harmadik te magad légy [html]

TALÁLT VERS
 • Ady Endre Türelmetlen, jó barátaimhoz [html]

2002. december, XIII. évfolyam, 12. szám


 • Király László Domáldi alkony; Kikezdések; Itt van az ősz (Versek) [html]
 • Hatházi András Dolinka (Jelenet) [html]
 • Szepesi Attila Boszorkányszombat [html]
 • Fazakas Attila Vége a vadászatnak; Szaladni; A mozi (Novellák) [html]
 • Karácsonyi Zsolt A sárga part (Vers) [html]
 • Székely Csaba Paródiák [html]
 • Huber András A rés (Novella) [html]
 • Kibédi Varga Áron 396; 397; 398; 399 (Versek) [html]
 • Parti Nagy Lajos A karfavörös oroszlán (Napló) [html]
 • Kovács András Ferenc Az egerek könyvéből (Versek) [html]

FÓRUM
 • Széles Klára Vissza a Forrásokhoz, de hogyan? [html]

DOKUMENTUM
 • Gagyi József Terv és valóság [html]

TÉKA
 • Gergely Tamás Egy roncsolt élet [html]
 • Nagy Tímea A történelem története [html]
 • Vallasek Júlia Szerb Antal Kristóf, a kaméleon [html]

DELEATUR
 • Láng Zsolt Fotóalbum. Csirkehús a fogak között [html]
 • Nikolaj Bojkov Igen, igen; nem, nem [html]

TALÁLT VERS

1990. január, I. évfolyam, 1. szám


 • Kányádi Sándor K. barátomnak (Vers) [html]
 • Sütő András Irodalom és közügyiség (Páll Árpád interjúja) [html]
 • Kovács András Ferenc Tyrannosaurus rex; Csucsai fénykép: Ady-zsoltár; Bizánci epigramma; Fiatal tanerők indulója; Két labanc beszélget (Versek) [html]
 • Mircea Dinescu Ének a kihunyt lámpásról; Nos?! (Versek;Jánosházy György fordításai) [html]
 • Székely János A maradék maradékából (Versek) [html]
 • Farkas Árpád Egyszer majd arcom is elkészül (Vers) [html]
 • Mózes Attila A vénasszonyok nyara (Kisregény; I. rész) [html]
 • Visky András Hóbagoly; Őszutó; Kút (Versek) [html]
 • Balla Zsófia A Parthenon oszlopai (Vers) [html]
 • Bajor Andor Marasztaló (Vers) [html]
 • Markó Béla Költők koszorúja (Versek) [html]

FÓRUM
 • Cs. Gyímesi Éva Otthonunk: a vers [html]
 • Ferenczy Judit „Az eleven fájdalom példatára...” [html]

MŰVÉSZVILÁG

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Bura László Olvassuk együtt. Ady Endre: Az eltévedt lovas [html]

SZEMLE
 • B. Kiss Botond Irházi János mélyvizei [html]
 • Szabó György A reneszánsz tájain [html]
 • Láng Zsolt Olvasónapló. Tolsztoj: Anna Karenina [html]

MELLÉKLET

1990. február, I. évfolyam, 2. szám


 • Horváth Imre Szemközt az idővel (Versek) [html]
 • Mózes Attila A vénasszonyok nyara (Kisregény; II. rész) [html]
 • Tompa Gábor Számvetés talánban; Szétgurult szavak; Csak változás (Versek) [html]
 • Ferenczes István Bözödi György sírjánál (Vers) [html]
 • Gálfalvi György Bözödi György galibái [html]
 • Egyed Emese Kézi levonat; A kiáltás; Vadászat (Versek) [html]
 • Papp Ferenc Úgy képzelem (Novella) [html]
 • Medgyesi Emese Patkányosdi (Elbeszélés) [html]
 • Lászlóffy Csaba Koponya-elégia; Freskó virágvasárnap (Versek) [html]
 • Nemess László Esély (Novella) [html]
 • Jánosházy György Fanyar szonettek [html]
 • Molnár Vilmos Afrika; A cselekmény elhanyagolása; Valaki (Egypercesek) [html]
 • Gagyi József Egy kis burok; Az életem; Fölénk a magasságba (Versek) [html]
 • Sík Katalin Előhang (Novella) [html]
 • Dénes László Szonettballada, melyet a megnyugvást váró költő szerzett egy (f)elvonuló (elme)nő számára; Középkorú férfi balladája; A játék lehetséges vége (Versek) [html]
 • Márkus Etelka Távházasság (Vers) [html]
 • Mészely József Fiatal házasok (Vers) [html]
 • Főcze Kornélia A katicabogár látomása; Protest song; Vendégidő (Versek) [html]
 • Simonfy József Az asszonyomat skorpió szülte (Vers) [html]
 • Cseke Péter Egy létparadoxon megoldási kísérletei 1937-ben (Tanulmány) [html]

FÓRUM
 • Bogdán László Az első személy karneválja [html]
 • Kovács András Ferenc Gondolatok a készenlétről [html]
 • Nagy Pál A lehetőségek margójára [html]

DOKUMENTUM
 • Balogh Edgár Válasz nélkül maradt levél 1988-ból [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Végh Balázsi Ilosvai Toldijáról [html]

SZEMLE
 • Láng Zsolt Olvasónapló. Rejtett térségek, megszakadt kapcsolatok [html]

MŰMELLÉKLETEN
 • Z. Erdei Anna, Major Gizella, Baász Imre és Simon Zsolt borítótervei [html]

1990. március, I. évfolyam, 3. szám


 • Sütő András Az álomkommandó (Dráma)
 • Balla Zsófia Mégis; A párbeszéd (Versek) [html]
 • Gál Éva Emese Emlék-vízió; Más; Severs (Versek) [html]
 • Tamás Tímea Türelem; The New World (Versek) [html]
 • Kiss Katalin A kör; Szürke cirádán (Versek) [html]
 • Markó Béla Költő a Koponyák Hegyén [html]
 • Lászlóffy Aladár Csoóri Sándornak; Arányok (Versek) [html]
 • Tóth István Örökség; Megtérés (Versek) [html]
 • Bölöni Domokos Hangok a semmiből (Novella) [html]
 • Kiss Jenő A nap mind hosszabb; Mindennap itt az este (Versek) [html]
 • Palotás Dezső Két nap s az élet (Novella) [html]
 • Bogdán László Szeretnék én lenni te és álmomban mégis nyírfa vagyok (Vers) [html]
 • Mózes Attila A vénasszonyok nyara (Kisregény; befejező rész) [html]

MŰVÉSZVILÁG
 • Kántor Lajos Györkös Mányi Albert évszakai [html]

SZEMLE
 • Kozma Dezső Művek, műfajok [html]
 • Láng Zsolt Olvasónapló. A semmi közelében [html]

MŰMELLÉKLETEN
 • Györkös Mányi Albert festményei

1990. május, I. évfolyam, 5. szám


 • Kányádi Sándor A prédikátor könyve [html]
 • Géczi A. János Őrségváltás (Elbeszélés) [html]
 • Horváth Imre Xéniák [html]
 • Balla Zsófia Utazások; Micsoda arcpirító (Versek) [html]
 • Pusztai János Álmok – 1989 [html]
 • Egyed Péter Egyenlítő; Mikor a föld; Ima: Krúdy Gyula járkál (Versek) [html]
 • Főcze Kornélia De profundis; Visszazuhant évszak; Te Deum (Versek) [html]
 • Szőcs István Szép kísértet (Esszé) [html]
 • Mircea Cărtărescu A III. georgikon (Vers; Lendvay Éva fordítása) [html]
 • Matei Vişniec A bölcs ötórai teája (Vers) [html]
 • Petra Romoşan A nagy görög (Vers; Kovács András Ferenc fordításai) [html]
 • Birtalan Zsolt Mámor és álom; Impressziók; A virágzó körtefa (Versek) [html]
 • Csiszár László Előbb a hattyú tollazatát; A hegy szürke patakjánál vártunk: Boszporosz; Negyedik beszélgetés (Versek) [html]
 • Szilágyi N. Sándor Levél egy kivándorolni készülő értelmiségihez [html]

FÓRUM
 • Nagy Pál Vallatható dokumentumok [html]
 • Jakabffy Tamás Rakoncátlan ötletek Egyed Péter szövegéhez [html]

SZEMLE
 • Láng Zsolt Olvasónapló. Tandori Dezső vidéke [html]

1990. június, I. évfolyam, 6. szám


 • Lászlóffy Aladár Lapp sámándob; Járó harang (Versek) [html]
 • Ferenczes István Zsögödi fametszetek; Félszonettek; Mintha-ecloga (Versek) [html]
 • Székely János Mórok (Dráma) [html]
 • Visky András A világ lelkiismerete (Beszélgetés Székely Jánossal) [html]
 • Bogdán László Kicsoda? (Vers) [html]
 • Gittai István Áhítat és rekviem; Makett; Limerickek (Versek) [html]
 • Haller I. József Egypercesek [html]
 • Bágyi Bencze Jakab Erdélyi Kolosszus (Vers) [html]
 • Vermesser Levente Rimbaud észrevételei születésnapi tortájánál (Vers) [html]
 • Demeter József Virradat (Vers) [html]
 • Cseh Katalin Mindegy; Számonkérés (Versek) [html]

DOKUMENTUM
 • Egyed Ákos Orbán Balázs a kortársak szemével [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Orbán Gyöngyi Illusztráció a Poétikához [html]

SZEMLE
 • Lőrincz György „Továbbzengeni az emberek szívében” [html]
 • Kiss Jenő Kemény János gyermekversei [html]
 • Láng Zsolt Olvasónapló. Az illatos kert [html]

1990. július, I. évfolyam, 7. szám


 • Szécsi Margit Az év hajósa (Vers) [html]
 • Zalán Tibor Kedves mongúz (Vers) [html]
 • Csiki László Még Kosztolányi is; Hat (Versek) [html]
 • Temesi Ferenc A szív böjtje (Elbeszélés) [html]
 • Kovács András Ferenc Capella Sistina; Ismeretlen önarckép júliusban; Kantikum egykori enmagamról; Minnesan (Versek) [html]
 • Lászlóffy Csaba Jelenések (Drámatanulmány) [html]
 • Palocsay Zsigmond Varjúháj (Vers) [html]
 • Borcsa János A grammatika költészete – a költészet grammatikája [html]
 • Boér Géza Versek a hagyatékból [html]
 • Nemess László Pókfonálon (Monodráma) [html]
 • Jánosházy György Fanyar szonettek [html]
 • Tompa Gábor A kerek tó (Vers) [html]
 • Gáll Ernő Nemzettudattól a nacionalizmusig (Tanulmány) [html]
 • Fábián Imre Öcsike tanít; Etűd (Versek) [html]
 • Hatházi András Vasárnap; Akhájok.(Versek) [html]
 • Váli József Megint az eső (Vers) [html]
 • Márkus Etelka Szerelmes vers [html]
 • Balla D. Károly Kis(ebbségi) magyar skizofrénia (Tanulmány) [html]

FÓRUM
 • Páll Árpád Magyar írók Bukarestben [html]

DOKUMENTUM
 • Tóbiás Áron Megmentett hangszalagok. Erdély öröksége [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Kántor Lajos Kolozsvári tükör [html]

SZEMLE
 • Láng Zsolt Olvasónapló. Harc verebek és fecskék között [html]

Hírek

1990. augusztus, I. évfolyam, 8. szám


 • Farkas Árpád Gyertyák Erdélyben (Vers) [html]
 • Dobozi Eszter Látó (Vers) [html]
 • Szepesi Attila Jakob Böhme (Vers) [html]
 • Németi Rudolf Légszomj (Vers) [html]
 • Cseres Tibor Vak század (Novella) [html]
 • Markó Béla Egy kéz a papíron; Marosvásárhelyi sorok (Versek) [html]
 • Egyed Emese A sziget; Az út (Versek) [html]
 • Pusztai János Parázs (Regényrészlet) [html]
 • Gál Éva Emese Vidék; Tavaszi vers, 990 (Versek) [html]
 • Octavian Paler Lelkiismeret és Igazság (Esszé; Kántor Erzsébet fordítása) [html]
 • Székely-Benczédi Endre Farsang után (Vers) [html]
 • Sebestyén Mihály Mennyi pénzük van anyáéknak? (Novella) [html]
 • Mészely József Feliratkozás kihallgatásra (Vers) [html]
 • Varga Gábor Pogány sirató (Novella) [html]
 • Simonfy József Egy utazás képei (Vers) [html]
 • Simó Márton Töredék (Vers) [html]
 • Benő Attila Monológ a szembekötősdiről; A kocka monológja (Versek) [html]
 • Zsigmond Géza Hangod kerek; Csend (Versek) [html]
 • Herédi Gusztáv A pofám története (Elbeszélés) [html]

DOKUMENTUM
 • Vita Zsigmond Reményik Sándor Webb-versei [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Jakabffy Tamás Olvassuk együtt. Kölcsey Ferenc: Vanitatum vanitas [html]
 • Ferenczes István Szeressem, ne szeressem [html]

SZEMLE
 • Balla Zsófia Hárman beszélgetnek [html]
 • Kulcsár Edit Mintha benn [html]
 • Kedves Csaba Szellemi hajótörés [html]
 • Láng Zsolt Olvasónapló. A holtak enciklopédiája [html]

1990. szeptember, I. évfolyam, 9. szám


 • Határ Győző A kétezredik év; Bunkócska (Versek) [html]
 • Kányádi Sándor Kétszemélyes tragédia [html]
 • Horváth Imre Kerti dézsöné; Cézanne-i kép; Tulipán (Versek) [html]
 • Kukorelly Endre Elrendezés; Csendes forma; „A vele utazók pedig némán álltak”; St. Germain grófjának önarca (Versek) [html]
 • Ferenczes István Beszéd a hazainduló Julianus baráthoz (Vers) [html]

A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD CSOPORT
 • Szász János A Csoport [html]
 • Gabriel Liiceanu Mi a Társadalmi Párbeszéd Csoport [html]
 • Alexandru Paleologu A banalitás bátorsága; A paradoxon technikája; A butaság ellentéte; A lustaságról (Jánosházy György fordításai) [html]
 • Ana Blandiana Visszaszámlálás; Szétszaggatott űr; Tanúk (Kovács András Ferenc fordításai); Állj; * * *; Minden (Versek; Jánosházy György fordításai) [html]
 • Radu Enescu „Mit brennender Sorge” (Oláh Tibor fordítása) [html]
 • Gabriel Liiceanu A Ceauşescu-per (Nemess László fordítása) [html]
 • Petru Creţia Az egyén méltóságáról (Kovács Ferenc fordítása) [html]
 • Andrei Cornea „Escrava Isaura” (Oláh Tibor fordítása) [html]
 • Sumonyi Zoltán Pál apostol első levele a tesszalonikai keresztényekhez (Vers) [html]
 • Lászlóffy Csaba Potyautas; J. Gy. honfitárs 1919 novemberében (Versek) [html]
 • Csiszár László Hatodik, beszélgetés; Aesculus hippocastanum et Lumbricus terrestris; A mimus, a varrónő és a farkas (Versek) [html]
 • Simó Márton Elnapolt üzenet (Vers) [html]
 • Jakabffy Tamás Határátlépés (Esszé) [html]
 • Kiss Katalin Zárójelbe; Már fénnyel; Már belenyugszunk; A kis világok ablakában (Versek) [html]
 • Főcze Kornélia Vadvirág; Vigasz az elmenőkért; Belső termek (Versek) [html]
 • Bérczes László Deportált évek (Beszélgetés Sylvester Lajossal) [html]
 • Szabó Csaba Papírsárkány; Tegnap havazni láttalak (Versek) [html]
 • Fekete Vince Árvalányhajzuhogásban; Nyolcvankilences blues (Versek) [html]
 • Pintér D. István Hajnalig (Vers) [html]
 • Lakatos Mihály Intermezzó; Bolhaszerenád (Versek) [html]
 • Szávics Károly Tiltott kertek alatt (Vers) [html]
 • Visky Sándor Béla Emlékezés szélzúgásban; Pilinszky János emlékezetére (Versek) [html]
 • László György Pilinszky-parafrázis; Álom (Versek) [html]

DOKUMENTUM
 • Veress Dániel Mikes, a hazagondoló

SZEMLE
 • Fodor Sándor Semmit sem változott (Sorok a 60 éves Szabó Gyuláról) [html]
 • Láng Zsolt Olvasónapló. Idézőjelek [html]
 • Eugen Barbut kizárták az Írószövetségből

Műmellékleten

Hírek

1990. október, I. évfolyam, 10. szám


 • Esterházy Péter Ötvenhat tengerimalac a kert fölött [html]
 • Lászlóffy Aladár Az összeférhetetlen Tótfalusi Kis Miklós néma válasza a még mindig meghasonlott eklézsiának (Vers) [html]
 • Bogdán László Senki földjén (Kisregény; I. rész) [html]
 • Sinka István Akácnak fehér virága; Mikor az árpát aratják; Teher; Ősz selyemerdőben; Két csendes égbolt; Új címem; Végvári legények; Fa, szénszínű bimbóval (Versek a költő hagyatékából) [html]
 • Kovács András Ferenc Hétvége (Vers) [html]
 • Visky András Három posztmodern (Versek) [html]
 • Káli István Századélet (Elbeszélés) [html]
 • Imre Flóra Az utolsó trubadúr; Csak a szemed; Add a kezed hát (Versek) [html]
 • Tompa Gábor A másik út; De profundis; A tények állása; A megmentett múzsa (Versek) [html]
 • Veress Gerzson A tenger lehetősége (Vers) [html]
 • Kiss Gy. Csaba A kelet-közép-európai nemzetfogalom és Németh László [html]
 • Jánosházy György Repülő szerelmesek; Tűnt idők asszonyaihoz; Be messze vagy; Kék csillag; Egy vagy velem; Fullaszt a por (Versek) [html]
 • Farkas Árpád A Fekete Doboz. A mi hosszúra nyúlt Szent Bertalan-éj szakánk [html]
 • Nicolae Prelipceanu Mit tettél Szent Bertalan éjszakáján? (Vers; Farkas Árpád fordítása) [html]

FÓRUM
 • Kedves Csaba Veszteséglistáink [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Farkas Árpád Nem ilyen lovat akartam [html]

SZEMLE
 • Nemess László Kovács György arca [html]
 • Láng Zsolt Olvasónapló. Esterházy könyve [html]

1990. november, I. évfolyam, 11. szám


 • Bogdán László Senki földjén (Kisregény: II. befejező rész) [html]
 • Markó Béla Belőlem nem nő semmi más (Vers) [html]
 • Csurka István Hungária kávéház [html]
 • Palocsay Zsigmond Halorzók; Üzenet; Deres szérűn (Versek) [html]
 • Nemess László Házak, emberek... (Novella) [html]
 • Hizsnyai Zoltán Danse macabre (Vers) [html]
 • Monoszlóy Dezső A halálom előtti napon (Hangjáték) [html]
 • Tamás Tímea Az irány; Félelem (Versek) [html]
 • Gittai István Patt (Vers) [html]
 • P. Nagy István Kettős jelen (Vers) [html]
 • Agócs Sándor A világnak arccal (Vers) [html]
 • Zsigmond Győző Az órásnál (Vers) [html]
 • Molnár Vilmos Nemdohányzók szalonja; Haiku II.; Haiku III. (Versek) [html]
 • Király Béla Távolodás; Kisvárosi szerelem (Versek) [html]
 • Farkas Antal Amikor vártam, hogy megérkezz arra a repülőtérre (Vers) [html]
 • Görömbei András Sokféleség és egységtudat az egyetemes magyar irodalomban [html]
 • Farkas Árpád A Fekete Doboz. Versek párbeszéde [html]

FÓRUM
 • Asztalos Ildikó Damaszk-technológia [html]

DOKUMENTUM
 • Cseke Péter Szerkesztette: László Dezső (Beszélgetés Debreczeni Lászlóval l984-ben) [html]

SZEMLE
 • Gálfalvi György Búcsú Oltyán Lászlótól [html]
 • Szabó Gyula Európa – Zsákutca 6/9 [html]
 • Nagy Pál Érzelmes vallomás Sipos Domokosról [html]
 • Kiss Zsuzsanna Szabad a szökés s a hűség [html]
 • Láng Zsolt Olvasónapló. Az Agancsbozót [html]

1990. december, I. évfolyam, 12. szám


 • Jánosházy György Fanyar szonettek [html]
 • Székely János Szempontok az illúziótlan gondolkodáshoz (Esszé) [html]
 • Markó Béla Levél kislányomnak, aki néha rosszat álmodik (Vers) [html]
 • Kovács András Ferenc Erdélyi iskolák falára (Vers) [html]
 • Lászlóffy Aladár A befejezetlen kiáltás [html]
 • Visky András András1990 mit jelent? (Beszélgetés Cs. Gyímesi Évával) [html]
 • Ileana Mălăncioiu Időszerű versek (Jánosházy György fordításai) [html]
 • Augustin Pop Diktatoriális szabadságok (Versek; Kovács András Ferenc fordításai) [html]
 • Káli István Az ellopott tavasz (Riport) [html]
 • Nemess László Napéjegyenlőség: (Riport) [html]
 • Oltyán László Tudósítás a helyszínről (Riport) [html]
 • Nagy Gáspár A bűnök szekrényéből (Vers) [html]
 • Tóth István Zúzmara (Vers) [html]
 • Bogdán József Legbelül; Így van ez (Versek) [html]
 • Visky András Áhítatok (Versek) [html]
 • Dan Petrescu Naptár és Forradalom (Szabolcsi Borbála fordítása) [html]
 • Nagy Attila Havazásban I; Havazásban II. (Versek) [html]
 • Málday K. Ferenc Éjjeli táborozás; Gondola krizantémokkal; Rézpénzek (Versek) [html]
 • Vermesser Levente Gyónás (Vers) [html]
 • Szabó Attila Berzsenyi (Vers) [html]
 • Molter Károly Frázis-e a Dunaszövetség? (Esszé) [html]
 • Farkas Árpád A Fekete Doboz, Karácsony, mely mennyből jött, de elvitte az ördög; Szilágyi Domokos régi karácsonyai [html]

SZEMLE
 • Fűzi László Túlélő képek [html]
 • Kedves Csaba Szükséges, hogy vers írassék [html]
 • Bölöni Domokos Papírrobbanás [html]

Műmellékleten

1991. január, II. évfolyam, 1. szám


 • Lászlóffy Aladár Európai ősz; Tabula rasa; Lehunyt szemmel (Versek) [html]
 • Szabó Gyula Csáktornyai kakukk (Regényrészlet) [html]
 • Egyed Emese Vissza; Havak előtt; Csendélet gyümölccsel, gyertyafénnyel (Versek) [html]
 • Visky András Otthon vagyok (Esszé) [html]
 • Kovács András Ferenc A Vásárhelyi daloskönyvből (Vers) [html]
 • Bogdán László „Az út mindig jobb, mint a fogadók”. Mészöly Miklós és Erdély (Esszé) [html]
 • Balla D. Károly Hősiesség; Halálaim; Életeim (Versek) [html]
 • Mózsi Ferenc Álomtalanító; Mindig megelőznek (Versek) [html]
 • Géczi A. János Alibi (Elbeszélés) [html]
 • Majla Sándor Harlekin álma; Vázlat (Versek) [html]
 • Molnár Vilmos A nagy elbeszélgetés (Novella) [html]
 • Pintér Lajos Jegyre kapható zene (Vers) [html]
 • Farkas Árpád A Fekete Doboz. Faggatódzás egy körhintán [html]

FÓRUM
 • Kisgyörgy Réka Egy történet értelmezése: Káin és Ábel [html]

MŰVÉSZVILÁG
 • Józsa T. István Tükör-képek [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA

SZEMLE
 • Kiss Zsuzsanna Spiró György: A jövevény [html]
 • Bölöni Domokos „Be nehéz ez a föd...” [html]
 • Láng Zsolt Olvasónapló. Hajnal vagy alkony [html]

Műmellékleten

1991. február, II. évfolyam, 2. szám


 • Bálint Tibor Az elátkozott ház (Tévéjáték) [html]
 • Kiss Jenő Séta; Mise a Gizella-templomban (Versek) [html]
 • Lászlóffy Csaba Apa, anya, gyermek; öröklött áfium; Északdél-zsoltár; Vigília (Versek) [html]
 • Cselényi Béla Neumarkter Elegie; Beadvány növényeknek; Szeretnék megint szarvas lenni (Versek) [html]
 • Káli István Jobbkéz-szabály (Regény; I. rész) [html]
 • Főcze Kornélia A halál kísértése; „Tükör által, homályosan…”; A költő éjszkája (Versek) [html]
 • Gagyi József Van egy megálló; itt a földön is; A. jóslata (Versek) [html]
 • Jánosházy György Meditáció; Csöndes kiáltás az ifjúság után; Egyszer még eljövök; Fehér háttéren; Mankón botorkál; Ég s föld között (Versek) [html]

DISPUTA
 • Romániai magyar irodalom (1970-1990) (I. rész) – Cs. Gyímesi Éva és Láng Gusztáv előadása; Bertha Zoltán, Ilia Mihály és Szász János hozzászólása [html]

1991. március, II. évfolyam, 3. szám


 • Bajor Andor Valóságos írók, valóságos olvasók; Írósorsok; Hegel sziklái (Karcolatok) [html]
 • Dávid Gyula Úszólecke a Házsongárd bejáratánál [html]
 • Fényi István Ballada a cirkuszi lovakról; A szabadesés törvénye; Páva (Versek) [html]
 • Bános János Huzatban (Vers) [html]
 • Sebestyén Mihály Behajózás avagy az Igeidők egyeztetése (Novella) [html]
 • Stefan Aug. Doinaş Vadászat sólyommal; Az ostrom; Kiből harapunk?; Az ezüstagyarú vadkan (Versek; Markó Béla fordításai) [html]
 • Káli István jobbkéz-szabály (Regény; II. rész) [html]
 • Gál Éva Emese Vershelyzet; Senkivers; Értelem [html]
 • Kiss Katalin Ki-kinéznek az ablakon; Újból tavasz (Versek) [html]
 • Czigány Zoltán Várakozás Nagycsütörtökön [html]
 • Elekes Ferenc Hírek hervadása (Vers) [html]
 • Barabás Zoltán Peace to John Lennon; A kéz históriájához; Ulysses gúnyájában (Versek) [html]
 • Sántha Attila Demoszthenész és a szituáció; Még szerencse; őszi harmat után (Versek) [html]
 • Farkas Árpád A Fekete Doboz. Kisemmizettek hatalma [html]

DISPUTA
 • Romániai magyar irodalom (1970-1990) – Ágoston Vilmos, Domokos Géza, Czine Mihály, Thomka Beáta, Gálfalvi Zsolt, Koczkás Sándor és Jókai Anna hozzászólása (II. rész) [html]

SZEMLE
 • Végh Balázs Utóhangok egy mítoszhoz [html]
 • Kedves Csaba A kétségbeesés komikuma [html]
 • Láng Zsolt Olvasónapló. Március [html]

Műmellékleten

Hírek

1991. április, II. évfolyam, 4. szám


 • Székely János A maradék maradéka (Versek) [html]
 • Kovács András Ferenc Tankák – Moldvay Katinak (Vers) [html]
 • Láng Zsolt Ablakok (Novella) [html]
 • Visky András M. K. (Esszé) [html]
 • Egyed Emese Április (Vers) [html]
 • Tamás Tímea április (Vers) [html]
 • Ferdinandy György Monológ rózsaszínű hagy alatt (Novella) [html]
 • Géczi János (a madárevő) [html]
 • Káli István Jobbkéz-szabály (Regény; III. rész) [html]
 • Sróth Ödön Plakát a Járdán (Vers) [html]
 • Zsombok Timár György Nepáli történet (Novella) [html]
 • Jánk Károly Rekonstrukció; Nagyítás; Szépség eretneke (Versek) [html]
 • Kukorelly Endre Semmilyen ügy (Novella) [html]
 • Farkas Árpád A Fekete Doboz. A Beke György-jelenség [html]

DOKUMENTUM
 • Vita Zsigmond Egy elfelejtett Áprily-vers [html]
 • Kocziány László Tudósítás egy ismeretlen magyar Korán-fordításról [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Kiss Zsuzsanna „A jó öreg Jósika” [html]
 • Asztalos Ildikó Olvassuk együtt. Dsida Jenő: Légy már legenda [html]

DISPUTA

Hírek

1991. május, II. évfolyam, 5. szám


 • Jánosházy György Fanyar szonettek [html]
 • Kiss János Emberek és porták (Regényrészlet) [html]
 • Horváth Imre Xéniák [html]
 • Lászlóffy Aladár Mementó; Már délelőtt (Versek) [html]
 • Molnár János Hajnal vagy a repülés titka (Novella) [html]
 • Hatházi András Jótanácsok; Szentháromság; Köszöntő (Versek) [html]
 • Cseh Katalin Jönni fognak; Valakik mindig (Versek) [html]
 • Hadnagy József a szobor; hazám (Versek) [html]
 • Kozma Szilárd Szólam (Vers) [html]
 • Veress Gerzson Holdtölte (Vers) [html]
 • Káli István Jobbkéz-szabály (Regény; IV., befelező rész) [html]
 • Kántor Péter Hajó a Dunán (Vers) [html]
 • Bozsik Péter (Mint…) (Vers) [html]
 • Zalán Tibor Legyen takarva; Mögötte folyómedrek (Versek) [html]

DOKUMENTUM
 • Hervay Gizella Hazulról haza (Öninterjú) [html]

FÓRUM
 • Fülöp László Zsolt „Posztmodern” [html]
 • Mircea Cărtărescu A stílusszinkron lehetősége (Szigyártó Györgyi és Zborovszky Csilla fordítása) [html]

SZEMLE
 • Claude Karnoouh Európán Innen és túl (Asztalos Ildikó fordítása) [html]
 • Végh Balázs Eszmények vonzásában [html]
 • Kedves Csaba Valóság és katicabogár [html]

Hírek

1991. június, II. évfolyam, 6. szám


 • Határ Győző Álmokon keresztül [html]
 • Esterházy Péter Ál-mok [html]
 • Pusztai János Álmok 1990 [html]
 • Toma Gregor A würzburgi szekusok [html]
 • Kisgyörgy Réka Álomlátó 1990. okt. 1. – dec. 31. [html]
 • Bogdán László A hosszú álom [html]
 • Vitus K. György Álomtérkép [html]
 • Láng Zsolt Egy álomutazó naplója [html]
 • Gergely Tamás F. J. álma [html]
 • Visky András Álomhatár [html]
 • Kovács András Ferenc Animula, vagula, blandula [html]
 • Szilágyi Júlia Tisztafej [html]
 • Főcze Kornélia Passió [html]
 • Demény Attila Kotta
 • Peter Türk Álomnapló (1990 vége) [html]
 • Lászlóffy Aladár Egy jövővel felér a múltam [html]
 • Nemess László Álom, álom... [html]
 • Balla Zsófia Kastély, ölelő hideg [html]
 • Kemény Kristóf Somniorum interpretatio [html]
 • Nádas Péter Álomháztartás [html]
 • Álomszótár [html]

1991. július, II. évfolyam, 7. szám


 • Egyed Emese Cserék (Vers) [html]
 • Grendel Lajos Einstein harangjai (Regényrészlet) [html]
 • Kiss Jenő Panasz a fejre; 40° (Versek) [html]
 • Nemess László Hóvirág (Novella) [html]
 • Cselényi Béla Satnya Nyuszi a Rádióban étkezik; Satnya Nyuszi első karácsonya Ausztráliában (Versek) [html]
 • Lengyel Péter Az Újlaki Búcsú Éve (Regényrészlet) [html]
 • Bréda Ferenc Oszlopcsarnokban; Trivium; Sárkányszerelem (Versek) [html]
 • Gittai István Újabb valószínűtlen emlékezés; Nyári etűdök (Versek) [html]
 • Plugor Magor Lassan hozzád hasonlítanak verseim (Vers) [html]
 • Szépréti Lilla Bernádyné (Elbeszélés) [html]
 • Csiszár László Sylvia Plath; Levél Athénból Spártába (Versek) [html]
 • Szentgyörgyi László Három Iksz; Perspektíva; Két fohász (Versek) [html]
 • Sebestyén Mihály Mezőségi föld (Novella) [html]
 • Kedves Csaba Verstelen naplójegyzetek (Vers) [html]
 • Zsigmond Géza Az eső (Vers) [html]
 • Mészely József Úgy indulj; Útvonal (Versek) [html]
 • Szávai Géza Jelentésátvitel (Regényrészlet) [html]
 • Boér Géza Hátrahagyott versek [html]
 • Farkas Árpád A Fekete Doboz. Félbemaradt levélváltás a szolidaritásról [html]

FÓRUM
 • Szilágyi Júlia Líra és idő [html]
 • Jakabffy Tamás Egy nagy vers forgácsai [html]
 • Füzi László Erdélyi csillagok [html]

MŰVÉSZVILÁG
 • Varga Gábor Mottl Román esti tárlatvezetése [html]

DOKUMENTUM
 • Gazda József Eljött, mint a víz, reánk [html]

Hadikikötő

1991. augusztus, II. évfolyam, 8. szám


 • Kovács András Ferenc Töredékek a Novecentóból (Vers) [html]
 • Ştefan Augustin Doinaş Az értelmiségi vizsgálati fogsága (Naplójegyzet; Mészely József fordítása) [html]
 • Imre Flóra Imago mortis; Mikor a puszta testek; A szenvedély, a szenvedés (Versek) [html]
 • Fodor Sándor Részemről a fáklyásmenet (Regényrészlet) [html]
 • Veress Gerzson Retro-ballada (Vers) [html]
 • Zudor János Arcrablók avagy egy idegbeteg feljegyzéseiből; Fejben halál; Hogy Magyarországra szállt a kedves (Versek) [html]
 • Bogdán László A fanatizmus ezer arca (Esszé) [html]
 • Bíró Ferenc Willensdorf; Valami más; A bárd éneke (Versek) [html]
 • Kukorelly Endre Lélegzet; Strand; Film; Fészkelődés, Felszámolás (Versek) [html]
 • Lászlóffy Csaba Szigorúan bizalmas (Kisregény) [html]

FÓRUM
 • Markó Béla Újabb esztétikám? [html]
 • Ferenczes István Mondj nekem verset [html]
 • Kovács András Ferenc A gyermekség dicsérete [html]
 • Kulcsár Edit Versek kisebb és nagyobb gyermekeknek [html]
 • Fülöp László Zsolt A pöttyöslabdák alkonya [html]
 • Lőrincz József Indián a Hargitán [html]
 • Láng Zsolt Kis Kaf-mono-gráfia [html]

Hírek

Műmellékleten

1991. szeptember, II. évfolyam, 9. szám


SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKEZETE
 • Lászlóffy Aladár A Széchenyi-rapszódia [html]
 • Kovács András Ferenc Széchenyi-sakk (Vers) [html]
 • Ferenczes István Sorok Széchenyi István naplójából (Vers) [html]
 • Egyed Ákos Széchenyi művel Erdélyben [html]

 • Jánosházy György Olümposzi elégia; Ének az elefántcsonttoronyról; A párkákhoz (Versek) [html]
 • Palocsay Zsigmond Konyhagőzben; llyenkor;Clrlpszösszel, csengő érccel (Versek) [html]
 • Bogdán László Az erdélyi kertmozi (Versek) [html]
 • Sebestyén Mihály Hársak, tölgyek, diófák (Elbeszélés) [html]
 • Dobozi Eszter Pimasz szimat; Mária találkozása Erzsébettel – 1990; Földigiliszta (Versek) [html]
 • Tamás Tímea „Érzelmek iskolája” (Versek) [html]
 • Jancsik Pál Strófák az Ifjúságról (Vers) [html]
 • Kiss Zsuzsanna „Lágyinterjúzom”. Beszélgetés Csalog Zsolttal [html]
 • Czegő Zoltán Szíved ne fázzon; Bánatot somfabottal (Versek) [html]
 • Pusztai János Parázs (Regényrészlet) [html]
 • Farkas Árpád A Fekete Doboz. Versek a vámon [html]

FÓRUM
 • Bozsik Béla A zsarnokság konkrét leírása [html]
 • Kisgyörgy Réka Jeunesse abandonnée [html]

ÍRÓK ALBUMA
 • Balla Zsófia Füstölgő történeteim [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Lovas János Olvassuk együtt. Kölcsey Ferenc: Hymnus [html]

Hírek

Hadikikötő

1991. október, II. évfolyam, 10. szám


 • Markó Béla Milyen legyen a vers?; Készenlét (Versek) [html]
 • Lászlóffy Aladár Mátyás hazatérése a vadászatról (Elbeszélés) [html]
 • Balla Zsófia Nyolcvannégy márciusa; Erotikon; A Tengertől távolodva; Szóbeszéd (Versek) [html]
 • Nagy Gáspár Három szívütem (Vers) [html]
 • Láng Zsolt C-esszé [html]
 • Baka István Az Apokalipszis szakácskönyvéből (Vers) [html]
 • Benő Attila Mit választasz? Ki az? (Versek) [html]
 • Varga Gábor Hozsánna Dávid fiának (Elbeszélés) [html]
 • Király Béla Rázod a rendet majd (Vers) [html]
 • Lakatos Mihály Tavaszi táncrend; Leszámolás (Versek) [html]
 • Kiss Zsuzsanna Mérkőzés nyulakkal (Novella) [html]
 • Sebestyén Irén Feszíts meg engem...; Négysoros (Versek) [html]
 • Visky Sándor Béla Genfi levél (Vers) [html]
 • Bogdán László Hispánia, Hispánia (Elbeszélés) [html]

FÓRUM
 • Szekér Endre Márai Sándor, a költő [html]
 • Jakabffy Tamás Az álmodott teremtő [html]

ÍRÓK ALBUMA
 • Fodor Sándor Gondjaim – a boldogságban [html]

DOKUMENTUM
 • Molter Károly Reformáció és magyar műveltség [html]

Műmellékleten

1991. november, II. évfolyam, 11. szám


KATONA JÓZSEF EMLÉKEZETE
 • Jánosházy György A Bánk költője (Versek) [html]
 • Márton László Porba húzott grádicson [html]
 • Sebestyén Mihály A királynét megölni... [html]
 • Orosz László „Szép bajaik a régi időknek”, a cenzúra szorításában [html]
 • Darvay Nagy Adrienne „Szép se volt igen; de egy Alphonsus, egy Caesar állott előttem” [html]
 • Kötő József A Bánk bán és Kolozsvár [html]

 • Anavi Ádám Gorgiász mester tanításai koturnuszok és maszkok helyes viseléséről (Vers) [html]
 • Fényi István Requiem provinciális (Vers) [html]
 • Bölöni Domokos Postaréti golgota (Novella) [html]
 • Kiss Benedek Mátra, te legnagyobb! (Vers) [html]
 • Jánky Béla Holtpont; Megbízólevél (Versek) [html]
 • Molnár Vilmos Az olvasó fizetéséről; Képzeljük csak el; Értekezés a munkahelyi budikról (Karcolatok) [html]
 • Gál Éva Emese Dimenziók; Tűz (Versek) [html]
 • Szijj Ferenc Négyzetek (Vers) [html]
 • Zudor János Szikár szonáta; Ébredés (Versek) [html]
 • Csiszár László Posztavantgárd vers [html]
 • Gagyi József F.-i napló (Riport) [html]
 • Jánk Károly Sötét áhítat (Vers) [html]
 • Szabó Csaba Nagymama titka; Anyám (Versek) [html]
 • Barabás Zoltán Eljött az öreg Hölderlin; Capriccio No. 2. (Versek) [html]
 • Székely János Három kis (nemzeti) botrány (Esszék) [html]

MŰVÉSZVILÁG
 • Jánosházy György Történelmi drámáinkról [html]

DOKUMENTUM
 • Marosi Ildikó Szabó Lőrinc erdélyi útjai [html]

ÍRÓK ALBUMA

Hírek

Hadikikötő

1991. december, II. évfolyam, 12. szám


 • Lakatos István Suttogás az éjszakában; Patkányóra (Versek) [html]
 • Egyed Péter Baász Imrének P. M. (Vers) [html]
 • Jakabffy Tamás Liszt Ferenc, a német (Esszé) [html]
 • Kovács András Ferenc Sonatina. Senza misura (Vers) [html]
 • Carl de Nys Mozart – a Megtestesülés muzsikusa (Esszé; Asztalos Ildikó fordítása) [html]
 • Visky András Nagy csütörtök (Vers) [html]
 • Gál Sándor A megérintett (Regényrészlet) [html]
 • Petre Stoica Házkutatás, 1989; A mennyei béke terén II.; Eredeti civilizáció (Versek; Bogdán László fordításai) [html]
 • Nemess László Teleholdárnyék (Elbeszélés) [html]
 • Varga Gábor A nyolcvankettedik szúra (Novella) [html]
 • Jónás Csaba (Zöld); (Atlantisz); (Az utolsó író) (Versek) [html]
 • Ábrahám János Pereputty avagy a szép családi album (Regényrészlet) [html]
 • Gábor Ferenc Dióhéjban (Vers) [html]
 • Gellért Sándor Két levél Anna-Maija Raitillának [html]
 • Lőrincz József Farsang; Krónikás ének (Versek) [html]
 • Méliusz József Zárszámadás előtt?... [html]
 • Rainer Maria Rilke Szonettek Orpheuszhoz (Versek; Kányádi Sándor fordításai) [html]

FÓRUM
 • Sebestyén Mihály Nobel-díjasok népköltészete [html]

DISPUTA
 • Szőcs István Romániai Magyar Irodalmi Lexikon [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA

Hírek

Műmellékleten

1992. január, III. évfolyam, 1. szám


 • Lászlóffy Aladár Bogár az ablaküvegen; A hetedik (Versek) [html]
 • Káli István Harmadik (Novella) [html]
 • Kiss Jenő Maradjunk még; Telefonbeszélgetés (Versek) [html]
 • Darvasi László Két ördögi történet (Prózaversek) [html]
 • Kukorelly Endre A rom (Novella) [html]
 • Egyed Emese Jeladás; Igéző (Versek) [html]
 • Cselényi Béla Húsz-huszonöt éve egy csíkszeredai bárban; Egy vékony szájú nagyasszony (Versek) [html]
 • Sebestyén Irén Felismerések; Pillanatfelvételek (Karcolatok) [html]
 • Főcze Kornélia Jóslat helyett; Katicabogár panasza; Fehér vers (Versek) [html]
 • Hatházi András Odüsszeusz; F. M. felfedezése; Emlékezés régmúlt ebédekre (Versek) [html]
 • Nyikolaj Gumiljov Hiéna; Halál; Káin utódai; Szonett; Don Juan (Versek; Baka István fordításai) [html]
 • Bogdán László A diszkoszvető (Kisregény; I. rész) [html]

FÓRUM
 • Tornai József A szabadság paradoxonjai [html]
 • Joachim Wittstock A transzilvanizmusról – német szemmel (Végh Balázs fordítása) [html]

MŰVÉSZVILÁG
 • Józsa T. István „Az én művészetem nem kiagyalt művészet” (Beszélgetés Györkös Mányi Alberttel) [html]

DOKUMENTUM
 • Czigány Zoltán Tamási testvéreinél [html]

Hírek

1992. február, III. évfolyam, 2. szám


 • Kovács András Ferenc Félkezes (Vers) [html]
 • Franz Hodjak A folyosón (Novella; Végh Balázs fordítása) [html]
 • Jánosházy György Fanyar szonettek [html]
 • Gergely Tamás Balcanopheles (Félpercesek) [html]
 • Lászlóffy Csaba A lovag álma – Ostinato – A művész (Vers) [html]
 • Bogdán László A diszkoszvető (Kisregény; II. rész) [html]
 • Jánk Károly In aeternum..; Ólomkatonák;élünk; Tükrözés (Versek) [html]
 • Kozma Mária A csend természete (Karcolat) [html]
 • P. Nagy István Egy mozdulatra (Vers) [html]
 • Fodor Sándor Czirják Gergely emlékirata [html]
 • Czirják Gergely Havasi gyopár [html]

DOKUMENTUM
 • Medvigy Endre Sinka István versei [html]

SZEMLE
 • Markó Béla Gagyi László halálára [html]
 • Mandics György Asszociatív téridőben [html]

Hírek

Hadikikötő

1992. március, III. évfolyam, 3. szám


 • Farkas Árpád Véres havak (Vers) [html]
 • Lászlóffy Csaba Külső zajok (Novella) [html]
 • Fényi István Torzó; Rabelais; Itthoni vers (Versek) [html]
 • Palocsay Zsigmond Tavaszi triptichon (Versek) [html]
 • Jánky Béla Obsitosok; Felirat a lélekharangra (Versek) [html]
 • Varró Ilona Az én iskolám (Novella) [html]
 • Gál Éva Emese Művészet; Meghatározottság (Versek) [html]
 • Kiss Dénes Emlékek földindulása (Vers) [html]
 • Székely-Benczédi Endre Megroppan a szó (Vers) [html]
 • Bogdán László A diszkoszvető (Kisregény; befejező rész) [html]
 • Barabás Zoltán Mediterrán etűd; Bartók Béla emlékérem (Versek) [html]
 • Farkas Wellmann Endre Önmagunk hitele; Az arcul ütött lány (Versek) [html]
 • Veress Gerzson Jutkatavasz a hegyekben; A hiába felsőfoka: minden hiába; Szélfújta színek (Versek) [html]

FÓRUM
 • Nagy Pál „Az idő markában” [html]

DISPUTA
 • Dávid Gyula Merre és hogyan tovább, Romániai magyar irodalmi lexikon? [html]

DOKUMENTUM
 • Vita Zsigmond Olosz Lajos végső vallomása [html]

ÍRÓK ALBUMA
 • Nemess László Rekviem az élőkért [html]

SZEMLE
 • Lakatos Mihály Szlovák termelési regény [html]
 • Borcsa János Rendkívüli teljesítmény [html]
 • Láng Zsolt A szövegek után [html]

Hadikikötő

1992. április, III. évfolyam, 4. szám


 • Ştefan Augustin Doinaş Párbeszéd messer Giuseppe Arcimboldo II. Rudolfról festett portréja előtt; Apollón megöleli a babérfává változott Daphnét; A néma emlékezet szonettje; Exódus; Demoszthenész; A vers mint nyertes sorsjegy (Versek; Markó Béla fordításai) [html]
 • Nagy Irén Szimfónia (Novella) [html]
 • Pintér Lajos Óda Közép-Európához; Cinkék; Bős-Nagymaros Természetvédelmi táj (Versek) [html]
 • Visky András Áhítatok (Versek) [html]
 • Bölöni Domokos Harangoznak Rossz Pistának (Novella) [html]
 • Bencze Mihály Naplemente; Égi guru kenguru (Versek) [html]
 • Kassay Lajos Nem értem (Vers) [html]
 • Zsoldos Eszter Lenyomatok (Versek) [html]
 • Medgyesi Emese Az őrület statisztál (Novella) [html]
 • Lászlóffy Aladár Utazás előtt; Hazatérés (Versek) [html]

FÓRUM
 • Asztalos Ildikó Párbeszéd a falakon át [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA

DOKUMENTUM
 • Nagy Pál Mi minden megtörténhetett. Töredékek a Bözödi-hagyatékból [html]
 • Mózes Huba Szabó Lőrinc marosvécsi látogatása [html]

ÍRÓK ALBUMA

SZEMLE

Hírek

1992. május, III. évfolyam, 5. szám


BIZANTINIZMUS ÉS ORTODOXIA
 • Mircea Cărtărescu Levante (Kovács András Ferenc fordítása) [html]
 • Emil Cioran Valah végzet (Nemess László fordítása) [html]
 • Bogdán László Az elkésettség környéke és következményei (Cioran-napló) [html]
 • Emil Cioran Románia színeváltozása (Nagy Imola fordítása) [html]
 • Lucian Blaga Az alászálló Isten (Szabolcsi Borbála fordítása) [html]
 • Dan Botta XII. szonett (Jánosházy György fordítása) [html]
 • Andrei Cornea Ecclesiocratia (Káli István fordítása) [html]
 • Ilie Moldovan Az újrapogányosodás kora (Murvai Béla fordítása) [html]
 • *** Esti beszélgetések (Murvai Béla fordítása) [html]
 • N. Steinhardt A boldogság naplójából (Murvai Béla fordítása) [html]
 • Mircea Muthu Emlékeztetés: a bizánci szintézis (Kovács Ferenc fordítása) [html]
 • Ion Barbu Naszreddin Hodzsa Iszárliknál (Jánosházy György fordítása) [html]
 • Adrian Anghelescu Ártalmas és ártatlan játszmák az oszmán udvarban (Rusz Mónika fordítása) [html]
 • Mircea Dinescu Tanú Kelet kapujában (Jánosházy György fordítása) [html]
 • Ştefan Bănulescu Metopolis (Nemess László fordítása) [html]
 • A. E. Baconsky Apokrif Hamlet; Monológ méreggel; Hullák az űrben; Fekete zsoltár (Kovács András Ferenc fordításai) [html]
 • Borsi-Kálmán Béla A román reformnemzedék bölcsőjénél [html]

Hírek

Hadikikötő
 • A Hadikikötő Kovács András Ferenc mondata [html]

1992. június, III. évfolyam, 6. szám


 • Sütő András Napló [html]
 • Farkas Árpád Csillag a máglyán; Sütő András hatvanöt éves [html]
 • Jánosházy György Fanyar szonettek; Istenek éjszakája (Versek) [html]
 • Bálint Tibor Vallomás a tovatűnt ifjúságról (Töredékek) [html]
 • Kovács András Ferenc Amadé Farkas hagyatéka; Két dal Krisztinkának (Versek) [html]
 • Jakabffy Tamás Első helykeresés [html]
 • Egyed Emese Lamento; Oldás; Naenia (Versek) [html]
 • Banos János Kiböjtölt vendég (Vers) [html]
 • Vida Gábor * * * (Novella) [html]
 • Sükösd Levente A végeken; Korai bíbor (Versek) [html]
 • Tamás Tímea Memento; Szférák zenéje (Versek) [html]
 • Sebestyén Irén Anyaság (Novella) [html]
 • Kiss Katalin A fekete kabát (Karcolat) [html]
 • Főcze Kornélia Anamnézis (Karcolat) [html]
 • Farkas Árpád Vadkapor (Vers) [html]
 • Kisgyörgy Réka Töredék (Karcolat) [html]

FÓRUM
 • Sántha Attila Szférák között [html]
 • Kulcsár Edit A vers erotikája [html]

DISPUTA
 • Balogh Edgár Történelmi valóság védelmében [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Láng Zsolt Tamási Áron, 1928. június 15-én [html]

SZEMLE

Hírek

Hadikikötő
 • A Hadikikötőben Káli István mondata [html]

1992. július, III. évfolyam, 7. szám


 • Horváth Imre Nem hull fekete hó; Önmagamat pengethetem; Szembesítve; A Föld vallomása (Versek) [html]
 • Jókai Anna Köszöntés [html]
 • Tóth István Közös nevező (Versek) [html]
 • Szépréti Lilla A farkaslaki Hintsek (Regényrészlet) [html]
 • Anavi Ádám Pénelopé és leánya; Chilei levél (Versek) [html]
 • Rott József A mélyaknai bányarém (Novella) [html]
 • Gál Éva Emese Éjszaka; Emlék; Évszak (Versek) [html]
 • Zudor János Ki vagyok én?; Nem tudom; Életünk szebbik fele (Versek) [html]
 • Lakatos Mihály Black box (Karcolat) [html]
 • Madaras Péter Két ruhacsipesz; Aki a tintát megízleli; A zsebes (Karcolatok) [html]
 • Király Béla Főnixmadár (Vers) [html]
 • Hatházi András Csak; Beismerés; Odüsszeusz búcsúja (Versek) [html]
 • Lászlóffy Csaba M. (Elbeszélés) [html]

FÓRUM

ÍRÓK ALBUMA

DOKUMENTUM
 • Marosi Ildikó Egy bukás története [html]

SZEMLE
 • Éltető József Búcsú Szépréti Lillától [html]
 • Olvasónapló (Lázár D. László, Csobán Endre Attila) [html]

Hírek

Hadikikötő
 • A Hadikikötő Kisgyörgy Réka mondata [html]

1992. augusztus, III. évfolyam, 8. szám


 • Kányádi Sándor Kuplé a Vörös Villamosról avagy abroncs nyolc plusz két pótkerékre (Vers) [html]
 • Guillaume Apollinaire Ó én elmaradt ifjúságom (Vers; Kányádi Sándor fordítása) [html]
 • Bogdán László Jobb napok eljövetele (Novella) [html]
 • Lászlóffy Aladár A kék meg a költő; Hogy felfoghassuk esőcseppjeid (Versek) [html]
 • Molnos Lajos Tanyasiak (Novella) [html]
 • Cselényi Béla Számtanfüzetlapra írt vers [html]
 • Kiss Zsuzsanna Nyerskoszt (Vers) [html]
 • Mihály István A kék lovag és a sárkány (Karcolat) [html]
 • Simonfy József Hiába; Ha szó (Versek) [html]
 • Márkus Etelka Vándorsors; Titok (Versek) [html]
 • Vass Tibor Másnap; Bölcsődal; Nagyanyám (Versek) [html]
 • Fábián Lajos A világ útvesztői (Novellafüzér) [html]
 • Szepesi Attila Zsoltár az idők végéről (Vers) [html]

FÓRUM
 • Michael Markel Egy kisebbségi irodalom identitásválsága [html]
 • Lakatos Mihály A lélek szántóföldjein [html]

DOKUMENTUM
 • Kovács István Száz éve született Sipos Domokos [html]

SZEMLE
 • Medgyesi Emese A Semmi sem sokkal különb... [html]
 • Hatházi András Füst Milán? Catullus? A feleségem története? [html]
 • Lázár D. László A megmérettetés színhelyei [html]

Műmellékleten
 • Marx József fotói [html]
 • Markó Béla A megörökítő

Hadikikötő
 • A Hadikikötő Jakabffy Tamás mondata [html]

1992. szeptember, III. évfolyam, 9. szám


 • Markó Béla Aggteleki dalnokverseny (Vers) [html]
 • Sütő András Napló [html]
 • Kiss Jenő Ami él; A szenvedő világ (Versek) [html]
 • Marton Lili Képek egy családi albumból (Novella) [html]
 • Jánk Károly Formák; A változás; Ez a nyár; Fák (Versek) [html]
 • Mózsi Ferenc bújelzőként; taszíts tovább... (Versek) [html]
 • Gábor Ferenc Az utód vallomása; Sarkcsillag (Versek) [html]
 • Szabó Gyula Bálványok porában (Naplójegyzetek) [html]
 • Jánosházy György Buddhista szonettek [html]
 • Csíky Boldizsár Kőrösi Csoma Sándor szobra Tokióban (Kórusmű férfikarra Jánosházy György versére) [html]
 • Székely János A nőkről (Ésszé) [html]
 • Michel Foucault A gyönyör tárgya (Esszé; Szabolcsi Borbála fordítása) [html]

FÓRUM
 • Kisgyörgy Réka Ars erotica, scientia sexualia [html]
 • Nagy Pál Népben, nemzetben gondolkodva [html]

MŰVÉSZVILÁG
 • Bíró Béla A szavakon túl (Beszélgetés Nánay Istvánnal) [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA

Hírek

Hadikikötő

1992. október, III. évfolyam, 10. szám


 • Páll Lajos Kufsteini várban; Panaszok alatt (Versek) [html]
 • Bölöni Domokos Úgy meguntam Amerikában (Novella) [html]
 • Palocsay Zsigmond Langyosfájás (Vers) [html]
 • Lászlóffy Csaba Észt éjszakában; „És hogy tegyük le a kedvest a földbe?”, Lamentáció langy körmenethez; Gyenge vigasz (Versek) [html]
 • Gagyi József Anna és Albert (Riport) [html]
 • Lakatos Mihály Kivándorlók; Szerelmes szonett; Szonett egy homokszemcséhez (Versek) [html]
 • Vida Gábor Az alvadás éjszakája (Karcolatok) [html]
 • Silvia Obreja Följegyzés a föld szemére; Cím nélkül; Az idő agóniája (Versek; Tömöry Péter fordításai) [html]
 • Papp Sándor Zsigmond Az utolsó indián (Novella) [html]
 • Dobozi Eszter Megint exodus (Vers) [html]
 • Józsa T. István Faustus után (Esszé) [html]

IN MEMORIAM SZÉKELY JÁNOS
 • Jánosházy György Aranylámpás (Vers) [html]
 • Székely János Könyörgés képzelt pártfogóhoz A madár, fiához (Vers) [html]
 • Balla Zsófia A világ nem racionális (Beszélgetés Székely Jánossal; Részlet) [html]
 • Markó Béla Székely János íróasztala (Vers) [html]

DOKUMENTUM

FÓRUM
 • Jakabffy Tamás A próza belsejében [html]
 • István Mihály Regény, ahol szövik az anyagot [html]

SZEMLE
 • Bogdán László Olvasónapló [html]
 • Medgyesi Emese Hap és Hep ezredik bizonyossága [html]

Hírek

Hadikikötő

1992. november, III. évfolyam, 11. szám


 • Jánosházy György Szerelmeim (Szonettkoszorú) [html]
 • Zalán Tibor Bevíz úr hazamegy, ha (Majdnem dráma, felvonások nélkül) [html]
 • Hatházi András Mint Prospero (Vers) [html]
 • Veress Gerzson Quijote (Vers) [html]
 • Medgyesi Emese Nekünk lopott tüzet Prométheusz? (Novella) [html]
 • Fekete Vince Dsida (Vers) [html]
 • Agócs Sándor Úgy kellene tennünk (Vers) [html]
 • ’Ő Pál Kisvárosi rémtörténetek [html]
 • Gömöri György Sokféle városom; Idill; Széljegyzet: Kemény dilemmái; Ómen; Ahol (Versek) [html]

FÓRUM

DISPUTA
 • Bertha Zoltán Posztmodernizmus és értékkonzervativizmus [html]
 • Berszán István Irodalmi érték startállásból [html]

MŰVÉSZVILÁG
 • Kántor Lajos Színházkeresés, színháztalálás [html]

Hírek

Hadikikötő

1992. december, III. évfolyam, 12. szám


 • Guillaume Apollinaire A Vámosnak mondott Henri Rousseau festő sírfelirata (Vers; Kovács András Ferenc fordítása) [html]
 • Kovács András Ferenc Saint-Merry muzsikusa (Esszé) [html]
 • Lászlóffy Aladár Szemmel verő Isten; Fehér hó fia (Versek) [html]
 • Tandori Dezső Többes más (Elbeszélés) [html]
 • Tompa Gábor Irodalomtörténet; Feljegyzések a nyúlról (Versek) [html]
 • Madaras Péter Tó és kő (Novella) [html]
 • Gál Éva Emese Áradat; Nyár; Vízesések (Versek) [html]
 • Lakatos Mihály Szerelem (Novella) [html]
 • Varga Imre Álom időnk fölött; Kőbánya esélyül képzeletednek; Te vagy a válasz; A túl itt van (Versek) [html]
 • P. Nagy István B. D. (Vers) [html]
 • Vitus K. György Barlangrajzok (Elbeszélés) [html]

DISPUTA
 • Kereskényi Sándor A szubjektum (ön)vizsgálatának elégtelensége [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Végh Balázs Kortársunk, Csokonai [html]

SZEMLE
 • István Mihály Árnyék árnyéka [html]

DELEATUR
 • Láng Zsolt Az irodalomcsináló esete Tandorival [html]
 • Lászlóffy Aladár A jobb részt választani [html]

DOKUMENTUM
 • Kántor Lajos Bukarest–Kolozsvár, 1982–1989. [html]

Hírek

Hadikikötő

1993. január, IV. évfolyam, 1. szám


 • Balla Zsófia Megszólítás (Versek) [html]
 • Bálint Tibor Keletre néznek a birkák (Regényrészlet) [html]
 • Jánk Károly Az ítélet; (Amikor tőrt emel az alkony); Az árnyak természetéről; A megkövült Buddha; A jósnő álma (Versek) [html]
 • Pusztai János Önéletrajz (Regényrészlet) [html]
 • Major-Zala Lajos Nélküled: halál; Játéktalan Űrben; Szótlan és jeltelen; Űr telik űrtelennel (Versek) [html]
 • Füzi László Irodalmunk kulcsszavai (Esszé) [html]
 • Kelemen Hunor Pókháló és üres reflex; Tó tükréről a sugarak; Sóhaj I.; Hajnali glossza (Versek) [html]
 • Sántha Attila In memoriam Kosztolányi; A collstok; A collstok és a muzsikocska; Szögedi patrióta kesergő (Versek) [html]
 • Nemess László Szövetség a halakkal (Riport) [html]
 • Demény Péter Apokrif evangélium (Vers) [html]
 • Lászlóffy Csaba Századközép (Elbeszélés) [html]

FÓRUM
 • Fekete Vince A költő terei, a látvány fegyelme [html]
 • István Mihály Add fel. Add fel [html]

ÍRÓK ALBUMA
 • Gittai István Van egy fénykép bennem [html]

MŰVÉSZVILÁG
 • Kereskényi Sándor Új Szövetség [html]

Felhívás

Hadikikötő

1993. február, IV. évfolyam, 2. szám


 • Tóth István Üveg; Szélességi körök; Rejtély; Űrséta (Versek) [html]
 • Fodor Sándor Balkáni gerle (Novella) [html]
 • Jánosházy György Barangolás hispán kísértetek közt (Versek) [html]
 • Lászlóffy Csaba A hely üzenete; Hiányzik Mozart (Versek) [html]
 • Sebestyén Mihály Szabadulás a ruhásszekrényből (Novella) [html]
 • Fábián Sándor Formáltatódás; Rímek magamra; Isteni önkritika; Ki fog fel? (Versek) [html]
 • Medgyesi Emese Happy birthday, Levente! (Novella) [html]
 • Majla Sándor Requiem (Vers) [html]
 • Bogdán László Én, Fruzsina, az őrnagy és a román detektívek avagy locsi-fecsi értekezés a boldogságról (Regényrészlet) [html]

FÓRUM
 • Jakabffy Tamás Környezetbarát-e az autonóm költő? [html]

DISPUTA
 • Dávid Gyula Rövid áttekintés az új erdélyi emlékiratirodalomról [html]
 • Poszler György Önéletrajzok kora [html]
 • Sándor Iván Egy irodalomtörténeti korszak belső dimenziói [html]
 • Tamás Attila Illyés naplójegyzetei [html]
 • Olasz Sándor A naplóíró Németh László [html]

SZEMLE
 • Marosi Barna Búcsú Varró Ilonától [html]
 • Lakatos Mihály Tréfák és csattanók [html]

Hírek

Műmellékleten

1993. március, IV. évfolyam, 3. szám


Szépirodalmi fonó
 • Ferenczes István Karácsonyi félszonettek [html]
 • Visky András Lehetne ez (Vers) [html]
 • Láng Zsolt Előszó [html]
 • Jakabffy Tamás Saga. Szvit [html]
 • Káli István Elrendelve [html]
 • Palocsay Zsigmond Kései beismerés; Vass János nagyapám [html]
 • Lászlóffy Aladár Téli mese – nyári habbal [html]
 • Jánk Károly Az őrző és a város (Vers) [html]
 • Szász János Belgrádban születtem [html]
 • Cseke Péter Akasztásom hiteles története [html]
 • Tamás Tímea Epilógus [html]
 • Molnár Vilmos Történet Sztálinról és Pakuts bácsiról, a rühös lovakról meg nagyapámról [html]
 • Lázáry René Sándor Ártatlanságom édes éneke; Erdélyi harangok (Versek) [html]
 • Gálfalvi György Se nörszök, se őzikék [html]
 • Sebestyén Mihály Kiddúsin [html]
 • Szabolcsi Borbála Talált tárgy [html]
 • Kántor Lajos Király utcai királyságom [html]
 • Bogdán László Egy végtelen nap [html]

Hírek

Hadikikötő
 • Hadikikötő: Gyarmati Judit fotóarchívumából [html]

1993. április, IV. évfolyam, 4. szám


 • Kovács András Ferenc Pictura et sententia; Férfihangra; Friedrich von Aachen éneke (Versek) [html]
 • Ottlik Géza Buda (Regényrészlet) [html]
 • Lászlóffy Aladár Hó az időben, hó a hóban (Versek) [html]
 • Bálint Tibor Kutyakomédia (Karcolat) [html]
 • Nichita Stănescu A kútásónak; Előérzet; Az ősz evangéliumai; Páfrányok; Ptolemaiosz életéről (Versek; Ráduly János fordításai) [html]
 • Ferenczi Tibor Virrasztás a körtefák alatt (Novella) [html]
 • Hatházi András Egy ballada; Keserű megtérés; Szent András-nap (Versek)
 • Lászlóffy Csaba Emlékeltolódások [html]
 • William Carlos Williams Portré egy hölgyről (Vers; Kiss Zsuzsanna fordítása) [html]
 • Gergely Tamás Vörös Fifi (Novella) [html]
 • Vitus K. György Hieromymus Bosch (Vers) [html]
 • Sütő András Marosvásárhelyi napló (Részletek) [html]

DOKUMENTUM
 • B. Nádor Orsolya A Termés megalakulása [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Kovács András Ferenc A semmi sodra [html]
 • József Attila Ki-be ugrál; Nem emel föl; Már régesrég; Bukj föl az árból; Csak az olvassa; Négykézláb másztam; Le vagyok győzve (Versek) [html]

MŰTEREM

SZEMLE
 • Tonk Sándor A történész Bözödi György [html]
 • Nagy Pál Olvasás közben [html]
 • Szabó György Nyugati magyar irodalmi lexikon [html]

Hírek

Hadikikötő

1993. május, IV. évfolyam, 5. szám


 • Konrád György Egy nyaraló különvéleménye (Esszé) [html]
 • Jánosházy György Óda a kedveshez (Szonettkoszorú) [html]
 • Vida Gábor *** [html]
 • Király Béla Határ, vámvizsgálat (Vers) [html]
 • Simonfy József Férfikorom; A szám; Kitépett nyelv; Szavak; Rajta a hám (Versek) [html]
 • Benő Attila Tengeri kagyló; Hallgasd, hogy cimbalmol...; Tavasz; Elgurulnak az évszakok...; Vesd le... (Versek) [html]
 • Málday K. Ferenc Az utolsó vacsora; Elmosódott képek (Versek) [html]
 • Nagy Irén Védtelenül (Elbeszélés) [html]

ÍRÓK ALBUMA

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Visky András Et resurrexit [html]
 • Pilinszky János Piéta; Ravensbrücki passió; Harmadnapon; Agonia christiana; Amiként kezdtem; Van Gogh imája; A többi kegyelem; Passió; József Attila; Vacsora; Címerem; Introitusz (Versek) [html]

IRODALOM ÉS ISKO
 • Láng Gusztáv Reményik Sándor [html]

SZEMLE
 • Borcsa János Olvasónapló [html]
 • Lakatos Mihály Sakkfigurák szabadsága [html]

Hírek

Hadikikötő

1993. június, IV. évfolyam, 6. szám


 • Páll Lajos Hihetetlen...; Tanulságul; Próbáld meg; Titok; Őszi erdőn; El ne felejts...; Március (Versek) [html]
 • Kisgyörgy Réka Péntek, jelen idő (Novella) [html]
 • Lázáry René Sándor Nyolczvan sor alatt a Föld körül (Vers) [html]
 • Buda Ferenc Hej, hazám (Vers) [html]
 • Zeno Ghiţulescu Örök őrségben; A palatetőn; Az ismeretlen szél monológja (Versek; Tóth István fordításai) [html]
 • Király Béla Riport egy játszótérről (Elbeszélés) [html]
 • Demény Péter Szerelem I.; Szerelem II.; Apollinaire elfeledett dalaiból; Fecni (Versek) [html]
 • Veress Gerzson Kibic leszel vagy részes is (Vers) [html]
 • Káli István Bemosdatás (Novella) [html]
 • László Noémi Lobogó; Te vers; Gyerekszerelem (Versek) [html]
 • Fekete Vince Zárhang; Lúg; Kanaszta; Lógunk fentről; Bárgyúzsúr 1.; Bárgyúzsúr 2. (Versek) [html]
 • Bogdán László A vadász (Regény; I. rész) [html]

FÓRUM
 • Szekér Endre Márai, a konok kívülálló [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Lászlóffy Aladár Szabó Lőrinc évszázada [html]
 • Szabó Lőrinc Hazám; Dsuang Dszi álma; Lóci óriás lesz; Tücsökzene: 107. Az első vers; A huszonhatodik év: 98. Valami örök; Semmiért Egészen (Versek) [html]

MŰVÉSZVILÁG
 • Kereskényí Sándor A színműíró is a létezését írja. Beszélgetés Bécsy Tamással [html]

SZEMLE
 • István Mihály Korunk szavai [html]
 • Lakatos Mihály Útmutató megváltóknak [html]

Hírek

Hadikikötő

1993. július, IV. évfolyam, 7. szám


 • Egyed Emese Korhű tanok; Formula; Nomen loci (Versek) [html]
 • Ferenczes István Árva Kató Margit (Riport) [html]
 • Pintér Lajos Az ember és a kő; Picasso éjszakája; Nocturne (Versek) [html]
 • Gazda József Hitvessirató (Naplójegyzetek) [html]
 • Silvia Obreja Eladtam életéveim; Vétkezel; Képedtől-szabadulni gyakorlatok (Versek; Tömöry Péter fordításai) [html]
 • Gáll Ernő „Mangalia” előtt és után (Napló) [html]
 • Lászlóffy Csaba Avec bon appétit, klasszikusok!; Hommage à la manière R Gy.; Még nincs késő; Futamok; Torkig közönyben (Versek) [html]
 • Káli István J. A. intelmei (Vers) [html]
 • Bartók Árpád Szüret Albison (Novella) [html]
 • Palocsay Zsigmond Mi lelt, császár?!; Vászoncsillag; Szózaj (Versek) [html]
 • Bogdán László A vadász (Regény; II: rész) [html]

DOKUMENTUM
 • Olosz Lajos Az emberentúli Máriának (Vers; Közli Hevesi József) [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Jánosházy György Hétköznapok költője: Kosztolányi [html]
 • Kosztolányi Dezső Cifra halottak; Régi szerelmes levele; Boldog, szomorú dal; Vénség; A bús férfi panaszaiból; Egy rossz költő mily megindító (Versek) [html]

ÍRÓK ALBUMA
 • Mandics György Három konfesszió [html]

SZEMLE
 • Demény Péter A bíró és a hóhér [html]
 • Szabolcsi Borbála Égi mérlegserpenyők [html]

Hírek

Hadikikötő

1993. augusztus, IV. évfolyam, 8. szám


 • Tompa Gábor Találkozás; Partraszállás (Versek) [html]
 • Kelemen Hunor Freedom az esőben (Regényrészlet) [html]
 • Dobozi Eszter Határ (Vers) [html]
 • Biró Á. Attila Illusztráció (Novella) [html]
 • Majla Sándor Stációk (Vers) [html]
 • Demény Péter Három bagatell [html]
 • Király Béla Tanár, álmatlanul (Vers) [html]
 • Sebestyén Mihály Kis- vagy Nagy-Antillák (Novella) [html]
 • Sróth Ödön Párizsi morzsák (Vers) [html]
 • Kali Kinga fekete-fehérben/ vagy fehér-feketében (Novella) [html]
 • Sükösd Levente Közök; Biztos hangok (Versek) [html]
 • Farkas Wellmann Endre Ballada-torzó (Vers) [html]
 • Bogdán László A vadász (Regény; befejező rész) [html]

ÍRÓK ALBUMA
 • Szilágyi Júlia Évek, családok, totemállatok [html]

MŰTEREM

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Tamás Tímea Iusto tempore [html]
 • Vajda János Sirámok III.; Szerelem átka II.; Gina emléke II.; VII.; Harminc év után (Versek) [html]

Hadikikötő
 • Hadikikötő: Jánosházy György [html]

1993. szeptember, IV. évfolyam, 9. szám


 • Tóth István De Profundis (Versek) [html]
 • Simonffy András Tök jó, mert működik (Napló) [html]
 • Jánosházy György A Kis Magyar Brehmből (Versek) [html]
 • Király Béla Úton, útfélen (Novella) [html]
 • Gál Éva Emese Álom a szülőváros alatt; Özön; Tövis (Versek) [html]
 • Hatházi András Indulásom; Megint; Vallomás (Versek) [html]
 • Demény Péter Orosz rulett; Kutyák; Esernyők; A fénykép; Égitestek (Karcolatok) [html]
 • Kelemen Hunor Tükörbölcsőben amőbatánc; Összhangzásilag; Valahol bennem...; Mínuszévek; Arcparóka, mohaszoknyád és grízgaluska (Versek) [html]
 • Sütő András Az ugató madár (Dráma; I. felvonás) [html]

DOKUMENTUM
 • Méliusz József Álom és tűzvész [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Bogdán László Egy bűbájos költő [html]
 • Kormos István Fehér virág; Vonszolnak piros delfinek; Tél Normandiában; N. N. Bolyongásai (Versek) [html]

MŰTEREM
 • Kedei Zoltán Béklyó és mankó [html]

MŰVÉSZVILÁG

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Mihálycsa-Bányász Erika Babits Mihály: Józanság [html]

Hadikikötő

1993. október, IV. évfolyam, 10. szám


 • Lászlóffy Aladár Olajnyomat; Vendég; Kincstári óda (Versek) [html]
 • Marton Lili Békebeli, boldog színésznő (Novella) [html]
 • Jánk Károly Az ősök, Séta egy genézis körül (Versek) [html]
 • Fekete Vince Matt; F.M. Dosztojevszkij: A hasonmás; Cinrácsok (Versek) [html]
 • Domokos Johanna A vadász és a nyúl (Dzsesszdráma egy felvonásban) [html]
 • Lászlóffy Csaba Valami más (Novella) [html]
 • Brasnyó István Háborús versek [html]
 • Kiss Dénes 1956. október 6. (Vers) [html]
 • Sütő András Az ugató madár (Dráma; befejező rész) [html]

FÓRUM
 • Borcsa János Szávai-változat a regényre [html]

DISPUTA
 • Balogh Edgár Vásárhelyi örökség [html]

MŰTEREM
 • Jánosházy György Festő a félelem erdejében [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Egyed Emese Barcsay Ábrahám arcképe [html]
 • Barcsay Ábrahám (Barátim!); Szerelmes vitéz egy tudós magyar főasszonyságnak; (Az embernek…); A kávéra; Ányos Pálnak (Versek) [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Szabó D. Zoltán Hervay Gizella: A lélek hajnali vízesései [html]

SZEMLE
 • Csobán Erika A Túlélés játékosa [html]

Hírek

Hadikikötő

1993. november, IV. évfolyam, 11. szám


Fogságunk naplói
 • Kovács András Ferenc Erős várunk nekünk a Kufstein [html]
 • Kovács Ferenc Kistörténelem három menetben [html]
 • Zsigmond József A halálvonat (Részlet) [html]
 • Fodor Sándor Szögesdrót mögött [html]
 • Gáll Ernő Ettersbergi töprengéseim [html]
 • Nagy Irén A tiszta ember [html]
 • Visky Ferenc Hatalmasan cselekedett... [html]
 • Kiss Zsuzsánna Rabok vagyunk vagy szabadok [html]
 • Széplaki Kálmán Meggyalázó és szabadító szenvedés [html]
 • Balassa Péter Melegházban [html]

Hírek

Hadikikötő
 • Hadikikötő: Kazinczy rajza a budai gárdaépületről, amelyben a Martinovics-per foglyainak egy része tartatott [html]

1993. december, IV. évfolyam, 12. szám


 • Balla Zsófia Díszlet vadon; Ott él, ahol (Versek) [html]
 • Pusztai János Önéletrajz (Részletek) [html]
 • Egyed Emese Égtájak; Árdeli szép hold (Versek) [html]
 • Kukorelly Endre Négy arckép(Esszék) [html]
 • Dobozi Eszter Michelangelo da Caravaggio képe alá (Vers) [html]
 • Papp Sándor Zsigmond Anapesztus (Karcolat) [html]
 • Káli István Esély; Sárga: félútról... (Versek) [html]
 • Veress Gerzson Kis éji fene...; „Világ Ura! Ne nézd a számlapot!”; Karácsony; Szenteste (Versek) [html]
 • Slavomir Mrožek Vatzlav (Dráma; Józsa Péter fordítása) [html]

FÓRUM
 • Szilágyi Júlia Egy földközeli költő – Balla Zsófia [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Murvai Béla Pán dicsfénye – Kadmosz vetése (Kós Károly történelemszemlélete) [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Jánk Károly A tárgyak igézetében [html]
 • Nemes Nagy Ágnes Mindent tudunk; Között; Ekhnáton jegyzeteiből; Dalszöveg; Futóeső; Egy város (Versek) [html]

SZEMLE
 • Ion Negoiţescu Az 1918-as Egyesülés – mai szemmel (Kuti Márta fordítása) [html]
 • Nagy Pál Könyves koprodukció [html]

Hírek

1994. január, V. évfolyam, 1. szám


 • Kovács András Ferenc Jack Cole dalaiból (Versek) [html]
 • Szász János Bertus (Emlék) [html]
 • Jánosházy György 158. zsoltár; Nincstelenül; Mért kísértesz; Esőszemű asszony; Hunyó napfényben; Idegen bolygón; Már félig odaát... Tavaszelő (Versek) [html]
 • Lakatos Mihály Tetemekrehívás (Karcolat) [html]
 • Fényi István Katakombai liliom; Erdély; Theologia christiana; Bözödi (Versek) [html]
 • Kincses Elemér Koporshow (Burleszk) [html]

FÓRUM
 • Tóth István Petőfi franciául [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Végh Balázs A Színek és évek nyolcvan éve [html]
 • Miklós Kata A néma levente [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Benő Attila A szépség vadászata [html]
 • Dsida Jenő Jámbor beszéd magamról; Kánai menyegző; Vidám kínálgatás keresztényi lakomán; Merre száll?; Tíz parancsolat (Versek) [html]

Hírek

Hadikikötő

1994. február, V. évfolyam, 2. szám


 • Kányádi Sándor Szürke szonettek históriai pillanatokra; Ahogy (Versek) [html]
 • Salat Levente Philippica az idő ellen (Esszé) [html]
 • Kisgyörgy Réka Az elhagyottak (Novella) [html]
 • Mózsi Ferenc Emerson-idézetekre (Versek) [html]
 • Kelemen Hunor Mindennapi ördögünket (Karcolat) [html]
 • Demény Péter Ballada Rékáról; Édesem; Leköpöttek; Félrelépés; Egy örökifjú dala; Csillagplafon; Tengerpart; Megváltás (Versek) [html]
 • Zilahy Péter A filozófusnő térfosztása; Aki rosszra gondol; Ha lenne kit (Versek) [html]
 • Hagyomány és nyelv (Láng Zsolt kérdéseire válaszol Márton László) [html]
 • Kiss Zsuzsanna Nem ismerem; Szabadakarat; Csigavér, könnyűvér (Versek) [html]
 • Szijj Ferenc Eső (Vers) [html]
 • Kereskényi Sándor A „Wagner-köztársaság”. Milyen volt? (Esszé) [html]
 • Fekete Vince Útilapu; Fohász; Inferno; Ero-tusa (Versek) [html]
 • Madaras Péter Szőnyeg két golyóval (Novella) [html]
 • Király Béla Negyven felé; Szúnyogzümmögés; Tömbházak közt, egy park gyepén (Versek) [html]
 • Gulyás Miklós Stockholmi levél [html]

FÓRUM

DOKUMENTUM
 • Oláh Tibor Levél Kós Károlytól [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Kántor Lajos A szeretet vándora [html]
 • Jékely Zoltán A költő születése; Elhagyott lakások siratása; Júliusi éjszaka; Álom-rekviem; Egy romantikus metszet alá (Versek) [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Gábor Gabriella Petőfi Sándor; Elpusztuló kert ott a vár alatt... [html]
 • Raluca Ghinea Platón elképzelt utolsó párbeszéde (Haller István fordítása) [html]

SZEMLE
 • Demény Péter Üzenetrögzítő [html]
 • Csobán Erika A kritikus szabadsága [html]

Hibaigatítás

Hadikikötő

Műmellékleten

1994. március, V. évfolyam, 3. szám


 • Jánosházy György Előszó egy drámafordításhoz [html]
 • William Shakespeare – John Fletcher A két nemes rokon (Színmű öt felvonásban; Jánosházy György fordítása) [html]
 • Fabiny Tibor A shakespeare-i tragédia és komédia komplementaritása [html]
 • Kövesdy István Rendezés közben – jegyzetek, gondolatok [html]
 • Géher István Az árnyékvilág piaca: III. Richárd [html]
 • Kiss Zsuzsanna Amit Shakespeare nem tudott? Pontosan az, hogy mi minden van benne a művében... (Beszélgetés Géher Istvánnal) [html]
 • Szabolcsi Borbála Szerelmi játék [html]
 • Egri Péter „A többi, néma csend.” Michelangelo és Shakespeare [html]
 • Barabás Olga Athéni Timon avagy a tehetetlenség zárkörei [html]
 • Dávidházi Péter Könyvtár, múzeum, szentély [html]
 • Jorge Luis Borges Everything and Nothing (Somlyó György fordítása) [html]

Hírek

1994. április, V. évfolyam, 4. szám


 • Ferenczes István Ave mundi domina (Vers) [html]
 • Yehuda Amichai Jeruzsálemi versek (Kányadi Sándor fordításai) [html]
 • Sebestyén Mihály Nosztalgiatúra Dél-Paranoiába (Novella) [html]
 • Lászlóffy Aladár Jelképek, Jégvirágok; Az utolsó hó éjszakáján (Versek) [html]
 • Tóth Mária Szúnyogháló (Novella) [html]
 • Egyed Emese Vásárhelyi este: Az kit Kolozsvár-óvári szállásán szerzett (Versek) [html]
 • Dobozi Eszter Fehér (Vers) [html]
 • Szakács István Péter A vörös király (Novella) [html]
 • Bodor Béla Az ismeretlen nevek ciklusból (Versek) [html]
 • Lászlóffy Csaba Játszadozás halálig (Vers) [html]
 • Jánosházy György Cicomátlan Hispánia [html]
 • Víctor Mora Az esőszemű asszony (Regényrészlet; Jánosházy György fordítása) [html]
 • Major-Zala Lajos Betűk homokon (Versek) [html]
 • Szabó Gyula Kegyetlen kegyelet (Regényrészlet) [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Gálfalvi György Sorok Székely Jánosról [html]
 • Kovács András Ferenc Iszonyú minden angyal [html]
 • Székely János Gyertya; Aki vagyok; Öröksakk; Önarckép, 1960; Elafánt, Sztriptíz; Csigaház; Anyák; A vesztesek (Versek) [html]

DOKUMENTUM
 • K. Nyerges József Tranzit-vízum Miskin herceg második marosvásárhelyi átutazásához [html]

MŰTEREM
 • Haller József Beszélgetés magammal [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Mán Zsuzsánna József Attila: Medáliák 2 [html]

SZEMLE

Hírek

Hadikikötő
 • Hadikikötő és műmelléklet: Székely János [html]

1994. május, V. évfolyam, 5. szám


 • Jánosházy György Elégia az öregségről (Szonettkoszorú) [html]
 • Temesi Ferenc A zsidó Isten Debrecenben (Novella) [html]
 • Csepelyi Rudolf Élni; Szerelmemben; Fekete ég alatt (Versek) [html]
 • Palocsay Zsigmond Szimatpark; Vendégváró; Mindhalálig; Fölös csontok; Ércseprő (Versek) [html]
 • Pintér Lajos Eperföldek (Vers) [html]
 • Bölöni Domokos Gyérítés (Novella) [html]
 • Orbán János Dénes Két vers saját lelkéről; Judit; Mikor az eső; Hajnali rózsák a Szahara fölött; Ars Hümerica, mely átcsap anyja siratására; A megsebzett Galamb és a többiek; Egy lázmérő, virágcserépben (Versek) [html]
 • Bálint Tibor Hűvös idő, változó felhőzet (Forgatókönyv) [html]

FÓRUM
 • Szekér Endre Kányádi Sándor „fekete-piros” költői stílusa [html]

DISPUTA
 • Kuszálik Péter Irodalomtörténet és vidéke [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Szigeti Csaba Szelíd és vidám megjegyzések a trubadúr Balassi irodalomtörténészi látomásához [html]
 • Lövétei Lázár László Balassi Bálint: Széllel tündökleni... [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Kovács András Ferenc Szóból a zúgó rengeteget [html]
 • Áprily Lajos Marathon; A finálé; Vadludak; Fegyverszünet; Így akarja a sors; A láthatatlan írás; Őszi muzsika; Ének a Küküllőhöz (Versek) [html]

DELEATUR

SZEMLE
 • Csobán Erika Az értékelés értéke [html]
 • Demény Péter Az érthetetlen gyűjtemény [html]

Hírek

Hadikikötő

1994. június, V. évfolyam, 6. szám


 • Kelemen Hunor (a fordított tér); (szarvas szívében pokolgép); (ketten a toronyban); (az üvegcsendélet); (egyszemélyes varázslat); (örök hullámzás) (Versek) [html]
 • Bogdán László A jóslat és a süllyedő hajók avagy elválás a szülőhazától (Regényrészlet) [html]
 • Tóth István Fohász egy lábnyomért (Vers) [html]
 • Franz Hodjak Az amerikai unokaöcs (Novella; Végh Balázs fordítása) [html]
 • Cornel Dimovici A rend szükségessége; Történelmi pillanat; Erdély; Bánatok; Félelem (Versek; Tömöry Péter fordítása) [html]
 • Tövissi József Őzek (Novella) [html]
 • Fekete Vince Vaskor. Farsang, ünnepek; Andal; Soha már; A nagy mágus; Patetika (Versek) [html]
 • Octavian Paler Miért labirintus? (Esszé; Demény Péter (ordítása) [html]
 • Gál Éva Emese Zófia; Komor szonett; Tél (Versek) [html]
 • Simó Márton Egy versre vágyom...; Ki vagy mi lép (Versek) [html]
 • Nagy Irén Védtelenül (II) (Elbeszélés)

FÓRUM
 • Nagy Pál Kisebbségi történelem – emlékiratban [html]

DISPUTA
 • Kovács Albert Babits mégiscsak modern [html]

MŰVÉSZVILÁG
 • Hubbes László Az ellenség pofája [html]

ÍRÓK ALBUMA
 • Lászlóffy Csaba Hunyorgók, mint lőrésen át… [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Vajda Júlia József Attila: Reménytelenül [html]
 • Markó Lehel Csongor A költő szabadságai [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Egyed Emese A debreceni Árkász [html]
 • Csokonai Vitéz Mihály Jöszte poétának; A versszépítő; A vidám természetű poéta; A Fársáng búcsúzó szavai (Versek) [html]

SZEMLE
 • Demény Péter Egy regény előzményei [html]
 • Nagy István Antal Érzékiség és vizualitás [html]

Hírek

1994. július, V. évfolyam, 7. szám


 • Palocsay Zsigmond Langyos sorok; Madárlép (Versek) [html]
 • Jánosházy György A Kis Magyar Brehmből (Versek) [html]
 • Vida Gábor Facipőben (Novella) [html]
 • Domokos Johanna Márciusi finn ifjak [html]
 • Jyrki Kiiskinen; Riina Katajavuori; Juhani Ahvenjärvi (Versek; Domokos Johanna fordításai) [html]
 • Papp Sándor Zsigmond A kettes avagy történet fekete-fehérben (Novella) [html]
 • Egyed Emese Batyu; Holdtölte (Versek) [html]
 • Zilahy Péter Róla egy vers; Ő nem hibázza el (Versek) [html]
 • Lászlóffy Csaba A bajkeverő(Kisregény; I. rész) [html]

FÓRUM
 • Martos Gábor Micsoda év! [html]
 • Cinzia Franchi Quam minimum credula postero... [html]

DOKUMENTUM
 • Kovács András „Amikor Ráduly pap kihozott minket...” [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Vörösmarty Mihály Előszó [html]
 • Sándor Katalin Emberarcok az Előszóban [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Benő Attila A részvét költője [html]
 • Reviczky Gyula Perdita (Részletek); Két útitárs; Magammal évődöm; Magamról (Versek) [html]

SZEMLE
 • Demény Péter Keleti reneszánsz; „Álmaid lemondó szibériái” [html]

Hadikikötő

1994. augusztus, V. évfolyam, 8. szám


 • Bogdán László Az erdélyi kertmozi (Vers) [html]
 • Pusztai János Önéletrajz (Részlet) [html]
 • Demény Péter Kérés; Madárijesztő; Történet; Weöres-apokrif (Versek) [html]
 • Farkas Wellmann Endre Oratórium kendőre; (Felszívódsz egyszer...) (Versek) [html]
 • Szakáts István Péter Szertartások (Karcolat) [html]
 • Főcze Kornélia A fa éneke (Versek) [html]
 • Lakatos Mihály Menekülés (Novella) [html]
 • Benő Attila helyzet csapdája; Egy fa verse; Október; Mint (Versek) [html]
 • Lászlóffy Csaba A bajkeverő (Kisregény; II., befejező rész) [html]
 • „Megúsztam lelki épségben” (Lászlóffy Csaba válaszol Láng Zsolt kérdéseire) [html]

FÓRUM
 • Jánosházy György Arany fordítói fortélyai [html]

DOKUMENTUM
 • Tóth István Marosvásárhelyi humanista költők (I. rész) [html]

MŰTEREM

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • András Réka Zsuzsanna Illyés Gyula: Esti dal [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Egyed Emese A poézis valósága: Vörösmarty [html]
 • Vörösmarty Mihály Helvilához; A magyar költő; Az emberek (Versek) [html]

Hadikikötő

1994. szeptember, V. évfolyam, 9. szám


 • Kovács András Ferenc Magna Hungaria (Vers) [html]
 • Szász János A tizenharmadik hónap avagy a sziget királynője (Regényrészlet) [html]
 • Kiss Jenő Hová jutunk?; A szépség zivatarja; Írok; A trójai fa-ló; Hogy jobb?; Kapcsolat; A jelen forgatagában (Versek) [html]
 • Kétely és önvizsgálat. Kántor Lajossal beszélget Visky András és Láng Zsolt [html]
 • Orbán János Dénes A ház; Egy ballada redukciója; Melyben babáját siratja; Megtöltesz hajjal, vérbajjal; Ablakaink csak jönnek, mennek (Versek) [html]
 • Lovász Andrea *** (Vers) [html]
 • Vida Gábor Azon a nyáron (Novella) [html]
 • Tamás Tímea A madárijesztő panaszai (Vers) [html]
 • Gulyás Miklós Finnországi levél [html]

DOKUMENTUM
 • Tóth István Marosvásárhelyi humanista költők (II., befejező rész) [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Kádár Edit József Attila: Ki-be ugrál [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Bogdán László Kálnoky László újjászületései [html]
 • Kálnoky László A kegyelet oltárán; A műfordító halála; Egy vezér, két mellszobor; A szundikálók; Sötét szonáta (Versek) [html]

SZEMLE
 • István Mihály Abszurd? Groteszk? [html]
 • Demény Péter Afrika és a sarkok [html]
 • Vida Gábor Molnár Vilmos első könyvéről [html]

Hírek

Hadikikötő
 • Hadikikötő: Szabolcsi Borbála [html]

1994. október, V. évfolyam, 10. szám


 • Lázáry René Sándor Udvarhelyszéki stácziók (Versek) [html]
 • Gerhardt Csejka Ha a perem a középpont után vágyódik avagy hogyan lesz a kisebbségiből újra többségi (Végh Balázs fordítása) [html]
 • Richard Wagner A labda története; A férfi, aki nem tudott beszélni; Kezek; A divat; Firnisz; Hamis; Szép idő; A férfi, akinek barátnője volt Budapesten; Falusi élet; A férfi, aki Nigériában dolgozott; Kultúrotthon; A férfi, aki verte a feleségét; A cili [html]
 • Bogdán László Egy talált vers megtisztítása és felmutatása (Vers) [html]
 • Juhász Erzsébet Úttalan utaim (Esszé) [html]
 • László Noémi Versek [html]
 • Sróth Ödön Párizsi morzsák; Válasz egy Dobzynski-dedikációra (Versek) [html]
 • Majla Sándor Melyben kedveséhez szól; Triptichon melyet önmagáról s a szerelemről szerzett; Ó mily nagy háborgásom (Versek) [html]
 • Tóth Mária Ha jön a szürke macska (Novella) [html]
 • Jánosházy György Csörgő sipkával; Három invokáció; A bibliai cet; Kései sirató; Havasi gyopár; Mint ha nem is járt volna itt (Versek) [html]
 • Gáll Ernő Közép-Európa tragédiái (Esszé) [html]

FÓRUM
 • Sebestyén Mihály „Zöld csendek aljából újrasarjad...” [html]

DISPUTA
 • Végh Balázs Makkai Sándor és a kisebbségi irodalom [html]
 • Cseke Péter Kiadásra váró létparadoxon-értelmezések [html]
 • Bogdán László És mi még itt vagyunk [html]
 • Láng Zsolt A kövér margó [html]

DOKUMENTUM
 • Kuszalik Péter V. T. — 1937 avagy a gondok leltározása [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Kovács András Ferenc Dsida Jenő sóhaja [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Jánosházy György „Egy kicsit vendég és jövevény” [html]
 • Tóth Árpád Tavaszi elégia; Ó, Vigasz!; Téli verőfény; Lomha gályán; Március; Az Öröm illan; Eredj Szerelem, Szép Sehonnai!; Isten törött csellója, hallgatok; illatlavinák alatt (Versek) [html]

Hírek

Hadikikötő

1994. november, V. évfolyam, 11. szám


 • Lászlóffy Aladár Bélyegalbum; A másik (Versek) [html]
 • Bölöni Domokos Egek, harmatozzatok! (Elbeszélés) [html]
 • Káli István Napforduló; Visszatérek (Versek) [html]
 • Kinde Annamária Mudry (Karcolat) [html]
 • Petri György Reggeli (Vers) [html]
 • Petri György – Jorgos Alevras – Gergely Tamás Frukuszt (Vers) [html]
 • Láng Zsolt FIÁT (Fiatal Írók Árkosi Találkozója) [html]
 • Kelemen Hunor Nyom nélkül (Karcolat) [html]
 • Vida Gábor A költő és a detektív (Karcolat) [html]
 • Demény Péter Roham; Csolnakon (Karcolatok) [html]
 • Kovács András Ferenc Árkosi mulatságok [html]
 • László Noémi Fehér szonett (Vers) [html]
 • Fekete Vince Csolnaktalan ül (Vers) [html]
 • Demény Péter Egy fej lebeg (Vers) [html]
 • Kali Kinga Egy megváltás krónikája (Novella) [html]
 • Vörös István A hét; A válasz eltervezése; A jutalomutazás; A modellező; A mérleg fölött (Versek) [html]
 • Szakács István Péter A kalligráfus kincse (Novella) [html]
 • Garaczi László A jó veltelini; Az új szalag (Versek) [html]
 • Papp Sándor Zsigmond A lány, akinek sárga borítékjai voltak (Elbeszélés) [html]

DISPUTA
 • Kisgyörgy Réka A transzilván új érzékenységről [html]
 • Visky András Transzilván pre-poszt [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Kovács András Ferenc Invokáció Caius Valerius Catullushoz [html]
 • Caius Valerius Catullus versei [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • Makó Andrea Illyés Gyula: Koszorú [html]
 • Zalabai Zsigmond Tájkép és vallomás (Illyés Gyula: Őszi este) [html]

DELEATUR
 • Tömöry Péter Látod, András, a te bandád! [html]

Hírek

Hadikikötő
 • HADIKIKÖTŐ: Lázáry René Sándor [html]

1994. december, V. évfolyam, 12. szám


 • Kuszálik Péter Az Irodalmi Ujságról – több tételben [html]
 • Faludy György Noteszlapok (Versek; fakszimile; IU 1986. 3.)
 • Thinsz Géza Az öregedő költő szerelmet vall; Illatodra; Találkozás (Versek; fakszimile; IU 1987. 2.)
 • Erdélyről szóló írások az Irodalmi Ujságban
 • Sárközi Mátyás Emlékezés az Irodalmi Ujságra [html]
 • Ferdinandy György Az Irodalmi Ujság hőskorából [html]
 • Tűz Tamás Mintha megszöktél volna (Vers; fakszimile; IU 1986. 2.) [html]
 • Kántor Lajos Megkésett olvasói levél [html]
 • Lászlóffy Csaba Változatok a Búcsúlevél Német elvtársára (Vers) [html]
 • Levélinterjú. Láng Zsolt kérdéseire Méray Tibor válaszol [html]
 • Jatzkó Béla Szonettek (Fakszimile; IU 1978. 4.)
 • Horváth Elemér Plutónium; Téli eső (Versek; fakszimile; IU 1982. 3.)

ERDÉLY, ERDÉLY
 • Az Erdélyi Memorandum (IU 1963. 14.) [html]
 • Nehéz dialógus. Ion Raţiu és Illyés Elemér levélváltása (IU 1985. 1.) [html]
 • Tamás Gáspár Miklós Erdélyi múlt, román jelen, magyar jövő (IU 1988. 3.) [html]
 • Szőcs Géza Egy operatív csoport íróasztaláról (Vers, fakszimile; IU 1988. 2.)
 • Méray Tibor Valaminek történnie kell (IU 1986. 2.) [html]

PÁRIZS, PÁRIZS
 • Cs. Szabó László New York, New York... (Napló; IU 1977. 11-12.) [html]
 • Karinthy Ferenc Vásárhelyi Könyvbarát (IU 1983. 3.) [html]
 • Gergely Tamás Szeptember, Santiago (Rövidprózák; fakszimile; IU 1988. 4.) [html]
 • Gara László Éjszakai beszélgetés Tristan Tzarával Villon mester titkáról (IU 1960. 2.) [html]
 • Vitéz György Őszi ének; Moebius szalag (Versek; fakszimile; IU 1972. 4.) [html]
 • Enczi Endre Bábel (IU 1960. 2.) [html]
 • Halász Péter Az igazi Wallenberg (IU 1981. 3-4.) [html]
 • Márai Sándor Századvégi jegyzetek (IU 1985.1.) [html]

 • Láng Zsolt Utóirat

Hírek

1995. július, VI. évfolyam, 7. szám


 • Bogdán László Átiratok Múzeuma. Üvöltés (Vers) [html]
 • Sebestyén Mihály A távolság igézete (Novella) [html]
 • Lászlóffy Aladár Ex cathedra; Provincializmus (Versek) [html]
 • Szakács István Péter Az égő szárnyú madár (Novella) [html]
 • Kinde Annamária A várkisasszony megszabadítása; Tjer Forvardsen háza (Karcolatok) [html]
 • Tamás Tímea A zenélő bohóc (Vers) [html]
 • Bíró Á. Attila kabaLLa (Novella) [html]
 • Csutak Zoltán Idilli dili (Novella) [html]
 • Tóth Mária A japán metszet (Novella) [html]
 • Jánosházy György Abu’l-Amid ibn ar-Rajb szonettjeiből; Két portrévázlat (Versek) [html]
 • Tóth István Szent László király emléke költészetünkben [html]

FÓRUM
 • Lakatos Mihály Experimentális metaszöveg [html]

DOKUMENTUM
 • Albert Zsuzsa Legenda Nemes Nagy Ágnesről [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Demény Péter Két változat Szilágyi Domokosra [html]
 • Szilágyi Domokos Vér; Pogány zsoltárok – 7; Asszonyom; (Dal); Zápor; Székely János: Évek (Versek) [html]

SZEMLE
 • Páll Lajos Búcsú Páskándi Gézától [html]
 • Demény Péter – Láng Zsolt Dialógus [html]

Hadikikötő
 • Hadikikötő: Kovács András Ferenc [html]

1995. augusztus, VI. évfolyam, 8. szám


 • Jánk Károly A provincia; A kirakatrendező; (A szerelem esendő...); A menhely; Az áruló (Versek) [html]
 • Mártonffy Marcell Temérdek név alatt (Esszé) [html]
 • Páll Lajos Négy évszak; Mikor szilveszterkor; Bálint András emlékére; Nincs ára; A rét (Versek) [html]
 • Sebestyén Mihály Szerelmes novella [html]
 • Farkas Wellmann Endre Ágnesasszony emlékeiből (Vers) [html]
 • Lakatos Mihály Átváltozások (Novella) [html]
 • Dénes László A sziget fölsejlő képe; Jövőre (Versek) [html]
 • Két spanyol játék (Jánosházy György fordításai) Alfonso Zurro: Játék Pöttyről és a Halálról [html]
 • Két spanyol játék (Jánosházy György fordításai) Antonio Onetti: A Tőrös Szűz [html]
 • Gál Éva Emese Lázadó rettenet; Hűtlenség; Metszet; Pasztell; Kívül-belül; Törtszonett; Káosz; Nyugalom (Versek) [html]
 • Lászlóffy Csaba De ki a nyertes? (Kisregény, I. rész) [html]

FÓRUM
 • Selyem Zsuzsa A sötétség rései [html]

DOKUMENTUM
 • Albert Zsuzsa Legenda Csanádi Imréről [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Bogdán László Rilke-kerengő [html]
 • Rainer Maria Rilke Magány; Az idegen; A második elégia; Napsütötte országúton (Nemes Nagy Ágnes, Radnóti Miklós, Rónay György fordításai) [html]

Hadikikötő

1995. szeptember, VI. évfolyam, 9. szám


 • Határ Győző Elcsábulás; Húrtalan költő; Fejbúb (Versek) [html]
 • Vida Gábor Kolozsvári anzix (Regényvázlat) [html]
 • Káli István Várakozás (Hét haiku) [html]
 • Pusztai János Álmok (Naplójegyzet) [html]
 • Szász János Júdás és Jézus; Dunacorso; Harag György emlékezete; Válasz Kányádi Sándornak; Szász János (Versek) [html]
 • Herédi Gusztáv Bosnyákok (Naplójegyzet) [html]
 • Dobozi Eszter Magdalai Mária (Versek) [html]
 • Lászlóffy Csaba De ki a nyertes? (Kisregény; 2. befejező rész) [html]

DISPUTA
 • Szilágyi Júlia „Szabott nagyságom van, s az én vagyok” [html]
 • Szász László Az írószerep viszontagságai [html]

MŰTEREM
 • Kusztos Endre Magam vigasztalása [html]

DOKUMENTUM
 • Albert Zsuzsa Legenda Szabó Lőrincről [html]

Hadikikötő

1995. október, VI. évfolyam, 10. szám


 • Méliusz József Háborús napló (Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Borcsa János) [html]
 • Jánosházy György Áprilisi havazás; „Ábrándozás az élet megrontója”; Elégia Mallarmé délutánjáról; Radnótira gondol az erdő; Koronás muzsikusok (Szonettek) [html]
 • Gál Sándor Alternáció-kronológia (Napló) [html]
 • Czegő Zoltán Porban, füstben;... Tengerén kínjának... (Versek) [html]
 • Papp Sándor Zsigmond (’72-es blues) (Elbeszélés) [html]
 • Markó Bálint fetvozső (Novella) [html]
 • Szügyi Zoltán Budapesti tájvers; A magad helyén; Mégis, mert költő vagyok...; Nem tudom, van-e okom... (Versek) [html]
 • A tisztulás vágya. Chikán Bálint beszélgetése Ady Józseffel [html]

FÓRUM
 • Kali Kinga Ikarosz szárnyai [html]
 • Jánosházy György Shakespeare közöttünk [html]

DISPUTA
 • Dobák Lívia Conspirare necesse est! [html]
 • Martos Gábor Nyelv, dráma, nyelvdráma, drámanyelv; Szekusmese [html]

DOKUMENTUM
 • Legenda Sarkadi Imréről (Lejegyezte Albert Zsuzsa) [html]

Hadikikötő

1995. november, VI. évfolyam, 11. szám


 • László Noémi A díszletek mögött; Mozaik; Mértan; (Halottaim); (***) (***) (Versek) [html]
 • Visky András Északi megállóhely (Filmnovella) [html]
 • Vermesser Levente Előhívni az árnyékot (Vers) [html]
 • Szakítópróba – Papp Sándor Zsigmond kérdéseire válaszol Kornis Mihály, Károlyi Csaba, Réz Pál [html]
 • Kukorelly Endre H. Ö. L. D. E. R. L. I. N. (Versek) [html]
 • Balla D. Károly Egy negyedóra (Novella) [html]
 • Gagyi József A nemzetség és az idegen (Naplójegyzet) [html]
 • Ferenczi Attila Interjú hét részben a Házasságtörő Asszonnyal, avagy a szereplők hogyan ismerik fel az írójukat (Novella) [html]
 • Gergely Edit Mielőtt újratöltenél; Valakinek hallgatnia is kell (Karcolatok) [html]
 • Botár Emőke Nincs címe (Novella) [html]
 • Méliusz József Háborús napló (Második, befejező rész) [html]

FÓRUM
 • Láng Gusztáv Imitáció és variáció [html]

DISPUTA
 • Hubay Miklós Paradigmaváltás [html]
 • Angyalosi Gergely A tekintély trónfosztása [html]
 • Tarján Tamás Ez a föladat ránk marad [html]
 • Kántor Lajos Író és olvasó [html]

DOKUMENTUM
 • Legenda Kassák Lajosról (Lejegyezte Albert Zsuzsa) [html]

Hadikikötő

1995. december, VI. évfolyam, 12. szám


 • Mózes Attila (L)étlap [html]
 • Kuszálik Péter Példázat arról, mely’ sok módon lehet az étket megkavarni [html]
 • Demény Péter (Levél a jó szakácsnak) [html]
 • Bölöni Domokos Elindult a hagymalé [html]
 • Orbán János Dénes Az orvos válaszol [html]
 • Vitus K. György Szavak és falatok [html]
 • Lászlóffy Aladár Eszik evő csendesen [html]
 • Egyed Péter A peretz [html]
 • Lázáry René Sándor Konyhai ballada Julimról; Főzőcskéző köröcskézők Julimhoz [html]
 • Laczkó András Kemény Zsigmond étkezései [html]
 • Lászlóffy Csaba Kiben erőt vevén [html]
 • Ábrahám János Édes Jézus, légy vendégünk [html]
 • Tóth Mária Piros hús, fehér hús [html]
 • Kántor Lajos Svédcsavar [html]
 • Szakács István Péter Kék pajzsban szemtől szemben [html]
 • László Noémi Mit (is) eszik az árdéli írónő? [html]
 • Végh Balázs Mit eszik az erdélyi írónő? [html]
 • Kali Kinga Babgulyás á lá Petri (v. feltételes gulyás) [html]
 • Szabolcsi Borbála Heti étrend [html]
 • Kelemen Hunor Köménymaglevest soha [html]
 • Ferenczes István Mit eszik [html]
 • Fekete Vince Mit, hogyan? [html]
 • Kinde Annamária Örvényben [html]
 • Sebestyén Mihály Pas de Transylvanie [html]
 • Szász János Dán pástétom [html]
 • Kovács András Ferenc Álmodik a gyomor [html]
 • Gergely Tamás Ánsúvisz [html]
 • Az Uj Idők ajánlata [html]

1996. január, VII. évfolyam, 1. szám


 • Bogdán László Átiratok múzeuma. Ujjgyakorlat (Vers) [html]
 • Kuszálik Péter Malvin anyó életreceptjeiből (Novella) [html]
 • Jánosházy György A Hargitán; Már alkonyul; Szép titok: élet; Hogy kibírjam...; Weimari árnyak (Szonettek) [html]
 • Papp Sándor Zsigmond a köveken túl (Elbeszélés) [html]
 • Lászlóffy Csaba Hűség; Tejútra hágunk (Versek) [html]
 • Kinde Annamária Ha semmi nem jön el... (Karcolat) [html]
 • Benő Attila (Testfogyatkozás); (Kérdések); (Délután); (Folyók) (Versek) [html]
 • Lázár Zsuzsa Utazás Tahitire (Karcolat) [html]
 • Aurel Dumitraşcu A jó év; A fülemülék; Nem értek egyet egy amerikai költővel; Az ember, egy füst a dombról; Nem lehet másképp (Versek; Jánk Károly fordításai) [html]
 • Gál Éva Emese Lassan, temetve; Átmenet; Éjszaka (Versek) [html]
 • Demény Péter A taxisofőr (Novella) [html]
 • Fenyvesi István „Lehorgadtál hirtelen, csüggesz holtraváltan...” Jeszenyin halálának hetvenéves titka [html]

FÓRUM
 • Selyem Zsuzsa Profán kaddis [html]
 • Kányádi András Ablak a stációkra [html]
 • Berszán István Hümért leb....ák avagy a „Sire”-t kutyaharapással; Jánk Károly – Fókusz-versek [html]
 • László Noémi Szentek, Hümérek, Jánosok [html]

DOKUMENTUM
 • Albert Zsuzsa Legenda Zelk Zoltánról [html]

Hadikikötő

1996. február, VII. évfolyam, 2. szám


 • Vári Attila A holtak kárpótlása (Novella) [html]
 • Páll Lajos Áradj...; Hány társamhoz...; Nem omlott be...; Tamási Áron mondja; Ó, ti gyászolok...; Az éhség; Csak a jelennek...; A prédikátor; Hajóút; Húszas éveim (Versek) [html]
 • Lászlóffy Csaba Hadizóna (Novella) [html]
 • Veress Gerzson Sebző időben; A szobortemető (Versek) [html]
 • Markó Bálint A csapda (Novella) [html]
 • Fazakas Attila Hunor Salome; (kik sírnak szétnyitott arccal...) (Versek) [html]
 • Tömöry Péter Szibéria;... S nem lelé honját e hazában... (Versek) [html]
 • Lakatos Mihály A búcsú (Novella) [html]
 • Major-Zala Lajos Alter-na(t)ivitás; Ha-tártalanítás; Betöpörödünk; Kiősítés; Szétzagyváljuk magunkat; Ki(di)ófásítják lelked; Tyúktojásból sasok (Versek) [html]
 • Hogy mi történik, a lelkiismeretemre van bízva. Földes Imrével Kiss Zsuzsanna beszélget [html]

FÓRUM

DISPUTA
 • Visky András Egység a kétségben [html]

MŰTEREM
 • Szatmári Ágnes Műterem? [html]
 • Kovács András Ferenc Szatmári csend: élet [html]

PRÓZATÁR
 • Kuszálik Péter M. S. mester korai remekéről [html]
 • Márai Sándor A zsoké [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Tóth István Magyarországi latin himnuszok [html]

Hadikikötő

1996. március, VII. évfolyam, 3. szám


 • Lázáry René Sándor Joe Coleman balladája (Vers) [html]
 • Kovács András Ferenc Texasi csendélet; Annie Rhodes Stanton (Versek) [html]
 • Vári Attila Bodon diadala (Novella) [html]
 • Tóth István Tüzes tetőn – fagyos földön; Szimultán (Versek) [html]
 • Lászlóffy Csaba Délutáni alvás (Novella) [html]
 • Bogdán László Átiratok múzeuma (Versek) [html]
 • Balla D. Károly Visszhang (Novella) [html]
 • Jánosházy György Vörösmarty után
 • William Shakespeare Julius Caesar (Tragédia; Jánosházy György fordítása) [html]

FÓRUM
 • Lászlóffy Aladár „Én úgy tudom, a költők sokáig élnek” [html]
 • Mózes Attila Reinkarnáció [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Jánk Károly „Ahol már nem a kard ragyogása szép...” [html]
 • Nagy László Szeretők; Apám; Én fekszem itt; Én és a fájdalom; Ajándék; Így írlak versbe (Versek) [html]

DOKUMENTUM
 • Legenda Veres Péterről. Lejegyezte Albert Zsuzsa [html]

Hibaigazítás
 • Hibaigazítás helyett. Réz Pál levele [html]

Hadikikötő

1996. április, VII. évfolyam, 4. szám


 • LÁSZLÓFFY ALADÁR Macska-Periklész; Kék égben a semmi; Szóltam (Versek) [html]
 • ESTERHÁZY PÉTER Év eleji mondatok (Naplójegyzet) [html]
 • SZILÁGYI JÚLIA Töredékek a másik szabadságról (Naplórészlet) [html]
 • ZALÁN TIBOR Mese a lét adta játékról (Vers) [html]
 • GYÖRGY ATTILA Nagyapám és a szépasszonyok esete, ahol a kakas szerepe sem mellékes (Novella) [html]
 • GOMBOS SZILÁRD Demeter Olga balladája; Léha dal (Versek) [html]
 • GYÖRFFY KÁLMÁN Tükörcserepek (Regényrészlet) [html]
 • KARÁCSONYI ZSOLT Fűszálak; Gondolat; Ötórai tea; A kések éjszakája; Legenda a Szigetről (Versek) [html]
 • SZAKÁCS ISTVÁN PÉTER Játék a kulccsal (Novella) [html]
 • LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ Nem bohóc, de; Elviselem a hőséget; A kultúra gyűrűi; A provokátornő; A biedermeier újrafelfedezése (Versek) [html]
 • KERESKÉNYI SÁNDOR Vonzódás az idő utánhoz (Esszé) [html]

FÓRUM
 • ISTVÁN MIHÁLY Homo christianus [html]
 • SELYEM ZSUZSA Szépen – ábécé sorrendben [html]
 • VERESS DÁNIEL Lehetőségek peremvidékén [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • BOGDÁN LÁSZLÓ Az „én” lisszaboni farsangja [html]
 • FERNANDO PESSOA Önlélekrajz; Sebestyén, Portugália királya; Ez a régi szorongás; Ez; Angol szonettek; Ma csaknem két oldalt olvastam...; Hogy nagy légy, légy teljes önmagad; Kinek a múltja jár eszembe vissza; Énbennem sokan élnek; Jaj, mennyi bánat, menny [html]

DOKUMENTUM
 • KUTI MÁRTA Székely János, a szerkesztő és levelezése [html]

MŰTEREM
 • V. KEDEI ZOLTÁN A művészet – otthonom [html]

Hadikikötő

1996. május, VII. évfolyam, 5. szám


 • BALLA ZSÓFIA De kár lenne a fiúkért; A szép fegyverkovácsné elköszön a régi fiúktól; Item (Versek) [html]
 • SZÉPRÉTI LILLA Istenházi lakáscsere (Novella) [html]
 • JÁNOSHÁZY GYÖRGY Ének az éjben; Falun; Hogy kibírjam...; Úszó sziget; Szilveszteri elégia; Szieszta Bosch paradicsomában; A Kis Magyar Brehmből (Szonettek) [html]
 • VÁRI ATTILA A szabadságos kentaur (Novella) [html]
 • MÓZSI FERENC folyamatosság...; helyettem...; Robinzonról...; (nem) ajánlatos...; célzatosan...; összetörhetetlenül... (Versek) [html]
 • SZAKÁCS ISTVÁN PÉTER A titok (Novella) [html]
 • BOGDÁN LÁSZLÓ Átiratok múzeuma (Versek) [html]
 • BÍRÓ Á. ATTILA Kerevet (Novella) [html]
 • MIKÓ ANDRÁS fagyok, kedves (Vers) [html]
 • SELYEM ZSUZSA Tánc, nyugvás egy-ütemben (Tanulmány) [html]

FÓRUM
 • MIKOLA PÉTER Csillag-mondatok az éjszakában [html]
 • LÁSZLÓ NOÉMI Parázskönyvben hangról hangra [html]
 • DEMÉNY PÉTER Parázskönyv [html]
 • ISTVÁN MIHÁLY Olvasmányos történelem [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • BOGDÁN LÁSZLÓ A megdicsőült múzsa és a bűnbánó költő [html]
 • BORISZ PASZTERNAK Változás; Lelkem; Őszi erdő; Gyönyörű vagy; Vallomás; Éji virágok; A fordulón túl (Versek; Baka István, Illyés Gyula, Képes Géza fordításai) [html]

DOKUMENTUM
 • NAGY PÁL „Láthatatlan lobogó” alatt [html]

Hadikikötő

1996. június, VII. évfolyam, 6. szám


 • VIDA GÁBOR Hívószöveg [html]
 • LÁZÁRY RENÉ SÁNDOR Novum Forum Siculorum [html]
 • SZAKÁCS ISTVÁN PÉTER A vakok városa [html]
 • SZÁNTAI JÁNOS Hajlongások [html]
 • PAPP SÁNDOR ZSIGMOND gúdbáj [html]
 • LÁSZLÓ NOÉMI Ének a ködben [html]
 • BOGDÁN LÁSZLÓ Átiratok múzeuma [html]
 • GYÖRGY ATTILA Város, templomokkal és szilvapálinkával [html]
 • BERSZÁN ISTVÁN A templom nélküli város [html]
 • JÁNK KÁROLY Emlékek háza; A véletlen formatervezése; Vonat; Monológ a határon; [html]
 • SELYEM ZSUZSA A kulcs a nyakában [html]
 • KERESKÉNYI SÁNDOR Élet Velencében [html]
 • ION MUREŞAN A hang; Vázlat a versről (Vermesser Levente fordításai); Az ablakból (Jánk Károly fordítása) [html]
 • VIOREL MUREŞAN A költő (Vermesser Levente fordítása) [html]
 • CĂLIN VLASIE Protokoll (Vermesser Levente fordítása) [html]
 • BOGDÁN LÁSZLÓ Az eltünt(etett) város [html]
 • NICHITA STĂNESCU Ének a nagy útra; A kandúr balladája (Jánk Károly fordításai) [html]
 • VIDA GÁBOR Közelítés [html]
 • GERGELY EDIT Ellenkarcolat [html]
 • ORBÁN JÁNOS DÉNES 20. könyv [html]
 • JÓZSA ISTVÁN Hiperénor [html]

Hadikikötő

1996. július, VII. évfolyam, 7. szám


 • KOLOZSVÁRI PAPP LÁSZLÓ A káosz csontváza [html]
 • ANAVI ÁDÁM Élj sokáig... (Vers) [html]
 • MÉHES GYÖRGY Quadrille (Novella) [html]
 • SERÉNYI SPRENGER FERENC Kertben; Reményforrás; Szindbád; Titokzatos szépségű lét; Végállomás előtt; Földrengés háború után (Versek) [html]
 • BÖLÖNI DOMOKOS Furulyám szól: trululu (Novella) [html]
 • BENŐ ATTILA (Amikor a madarak); (Halászat); (Amitől félsz); (Határok); (Nélküled); (Tekintetedben áznak); (Hálók) (Versek) [html]
 • GÉCZI JÁNOS Tiltott ábrázolások könyve (Regényrészlet) [html]
 • TAMÁS TÍMEA A zenélő bohóc (Vers) [html]
 • MÁRTON ATTILA Variációk egy Esterházy-dallamra; Variációk egy Esterházy-témára [html]
 • NAGY ATTILA Csillag, ha forma; Kisfiam...; In memoriam Baka István(is) (Versek) [html]
 • KUSZÁLIK PÉTER Bernát Pál keresztútjai (Napló) [html]

DOKUMENTUM
 • MÉSZÁROS JÓZSEF Szilágyi Domokos hagyatékából (Versek és levelek) [html]
 • SZILÁGYI DOMOKOS A fájdalom dalaiból; Az öröm dalaiból; A festő halála; Ki tiltja meg; Munka; Sötét betűk; Március (Versek) [html]

FÓRUM
 • GÁLL ERNŐ A „Makkai-dosszié” viszontagságai [html]

MŰTEREM
 • FÜZI LÁSZLÓ Pusztulás és derű [html]

SZEMLE
 • PAPP SÁNDOR ZSIGMOND A sárkány megkísértése [html]
 • DEMÉNY PÉTER Beűzetés [html]
 • KUSZÁLIK PÉTER Cseke Péter: Vigyázó torony [html]

DELEATUR

1996. augusztus - szeptember, VII. évfolyam, 8 - 9. szám


 • GÁLFALVI GYÖRGY Hazahívó [html]
 • BALLA ZSÓFIA Angyalnak lenni (Vers) [html]
 • BODOR ÁDÁM Rokonaink szaga (Novella) [html]
 • KOLOZSVÁRI PAPP LÁSZLÓ A doki esete Kiss Ritával (Elbeszélés) [html]
 • BÁRDOS B. ARTHUR A hetvenharmadikra; Kopár dal; Adagio barbaro; Tükörtekintet (Versek) [html]
 • VERESS ZOLTÁN Belső monológ kora reggel (Regényrészlet) [html]
 • TELEGDI MAGDA Nyárközép (Karcolat) [html]
 • CSELÉNYI BÉLA A spártai vadnyúl; csehbohócplakát; A Toldalagi–Korda ház ablakrácsa; A helyezkedőkhöz; Mit ragadok meg?; Rekonstrukció; Zágoni képeslap (Versek) [html]
 • PANEK ZOLTÁN Dsidaiáda (Esszé) [html]
 • LÁNG GUSZTÁV A „magyar zsoltár” polifóniája (Tanulmány) [html]
 • CZEGŐ ZOLTÁN Meditáció: Ajánlott levél; Példabeszéd (Versek) [html]
 • KÖNTÖS-SZABÓ ZOLTÁN Piros nyelű sarlók ideje (Regényrészlet) [html]
 • MÁTYÁS B. FERENC Rekviem napi árfolyamon (Novella) [html]
 • PAIZS TIBOR Gyöngykorom; Csomagolunk (Versek) [html]
 • KOCSIS ISTVÁN A Szent Korona tana és a mai magyar nemzet (Tanulmány) [html]
 • TÖMÖRY PÉTER lányom álma fölött tavasz a hazám; határtalanság végső peremén (Versek) [html]
 • MOLNÁR H. LAJOS Hogyan nem lettem svéd/ (Napló) [html]
 • GERGELY TAMÁS A Stockholm–Bukarest-tengely (Napló) [html]
 • BEKE GYÖRGY Uzon Budapesten avagy egy 150 éves katonakulacs (Napló) [html]
 • BODOR PÁL Lelkiismeretfurdalásunk: a túlvilág (Napló) [html]
 • HUSZÁR SÁNDOR Levélféle... (Napló) [html]
 • PETHŐ LÁSZLÓ Fényességben; Kezdeti vég (Versek) [html]
 • ÁGOSTON VILMOS Átmeneti napló [html]
 • SZÁSZ LÁSZLÓ Ex novo; A túlélés esélyei: szellemi diaszpórák; Próbatétel [html]
 • SZÁVAI GÉZA Villámcsapás, derült ég [html]
 • BALÁZS IMRE A köd mögül [html]

1996. október, VII. évfolyam, 10. szám


 • JAKABFFY TAMÁS a tévén hagyott levél; változat a tévén hagyott levélre (Versek) [html]
 • LÁSZLÓFFY ALADÁR Bánkok vagy bunkók?(Penna Historiae) [html]
 • DOBOZI ESZTER Oda és vissza; Vízszintesen (Versek) [html]
 • PANEK ZOLTÁN A háromszögletű bélyegző (Napló) [html]
 • SERÉNYI SPRENGER FERENC Etruszk titok (Vers) [html]
 • GULYÁS MIKLÓS Svédországi levél [html]
 • DEMÉNY PÉTER Amatőr tercina; Dal (Versek) [html]
 • GERGELY EDIT Költö(n)zés (Karcolat) [html]
 • FERENCZI TIBOR Istennővel nehéz... (Novella) [html]
 • GYÖRFFI KÁLMÁN Az én trianonom (Regényrészlet) [html]
 • LÁZÁRY RENÉ SÁNDOR Nevető temetők öröméből (Versek) [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • MAGDA VAN DER ENDE Árva Bethlen Kata [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • BOGDÁN LÁSZLÓ Eliot úr sétái [html]
 • T. S. ELIOT A háromkirályok utazása; Animula; Marina (Vas István fordításai); A ladiklaki kandúr (Tellér Gyula fordítása) [html]

SZEMLE
 • MIKOLA PÉTER A jerikói trombitás [html]
 • LÁSZLÓ NOÉMI Tovasiklom Grúziába... [html]

1996. november, VII. évfolyam, 11. szám


 • VISKY ANDRÁS Miatyánk ’95 (Vers) [html]
 • LÁSZLÓFFY CSABA Pszichoszimfónia két tételben (Novella) [html]
 • ANDRÁS SÁNDOR Kozmognómia; jellentés (Versek) [html]
 • GYÖRGY ATTILA A boszorkányok természetéről; A boszorkányok mezítelenségéről, s az irántuk való vágyakozásról; Sprenger mester elbeszélése a beteljesületlen szerelemről s az érzelmek útvesztőjéről (Regényrészletek) [html]
 • CSELÉNYI BÉLA A giliszta balladája; A delfinek; A fogorvos üdvözülése (Versek) [html]
 • GÁSPÁR B. ÁRPÁD Szolzsenyicin (Novella) [html]
 • TÓTH ISTVÁN A múzsa alakváltozásai (Vers) [html]
 • És kit ne érdekelne a jövő? (Interjú; Lejegyezte KINDE ANNAMÁRIA) [html]
 • LAKATOS MIHÁLY Ünnep (Novella) [html]
 • GÁL ÉVA EMESE Idézet; Részvers; Hold; Délután (Versek) [html]
 • GERGELY EDIT Kocsma-i-ntermezzo (Novella) [html]
 • JÁNOSHÁZY GYÖRGY Pécsi elégia; Naplemente; Csöndes a Nyárád; Ultima ratio; A Kis Magyar Brehmből (Szonettek) [html]
 • VERESS DÁNIEL Belső valóságunk hűséges tükre (Penna Historiae) [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • CSANÁDI IMRE Szolgáló éneke (Vers) [html]
 • ALFÖLDY JENŐ Rekonstrukció a „magyarok szimfóniájáról” [html]

SZEMLE
 • TARNÓI BEÁTA Reménytelen Éneklő Borz [html]
 • MIKOLA PÉTER Végállomás [html]
 • ISTVÁN MIHÁLY Szépítő szándékok [html]
 • MERNYEI ERZSÉBET Bezárkózás a nemzeti hagyományba [html]
 • NAGY ANTAL ISTVÁN Táguló közérzetünk [html]

1996. december, VII. évfolyam, 12. szám


 • *** Egy gerinces lény [html]
 • BOGDÁN LÁSZLÓ Az álomban (?) látott könyv [html]
 • SEBESTYÉN MIHÁLY Manuale confessorum [html]
 • LÁSZLÓFFY ALADÁR Szürke, lehetetlen estén (Vers) [html]
 • VIDA GÁBOR Vidéki olvasónapló [html]
 • FEKETE VINCE Könyvek története [html]
 • LÁZÁRY RENÉ SÁNDOR Quintus Horatius Flaccus műveire; Lázáry Ferenczhez; Tentation (Versek) [html]
 • SZILÁGYI JÚLIA Várakozás-olvasatok [html]
 • FODOR SÁNDOR Az én könyvem [html]
 • EGYED EMESE Az utálatos könyv és a fattyú [html]
 • LÁSZLÓFFY CSABA Könyv – könyvebb (Vers) [html]
 • JÁNOSHÁZY GYÖRGY Könyv vagy tévé? [html]
 • MARTOS GÁBOR Könyv/látó/más [html]
 • LÁSZLÓ NOÉMI ha könyv, legyen (Vers) [html]
 • KUSZÁLIK PÉTER Téma és parafrázis [html]
 • NAGY ATTILA Napi robotos vagy organikus értelmiségi? [html]

1997. január, VIII. évfolyam, 1. szám


 • TOMPA GÁBOR Nyitott sor; Levél Hamlethez; Bloody-Mary; A Hold szerelmesének; Post scriptum (Versek) [html]
 • GULYÁS MIKLÓS Utóirat parancsra [html]
 • HORNYÁK JÓZSEF Levelek [html]
 • LÁSZLÓ NOÉMI más; és; Őszi hold; Miközben éppen érkezel; Illeték; számvetés; utómondat; ha volna; haladék (Versek) [html]
 • KUKORELLY ENDRE 1/1 (Regényrészlet) [html]
 • KABDEBÓ TAMÁS Milyen színű éjjel a tenger? (Novella) [html]
 • KARÁCSONYI ZSOLT Szabólegény dala; Mint stoppos; Parnasszusi töredék (Versek) [html]
 • GERGELY TAMÁS Struccpurc (Monológ) [html]
 • JÁNK KÁROLY Egy emlékkönyvbe; Ami utolszor szólított; Tájkép, cigarettafüsttel; Ajándékosztás és hódolat; Mikor hajnalodik (Versek ) [html]
 • ZAKARIÁS ERZSÉBET Asszonyok Erdővidék változó társadalmában (Penna Historiae) [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • BOGDÁN LÁSZLÓ Vas István őszikéi [html]
 • VAS ISTVÁN Medárd; Beethoven öregkora; Pentaton; Nagyszombat, 1704; Abélard szombatesti himnusza (Versek) [html]

SZEMLE
 • VÉGH BALÁZS Égi város [html]
 • BARTHA BALOG EMESE Fényi István égi városa és a városalapítás gondjai [html]
 • KABAI MELINDA Tempus fugitivus [html]
 • CZINTOS EMESE Panaszkodik a madárijesztő [html]
 • MIKOLA PÉTER Az írás kockázata [html]
 • LÁSZLÓ NOÉMI A posztmodernen is túl [html]
 • DEMÉNY PÉTER Kegyetlen kegyelet [html]

1997. február, VIII. évfolyam, 2. szám


 • KIRÁLY LÁSZLÓ Csúfhistóriák (Versek) [html]
 • LÁSZLÓFFY CSABA A költő utolsó színhelye (Elbeszélés) [html]
 • JÁNOSHÁZY GYÖRGY Téltől – télig (Szonettek) [html]
 • KOVÁCS FERENC Cserei Mihály históriája (Penna historiae) [html]
 • VERESS GERZSON A családi kör négyszögesítése (Vers) [html]
 • DEMÉNY PÉTER Milotay (Karcolat) [html]
 • MOLNÁR ZOLTÁN Csigacsókcsata; Tájkép történéssel (Versek) [html]
 • BOGDÁN LÁSZLÓ Szentgyörgyi Demokritus (Napló) [html]
 • EGYED EMESE Faragott kép (Vers) [html]
 • KISS ZSUZSÁNNA A magyar Lear király szöveg- és színpadtörténete (Tanulmány; I. rész) [html]

MŰTEREM
 • SIMON ENDRE Az alkotás folyamata [html]

SZEMLE
 • ISTVÁN MIHÁLY A nép élete [html]
 • DEMÉNY PÉTER Egy vita nekrológja [html]
 • MIKOLA PÉTER Érdemes – nem érdemes? [html]
 • JOIKITS MELINDA Kirepülnek-e a lepkék a szekrényből? [html]
 • ORBÁN JÁNOS DÉNES A Remény(ik)-kísértet [html]
 • NAGY ZSÓFIA Válogatott sárkányölők [html]
 • BALÁZS IMRE JÓZSEF A találkozó leteríthetetlen [html]
 • HEVESI ZOLTÁN ISTVÁN Az agg Werther átámításai [html]
 • VALLASEK JÚLIA Ráhangolás az elhangolásra [html]

1997. március, VIII. évfolyam, 3. szám


 • JÁNOSHÁZY GYÖRGY Shakespeare nyomában [html]
 • JOHN KEATS Nagy Ottó (Tragédia, I. rész; Jánosházy György fordítása) [html]
 • DOMOKOS JOHANNA Confondu (Vers) [html]
 • LÁSZLÓFFY CSABA Vékony szerencsét játszik az idő (Penna Historiae) [html]
 • BÁRDOS B. ARTHUR Gyermekszem: A remekmű; A labdarúgó; A példakép (Versek) [html]
 • PAPP SÁNDOR ZSIGMOND Bohócok 35 milliméteren (Napló) [html]
 • MAJOR-ZALA LAJOS Arc s-arc vagy h-arc; A s(z)-ótár halott (Versek) [html]
 • SZAKÁCS ISTVÁN PÉTER A belga utazó (Elbeszélés) [html]
 • PÁLL LAJOS Építő idő; Sugorán; Nehéz elhinni; Ha elmondom...; Eltűnt; Plugorral hajnalban (Versek) [html]
 • KISS ZSUZSÁNNA A magyar Lear király szöveg- és színpadtörténete (Tanulmány, II., befejező rész) [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • MURVAI BÉLA Szép mű világ avagy a megtalált illúziók [html]

MŰVÉSZVILÁG
 • ZUDOR IMOLA Alter-natíve 4. 1996. [html]
 • DEMÉNY PÉTER A megszépíthetetlen messzeség [html]
 • VIDA GÁBOR Mitől Schelling? [html]
 • PALKÓ MÁRIA Paradox (tudat)állapotok [html]
 • BALÁZS IMRE JÓZSEF Római kettőskép [html]
 • MARKÓ ENIKŐ Dokumentum vagy fikció? [html]

SZEMLE
 • ZUDOR IMOLA Alter-natíve 4. 1996. [html]
 • DEMÉNY PÉTER A megszépíthetetlen messzeség [html]
 • VIDA GÁBOR Mitől Schelling? [html]
 • PALKÓ MÁRIA Paradox (tudat)állapotok [html]
 • BALÁZS IMRE JÓZSEF Római kettőskép [html]
 • MARKÓ ENIKŐ Dokumentum vagy fikció? [html]

1997. április, VIII. évfolyam, 4. szám


 • DOBOZI ESZTER Borszéki vázlatok (Versek) [html]
 • LENGYEL BALÁZS Pilinszky lakásai [html]
 • KÁLI ISTVÁN Kórlap-vázlat; Minthogy; Október; Áprily-s (Versek) [html]
 • FÁBIÁN IMRE Fekete bojtár; Tenkei út; Magyarul (Versek) [html]
 • BOGDÁN LÁSZLÓ A tiszteletes úr reggelije (Penna Historiae) [html]
 • FÜLÖP GÁBOR Versmarasztaló; Egyensúly; Könnytár; Disznóölés (Versek) [html]
 • BARTIS IMRE Egy kamaszlélek amputációja során felmerülő árva kérdések és mostoha válaszok (Napló) [html]
 • JOHN KEATS Nagy Ottó (Dráma; 3. és 4. felvonás; Jánosházy György fordítása) [html]

DOKUMENTUM
 • GÁLL ERNŐ és ILIA MIHÁLY levelezéséből [html]

IRODALOM ÉS ISKOLA
 • KÖDÖBÖCZ GÁBOR „Játsszuk, ami nincs, de lehetne.” Végtelennel játszó véges (Adalékok Szilágyi Domokos portréjához) [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • BENŐ ATTILA Komjáthy Jenő emigrációja [html]
 • KOMJÁTHY JENŐ Magamról; Magdaléna; A kis lelkek; Kereslek; A semmi; A homályból (Versek) [html]

SZEMLE
 • BALÁZS IMRE JÓZSEF A hiúzok nem háziállatok [html]
 • NAGY ZSÓFIA A múlt vonzásában [html]
 • HEVESI ZOLTÁN ISTVÁN Vértelen évek [html]
 • CZINTOS EMESE Három vers – egy kötet? [html]
 • KABAI MELINDA Európai olvasókönyv [html]
 • ISTVÁN MIHÁLY A Korunk dicsérete [html]
 • DEMÉNY PÉTER A tisztulás vágya [html]

DELEATUR
 • SZABOLCSI BORBÁLA A tördelés állatorvosi lova [html]

1997. május, VIII. évfolyam, 5. szám


 • LÁSZLÓFFY ALADÁR SzámítóKép; Poraink; Vak szél. Fületlen állomás (Versek) [html]
 • FODOR SÁNDOR A tizenegyedik üveg (Elbeszélés) [html]
 • KIRÁLY LÁSZLÓ Évforduló ’96-’97; Olyan; Sehideg; Ön; A szerelmesek (Versek) [html]
 • GULYÁS MIKLÓS Utóutóirat előszó gyanánt [html]
 • SEBESTYÉN MIHÁLY Előszó a tavaszhoz Trójában; A Kerúb Bukása Közben Mondja (Prózaversek) [html]
 • KÁLI ISTVÁN Kutyák (Elbeszélés) [html]
 • BOGDÁN LÁSZLÓ Átiratok múzeuma (Versek) [html]
 • CSÁVOSSY GYÖRGY Falra írt nevek elégiája (Vers) [html]
 • SZECSŐ ANDRÁS A bűvész (Filmnovella) [html]
 • DEMÉNY PÉTER Szerelmes dal a Fekete Hölgyhöz; Búcsúszonett (Versek) [html]
 • BENŐ ATTILA (Kempis Tamás imája); (Van Gogh: Csillagos éjszaka); (Fohász); (Vagyok); (Nem Árkádiában) (Versek) [html]
 • JOHN KEATS Nagy Ottó (Dráma; befejező rész; Jánosházy György fordítása) [html]

FÓRUM
 • SELYEM ZSUZSA Az és angyala. I. Az Esterházy-recepció vázlatos áttekintése [html]

MŰVÉSZVILÁG
 • KIRÁLY HAJNAL „A hang önző bája” [html]

SZEMLE
 • ISTVÁN MIHÁLY A személyesség újabb megnyilvánulása [html]
 • GYÖRGY ANDREA Harisok és harisnyák [html]
 • BARTHA-BALOG EMESE A család-regény és a regény családja [html]
 • CSOBÁN ENDRE ATTILA Küldöm a frigy-ládát [html]
 • OROSZ JUDIT Ajándék – de milyen áron? [html]
 • MARKÓ ENIKŐ „Történetek, amelyeket hallottam, átéltem, kitaláltam” [html]

1997. június, VIII. évfolyam, 6. szám


 • PARTI NAGY LAJOS Rókatárgy alkonyatkor [html]
 • TANDORI DEZSŐ Aki véget szánt... [html]
 • HÁY JÁNOS Minek ne; Ezt érted teszem... [html]
 • GARACZI LÁSZLÓ Plénum void [html]
 • KEMÉNY ISTVÁN Ítéletnapi köszöntő; Az ébresztés [html]
 • ALOJZ IHAN Az illatos bőrről (Reiman Judit fordítása) [html]
 • SCHEIN GÁBOR Bányaomlás; Átváltozás; Prefáció; Kút; Egy eltűnt mondat, néhány fölösleges sor [html]
 • TÉREY JÁNOS Via Lilla [html]
 • NÉMETH GÁBOR Nappali ház [html]
 • ORSÓS LÁSZLÓ JAKAB Nappali ház (OROSZ JUDIT ajánlása) [html]
 • NÁDAS PÉTER Helen [html]
 • SZIJJ FERENC válasza [html]
 • MÁRTON LÁSZLÓ Orpheus a sakktáblán [html]
 • CSUHAI ISTVÁN Változatok az operára, opus-szám kettő [html]
 • MOLDOVÁN DOMOKOS-SZŐCS GÉZA Heréltek [html]
 • BRUNO SCHULZ A valóság mitizálása (Reiman Judit fordítása) [html]
 • LUDWIG WITTGENSTEIN Előadás az etikáról (Babarczy Eszter fordítása) [html]
 • Miért ír Ön? (Válaszol: Balassa Péter, Bodor Ádám, Esterházy Péter, Garaczi László, Kornis Mihály, Parti Nagy Lajos) [html]
 • SZILASI LÁSZLÓ Szent István Porter Sör (CZINTOS EMESE) [html]
 • NÉMETH GÁBOR Hungária extra dry (Szijj Ferenc fordítása) (ZUDOR IMOLA) [html]
 • „Múlt századi stilizált férfitudattal nőttem fel KALMÁR MELINDA beszélgetése EL KAZOVSZKIJJAL (TÖRÖK ZSUZSA) [html]
 • RICHARD BRAUTIGAN Irodalmi élet Kaliforniában – 1964 (Erdélyi Annamária fordítása) (JOIKITS MELINDA) [html]
 • PERNECZKY GÉZA Utópiák és komplexitások avagy Eukleidész a cethal gyomrában (BALÁZS IMRE JÓZSEF) [html]
 • DARVASI LÁSZLÓ Veisz, a béna [html]
 • Sült kép hatvanöt pötty hűlt helyével (VALLASEK JÚLIA) [html]
 • GARACZ1 LÁSZLÓ Eksztatikus monológok (DEMÉNY PÉTER) [html]
 • FORGÁCH ANDRÁS Az angyalarcú kígyó (PALKÓ MÁRIA) [html]
 • JACQUES DERRIDA Levél egy japán baráthoz (Pörczi Zsuzsanna és Takács Ádám fordítása) [html]

1997. július, VIII. évfolyam, 7. szám


 • FERENCZES ISTVÁN Mint skót elégiában az ősz; Addenda az LV. zsoltárhoz (Versek) [html]
 • PANEK ZOLTÁN Jelmondat (Napló) [html]
 • RENÉ GUY CADOU Apollinaire temetése [html]
 • JEAN JACQUES CELLY Litánia; Emberek; Bölcsesség [html]
 • PHILIPPE CHABANEIX Champs-Élysées [html]
 • GUY CHAMBELLAND Nehéz; Külváros [html]
 • GEORGES CHARAIRE Párbaj [html]
 • EUGÉNE GUILLEVIC Politika [html]
 • JEAN-LUC MOREAU Rejtett szülőfolyóm; Szeretlek látni, ha... [html]
 • RAYMOND QUENEAU A bajnok dala [html]
 • JEAN ROUSSELOT Mint mondja Eliot; Püspökfalat; A nagy kútásóhoz [html]
 • SAINT-JOHN PERSE Ének egy napéjegyenlőségért [html]
 • PAPP SÁNDOR ZSIGMOND Beethoven út kilenc (Novella) [html]
 • GÁL ÉVA EMESE Siess!; Maszk; Folyamat; Bizonytalan táj; Szubjektív (Versek) [html]
 • TÓTH MÁRIA Kutyák tele (Kisregény; I. rész) [html]
 • SZÁSZ JÁNOS Születésnapi önajándékok (Versek) [html]

FÓRUM
 • FERENCZES ISTVÁN Mint skót elégiában az ősz; Addenda az LV. zsoltárhoz (Versek) [html]
 • PANEK ZOLTÁN Jelmondat (Napló) [html]
 • RENÉ GUY CADOU Apollinaire temetése [html]
 • JEAN JACQUES CELLY Litánia; Emberek; Bölcsesség [html]
 • PHILIPPE CHABANEIX Champs-Élysées [html]
 • GUY CHAMBELLAND Nehéz; Külváros [html]
 • GEORGES CHARAIRE Párbaj [html]
 • EUGÉNE GUILLEVIC Politika [html]
 • JEAN-LUC MOREAU Rejtett szülőfolyóm; Szeretlek látni, ha... [html]
 • RAYMOND QUENEAU A bajnok dala [html]
 • JEAN ROUSSELOT Mint mondja Eliot; Püspökfalat; A nagy kútásóhoz [html]
 • SAINT-JOHN PERSE Ének egy napéjegyenlőségért [html]
 • PAPP SÁNDOR ZSIGMOND Beethoven út kilenc (Novella) [html]
 • GÁL ÉVA EMESE Siess!; Maszk; Folyamat; Bizonytalan táj; Szubjektív (Versek) [html]
 • TÓTH MÁRIA Kutyák tele (Kisregény; I. rész) [html]
 • SZÁSZ JÁNOS Születésnapi önajándékok (Versek) [html]

FÓRUM
 • SELYEM ZSUZSA Az és angyala (Tanulmány; II. rész) [html]

DOKUMENTUM
 • SZÁSZ JÁNOS MÉLIUSZ JÓZSEF levelesládájából (Közzéteszi SZÁSZ JÁNOS) [html]

SZEMLE
 • DEMÉNY PÉTER Egy pohár vigyor [html]
 • PALKÓ MÁRIA Illúziók labirintusa [html]
 • JOIKITS MELINDA Mene tekel ufarszin [html]
 • LUFFY KATI „Igazi szép békebeli történet [html]
 • VALLASEK JÚLIA Üszökköltészet [html]

POSTALÁDA
 • LÁSZLÓFFY CSABA Kapard meg a kultúrát avagy a befogadás etikája [html]

1997. augusztus-szeptember, VIII. évfolyam, 8–9. szám


 • JÁNK KÁROLY Recept; Egy szem cseresznye (Versek) [html]
 • SZAKÁCS ISTVÁN PÉTER Preferanszparti (Novella) [html]
 • VILLÁNYI LÁSZLÓ Két haiku; Kislány (Versek) [html]
 • KABDEBÓ TAMÁS Möbius-Strip (Novella) [html]
 • DEMÉNY PÉTER Szerenád ... (Vers) [html]
 • LÁSZLÓFFY CSABA Az „áldozat”; Opus 2000-ben; Szerelem ablaka (Versek) [html]
 • TÓTH MÁRIA Kutyák tele (Kisregény; 2., befejező rész) [html]
 • BARTHA GYÖRGY Balatonszárszó (Vers) [html]
 • KISGYÖRGY RÉKA Honvágy, hazaárulás (Novella) [html]
 • KILLÁR KATALIN Film (Vers) [html]
 • SZABÓ ÁRPÁD TÖHÖTÖM Kinyitom az ajtót (Novella) [html]
 • LÖVÉTEI LÁZÁR LÁSZLÓ Szerelmes versek [html]
 • SIMON ATTILA Szép vagyok (Novella) [html]
 • FAZAKAS ATTILA Tolvajlás a katakombákban; Szibylla-cédulák Tűsarok, Valéry (Versek) [html]
 • JÁNOSHÁZY GYÖRGY Petőfi után [html]
 • WILLIAM SHAKESPEARE Coriolanus (Tragédia; Jánosházy György fordítása) [html]

FÓRUM
 • SELYEM ZSUZSA Az és angyala (3., befejező rész) [html]

DOKUMENTUM
 • DOMOKOS GÉZA Vesztesek és nyertesek [html]

MŰTEREM

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • DEMÉNY PÉTER Miklós [html]
 • RADNÓTI MIKLÓS Tétova óda; Nyugtalan éj; Ötödik ecloga; Papírszeletek – Virág; Álomi táj; Á la recherche...; Erőltetett menet; Razglednicák (Versek) [html]

SZEMLE
 • BALÁZS IMRE JÓZSEF Játék kulcsokkal [html]
 • VALLASEK JÚLIA Akváriumélet és tömegiszony [html]
 • BARTHA-BALOG EMESE A kitolt korlátok helye [html]
 • BOKA LÁSZLÓ És ha a bölcsek nem néznek félre...? [html]
 • HOLL ILDIKÓ Becsületes elkötelezettség [html]
 • DEMÉNY PÉTER Képleírás [html]
 • GERGELY EDIT Travesztia (?plágiyoum) egy torzóra, mi ballada vala [html]

1997. október, VIII. évfolyam, 10. szám


 • JÁNOSHÁZY GYÖRGY Őszi szélben; Találkozás régi szeretővel; Mint hulló csillagot a csillagász; Megtanultam békén viselni...; Ötven év után; Barátom, H.; Esti búcsú; Mint aki a sínek közé esett...; Alkaioszi vers a vénekről (Szonettek) [html]
 • GYÖRGY ATTILA Csendélet csillagokkal; Majd; Marssal Vénusz ellen; A torony (Novellák) [html]
 • TOMPA GÁBOR Születésnapi vers; Invocatio (Versek) [html]
 • KELEMEN HUNOR A madárijesztők halála (Regényrészlet) [html]
 • KINDE ANNAMÁRIA Eszter királylány semmit sem üzen; Immaculata nővér emlékirataiból; Az illető; Alagútban; Denevérsimogató; Angyalszárnyon (Versek) [html]
 • VIDA GÁBOR Rezervátum (Regényrészlet) [html]
 • NICHITA DANILOV Kilenc variáció orgonára (Jánk Károly fordításai) [html]
 • BALÁZS IMRE JÓZSEF Beavatás; Hajnali áhítat; A vadászat alapelvei; Egy színielőadás margójára 2. (Versek) [html]
 • BOTÁR EMŐKE Ujabb lapok egy falinaptárról; Búcsúzóul (Karcolatok) [html]
 • BÁRDOS B. ARTHUR A jövő múltadban él; Sehol; Határhelyzet (Versek) [html]
 • BOGDÁN LÁSZLÓ A katona és a démon (Regényrészlet) [html]

FÓRUM
 • SZLAFKAY ATTILA Ki vagy te, Szilágyi Domokos? [html]

DISPUTA
 • Irodalmi kánkán (Szerkesztette Gergely Edit, Gergely Zsuzsa) [html]

MŰVÉSZVILÁG
 • ZUDOR IMOLA A sorozatgyilkos ideológiája [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • BOGDÁN LÁSZLÓ Cvetajeva talizmánja [html]
 • MARINA CVETAJEVA Nagyanyámhoz; Nem dübörögve érkezik a vég; Most azt a novemberi éjt; Hajnal a síneken; Ophelia – a királynő védelmére; A földi lét völgykatlanába zárva; Ha nézek a szárnyra kelő levelekre (Versek; Baka István és Rab Zsuzsa fordít� [html]

SZEMLE
 • BALÁZS IMRE JÓZSEF Szabálytalan félsziget [html]
 • VALLASEK JÚLIA Caesarok és fordítók [html]
 • KABAI MELINDA Düledező toronyház szomorú látványa [html]
 • CZINTOS EMESE Csak pillanatok [html]

DELEATUR
 • DEMÉNY PÉTER Jegyzetek egy furcsa emberfajtáról [html]

1997. november, VIII. évfolyam, 11. szám


 • KIRÁLY LÁSZLÓ Üdvözlet Sóváradról; Álmok Grúziáról; Partraszállás; Délvidék; Zápor (Versek) [html]
 • SEBESTYÉN MIHÁLY Aki ismerte a walesi herceget (Novella) [html]
 • BOGDÁN LÁSZLÓ Ötletek, vázlatok: Drakula (Versek) [html]
 • VERESS DÁNIEL Férfibú és történeti gyász (Tanulmány; I. rész) [html]
 • TÓTH ISTVÁN Senkiföldjén; Lila tulipán; Önarckép; Név; Ajánlás (Versek) [html]
 • SZÓTÁR napló [html]
 • NAGY ATTILA Duende; Blanche; Giselle (Versek) [html]
 • GERGELY TAMÁS Svédkis marhaságok [html]
 • GÁL ÉVA EMESE Hiány; Reggel; Part; Kétkedés (Versek) [html]
 • LÁSZLÓFFY CSABA Az élő tekercs (Monodráma) [html]

DISPUTA
 • KOROMPAY H. JÁNOS A kiáltó kövek [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • BOGDÁN LÁSZLÓ A szó és a látvány [html]
 • CSANÁDI IMRE Lajos király, udvarostul, a Képes Krónika első lapján; Bábtáncoltató; Quo vadis?; Mária és Erzsébet; Hóolvadás (Versek) [html]

SZEMLE
 • ISTVÁN MIHÁLY Valóságköltészet [html]
 • OROSZ JUDIT Apró halak kézfogása [html]
 • CSEKE ATTILA Centenáriumi tisztelgés százszorszáz hibával [html]
 • BARTHA-BALOG EMESE Húsz évünk üde bája [html]

1997. december, VIII. évfolyam, 12. szám


 • FERENCZES ISTVÁN Pastorale con morbidezza; Félperc rusztikák; Tíz erdélyi haiku (Versek) [html]
 • SZAKÁCS ISTVÁN PÉTER Utazás az 1957-es személyvonaton (Novella) [html]
 • LÁSZLÓFFY CSABA „Élni mintha“; Az a plusz Y kromoszóma; De fato (Versek) [html]
 • MONOSZLÓY DEZSŐ Macskarapszódia; A cethal gyomrában; Torzó; Nem történik semmi (Versek) [html]
 • SZEMETHY ORSOLYA Caprichos avagy a nehéz lépés (Novella) [html]
 • BÖGÖZI KÁDÁR JÁNOS ... a szelekkel; Tűzfészek; Szólj hát; Kétéltűség (Versek) [html]
 • BENŐ ATTILA (Élsz); (Csend vagy hallgatás?); (Kétéltűek); (Mesteremberek); (Verskellékek) (Versek) [html]
 • VERESS. DÁNIEL Férfibú és történelmi gyász (Tanulmány; II.) [html]

DOKUMENTUM
 • „Kolozsváron én váradi emigráns vagyok“ - ÉLTETŐ JÓZSEF beszélget BAJOR ANDORRAL [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Ógörög költők (Tóth István fordításai) [html]

MŰVÉSZVILÁG

MŰTEREM
 • SOMAI SÁNDOR A brémai muzsikusról és társairól [html]

SZEMLE
 • JOIKITS MELINDA Névtelen kötet, névtelen versek [html]
 • BARTHA-BALOG EMESE Egy regény, amit a nagybetűs Élet és a born írt [html]
 • CZINTOS EMESE Így már más [html]

DELEATUR
 • LÁNG ZSOLT Az írók hasznáról [html]

1997. december, VIII. évfolyam, 12. szám


 • FERENCZES ISTVÁN Pastorale con morbidezza; Félperc rusztikák; Tíz erdélyi haiku (Versek) [html]
 • SZAKÁCS ISTVÁN PÉTER Utazás az 1957-es személyvonaton (Novella) [html]
 • LÁSZLÓFFY CSABA „Élni mintha“; Az a plusz Y kromoszóma; De fato (Versek) [html]
 • MONOSZLÓY DEZSŐ Macskarapszódia; A cethal gyomrában; Torzó; Nem történik semmi (Versek) [html]
 • SZEMETHY ORSOLYA Caprichos avagy a nehéz lépés (Novella) [html]
 • BÖGÖZI KÁDÁR JÁNOS ... a szelekkel; Tűzfészek; Szólj hát; Kétéltűség (Versek) [html]
 • BENŐ ATTILA (Élsz); (Csend vagy hallgatás?); (Kétéltűek); (Mesteremberek); (Verskellékek) (Versek) [html]
 • VERESS. DÁNIEL Férfibú és történelmi gyász (Tanulmány; II.) [html]

DOKUMENTUM
 • „Kolozsváron én váradi emigráns vagyok“ - ÉLTETŐ JÓZSEF beszélget BAJOR ANDORRAL [html]

KIS LÍRAI ANTOLÓGIA
 • Ógörög költők (Tóth István fordításai) [html]

MŰVÉSZVILÁG

MŰTEREM
 • SOMAI SÁNDOR A brémai muzsikusról és társairól [html]

SZEMLE
 • JOIKITS MELINDA Névtelen kötet, névtelen versek [html]
 • BARTHA-BALOG EMESE Egy regény, amit a nagybetűs Élet és a born írt [html]
 • CZINTOS EMESE Így már más [html]

DELEATUR
 • LÁNG ZSOLT Az írók hasznáról [html]
kapcsolódók
  » Látó szépirodalmi folyóirat honlapja
 
további folyóiratok

» Altera
» Altera
» Átalvetõ
» Bázis
» Ellenpontok
» Erdélyi Fiatalok
» Erdélyi Gyopár
» Erdélyi Irodalmi Szemle
» Erdélyi Magyar Hírügynökség Jelentései 1983–1989
» Erdélyi Magyarság
» Erdélyi Mûvészet
» Erdélyi Múzeum
» Erdélyi Társadalom
» Erdélyi Tudósítások
» Glasul Minoritãților
» Glasul Minoritãților
» Hátország
» Helikon
» Hid
» Hitel
» Kellék
» Korunk
» Közgazdász Fórum
» L.k.k.t.
» Látó
» Magyar Kisebbség
» Provincia
» Romániai Magyar Jogtudományi Közlöny
» Székely Füzetek
» Székely Közélet 1928-1937
» Székelyföld
» Székelység 1905-1915
» Székelység 1931-1944
» Új Kelet

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék